Ekspansja zagraniczna

Pomagamy polskim firmom odnieść sukces na arenie międzynarodowej

Inwestowanie za granicą może dostarczyć wielu korzyści, jednak wymaga dużej znajomości rynków lokalnych. Aby przyniosło pożądane rezultaty, należy mu poświęcić znacznie więcej czasu, niż inwestowaniu w kraju

Wspieramy bezpieczne wychodzenie na rynki zagraniczne poprzez doradztwo biznesowe, podatkowe i prawne, pomagamy w pozyskiwaniu finansowania na innowacje i doradzamy w kwestiach dotyczących strategii cenowych. Identyfikujemy potencjał i rekomendujemy optymalne formy ekspansji zagranicznej od inwestycji bezpośrednich, po akwizycję, aż do strategii omnichannel.

W jaki sposób zapewnić ciągłość i stabilność zagranicznego biznesu? Jak najlepiej poznać docelowy rynek zagraniczny przed podjęciem decyzji o inwestycji? Jakich narzędzi użyć, aby zadbać o firmę poza Polską?

 

Jak możemy pomóc?

Jak najlepiej poznać rynek?

Jak najefektywniej rozwinąć biznes?

Jak dostosować biznes do uwarunkowań rynku?

Jak wybrać najbardziej odpowiednie obszary ekspansji?

Jak z sukcesem wejść na nowy rynek?

Jak zbudować organizację sprzedażową i sieć dystrybucji?

Jak pozyskać środki na ekspansję?

< Back

< Back
[+] Read More


 

Konkurs Polska Firma - Międzynarodowy Czempion

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion promuje aktywność polskich firm na światowych rynkach

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie polskich przedsiębiorstw, które dzięki inwestycjom zagranicznym oraz działalności eksportowej przekształcają się w globalne podmioty, skutecznie konkurują na zagranicznych rynkach i budują markę Polski na arenie międzynarodowej.

W konkursie mogą wziąć udział bezpłatnie wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które:

 • w ciągu ostatnich trzech lat dokonały inwestycji zagranicznej - wybudowały poza granicami Polski zakład produkcyjny, centrum usługowe, sieć dystrybucji lub przejęły zagraniczną firmę i/lub
 • prowadzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach.


 

Polska Firma Międzynarodowy Czempion logo

Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa

nagroda główna: TenderHut
wyróżnienia: Ready Bathroom, Metrum Cryoflex

Eksporter – duże przedsiębiorstwa

nagroda główna: NOVOL
wyróżnienia: AS-PL, Spiżarnia

Inwestor – duże przedsiębiorstwa

nagroda główna: Grupa Asseco
wyróżnienia: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Elemental Holding

Debiutant na rynkach zagranicznych

nagroda główna: Profitroom

Globtroter

nagroda główna: Lactex
wyróżnienia: Fabryka Obrabiarek RAFAMET, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

Lider cyfrowego eksportu

nagroda główna: Answear.com
wyróżnienie: 4KRAFT

Promotor ekologii na rynkach zagranicznych

nagroda główna: Green Cell (CSG)
wyróżnienia: EcoWipes, Malow

Wizjoner ekspansji zagranicznej

Igor Klaja, założyciel i prezes OTCF

W 9. edycji Konkursu pojawiły się kategorie dodatkowe:

 • Pionier inwestycji zagranicznych – nagroda dodatkowa przyznawana za najbardziej imponującą inwestycję zagraniczną typu greenfield (budowa fabryki od podstaw, założenie spółki sprzedażowej czyli np. greenfield w działalności usługowej)
 • Promotor ekologii na rynkach zagranicznych – nagroda dodatkowa przyznawana w uznaniu działalności ekologicznej podejmowanej przez firmę przy prowadzeniu eksportu lub inwestycji zagranicznych – ekostandardy przy produkcji towarów eksportowych lub sam ekoprodukt/ekousługa.
 • Globtroter – nagroda dodatkowa dla firmy, która decyduje się wychodzić na najbardziej odległe geograficznie (pozaeuropejskie) rynki – jeśli przeważają one w jego profilu eksportowym lub inwestycyjnym.
 • Lider cyfrowego eksportu – nagroda dodatkowa dla firmy która wyróżnia się udziałem procentowym e – eksportu w wartości eksportu ogółem lub specjalizuje się w e-eksporcie. E-eksport rozumiany jako sprzedaż kanałami elektronicznymi produktów i usług do innych krajów, poprzez strony internetowe (w tym platformy marketplace) lub aplikacje mobilne. 

W ramach 9. edycji Konkursu Kapituła przyznała nagrody następującym firmom:

 • 4KRAFT sp. z o. o. – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Wielton S.A. – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • Summa Linguae Technologies S.A. – w kategorii „Inwestor – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Grupa Asseco – w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • DAC S.A. – w kategorii „Debiutant”
 • CIECH S.A - w kategorii dodatkowej “Pionier inwestycji zagranicznych”
 • Grupa Kapitałowa FASING S.A. - w kategorii dodatkowej “Globtroter”
 • VIVE Textile Recycling - w kategorii dodatkowej “Promotor ekologii “
 • Senetic S.A. - w kategorii dodatkowej “Lider cyfrowego eksportu“

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu wyróżnień:

 • Senetic S.A. – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Zortrax S.A. – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Sunreef Yachts – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • Grupa Mlekovita – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • CHESPA sp. z o.o. - w kategorii „Inwestor – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • VirtusLab Sp. z o.o. - w kategorii „Inwestor – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • CIECH S.A. - w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • CCC S.A. - w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • Seta Hali Europa sp. z o.o. – w kategorii „Debiutant”
 • Souvre Internationale Sp. z o.o. Sp. k. – w kategorii „Debiutant”
 • Mercator Medical S.A. - w kategorii dodatkowej “Pionier inwestycji zagranicznych” 
 • Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. - w kategorii dodatkowej “Globtroter”
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. - w kategorii dodatkowej “Globtroter”
 • Biotrem Sp. z o.o. - w kategorii dodatkowej “Promotor ekologii “
 • Grupa Kapitałowa LUG S.A. - w kategorii dodatkowej “Promotor ekologii “
 • Answear.com S.A. - w kategorii dodatkowej “Lider cyfrowego eksportu“
 • Spiżarnia Sp. z o.o. Sp. komandytowa - w kategorii dodatkowej “Lider cyfrowego eksportu“

W ramach 8. edycji Konkursu Kapituła przyznała nagrody następującym firmom:

 • Amica – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • Senetic Holding – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • LPP – w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • Profix – w kategorii „Inwestor – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Airly – w kategorii „Debiutant”

Kapituła zdecydowała także o przyznaniu wyróżnień:

 • Grupa Kapitałowa LUG – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • Grupa OKNOPLAST – w kategorii „Eksporter – duże przedsiębiorstwa”
 • STX Next – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Biotrem – w kategorii „Eksporter – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Asseco – w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • CCC – w kategorii „Inwestor – duże przedsiębiorstwa”
 • PROCOM SYSTEM – w kategorii „Debiutant”
 • Tripnet – w kategorii „Debiutant”

Nagrodą Specjalną za promocję polskiej marki za granicą Kapituła uhonorowała Igora Klaję i firmę OTCF, a tytuł Wizjonera Ekspansji Zagranicznej otrzymał Adam Góral z firmy Asseco.

 

W 7. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” decyzją kapituły nagrody główne zostały przyznane:

 • CCC S.A. w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Grupa Moventum w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Amica S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Senetic S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Mutalo Group w kategorii „Debiutant na rynkach zagranicznych”

Dodatkowo kapituła przyznała także wyróżnienia:

 • Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa: Grupa Nowy Styl i Kross S.A.
 • Inwestor: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa: Technitel Polska S.A.
 • Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa: Synthos S.A. i Wielton S.A.
 • Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa: XTG S.A. i Zortrax S.A.
 • Debiutant na rynkach zagranicznych: Erkado – Zbigniew Kozłowski oraz Elastic Cloud Solutions


Nagroda Specjalna
 za promocję polskiej marki za granicą trafiła do Grupy Mlekovita, a tytuł Wizjonera Ekspansji Zagranicznej otrzymał Michał Sołowow.

Dowiedz się więcej

W 6. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” decyzją Kapituły nagrody główne zostały przyznane:

 • Kruk S.A. w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Wielton S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Selvita S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • KGHM Polska Miedź S.A. w kategorii „Ekspansja zagraniczna: polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa”
 • Szumisie Sp. z o.o. w kategorii „Debiutant na rynkach zagranicznych”

W powyższych kategoriach Kapituła dodatkowo przyznała także wyróżnienia:

 • Inglot Sp. z o.o. w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Boryszew S.A. w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • LPP S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Szynaka Meble Sp. z o.o. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa”
 • Senetic Holding S.A. w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Lactex Sp. z o.o. kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa”
 • Grupie Azoty w kategorii „Ekspansja zagraniczna: polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa”
 • Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w kategorii „Ekspansja zagraniczna: polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa”
 • Billon Sp. z o.o. w kategorii „Debiutant na rynkach zagranicznych”
 • Portman Lights Sp. z o.o. w kategorii „Debiutant na rynkach zagranicznych”

Nagroda Specjalna za promocję polskiej marki za granicą trafiła natomiast do Grupy Adamed.

Kapituła nagrodziła także Dariusza Miłka, założyciela i prezesa firmy CCC S.A., w specjalnej kategorii - Wizjoner Ekspansji Zagranicznej.

2016

Finaliści konkursu Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2016

W 5. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” decyzją Kapituły nagrody główne zostały przyznane w kategoriach:

Polskie firmy prywatne - duże przedsiębiorstwa:

 • Inwestor – Synthos S.A.
 • Eksporter - TZMO S.A.

Polskie firmy prywatne - małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • Inwestor - Exact Systems S.A.
 • Eksporter - CD Projekt

Polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa:

 • Inwestor – PKN Orlen S.A.
 • Eksporter - Lotos Oil

W powyższych kategoriach Kapituła dodatkowo przyznała także wyróżnienia: w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa” firmom: Asseco Poland i Elemental Holding; w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – duże przedsiębiorstwa” firmom: Selena FM i Comarch; w kategorii „Inwestor: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa” firmie Eko Export; w kategorii „Eksporter: Polska Firma Prywatna – małe i średnie przedsiębiorstwa” firmom: Pol-Inowex i Zap Sznajder Batterien; w kategorii „Eksporter: polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa” firmom: Grupa Azoty i Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec”.

Nagroda Specjalna za promocję polskiej marki za granicą trafiła do firmy Inglot.

Kapituła nagrodziła także Krzysztofa Pawińskiego, założyciela i prezesa Grupy Maspex, w specjalnej kategorii - Wizjoner Ekspansji Zagranicznej.

2015

Finaliści konkursu Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2015

W 4. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” decyzją Kapituły nagrody główne zostały przyznane w kategoriach:

Polskie firmy prywatne: 

 • Inwestor - Kruk S.A. 
 • Eksporter - Solaris Bus & Coach S.A. 

Polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa:

 • Inwestor - Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Eksporter - Grupa Kapitałowa Grupa Azoty S.A. 

W powyższych kategoriach Kapituła wyróżniła dodatkowo: w kategorii Inwestor – Polska Firma Prywatna firmy Asseco Poland S.A. oraz Work Service S.A.; w kategorii Eksporter – Polska Firma Prywatna firmy TZMO S.A. oraz Colian Sp. z o.o.; w kategorii Inwestor – Polska Spółka Skarbu Państwa firmę KGHM Polska Miedź S.A.; w kategorii Eksporter – Polska Spółka Skarbu Państwa firmy Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Lotos Oil Sp. z o.o. 

Nagroda Specjalna za promocję polskiej marki za granicą trafiła natomiast do Grupy Maspex Wadowice.

Kapituła nagrodziła także Krzysztofa Domareckiego, założyciela i przewodniczącego RN Grupy Selena FM S.A., w specjalnej kategorii Wizjoner Ekspansji Zagranicznej.

2014

Finaliści konkursu Polska Firma Międzynarodowy Czempion 2014

W 3. edycji konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion” decyzją Kapituły nagrody główne zostały przyznane w kategoriach:

Polskie firmy prywatne:

 • Inwesto - Asseco Poland S.A.
 • Eksporter - Grupa Comarch 

Polskie firmy z udziałem Skarbu Państwa:

 • Inwestor - KGHM Polska Miedź S.A. 
 • Eksporter - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 

Nagrodą Specjalną została wyróżniona Grupa Kapitałowa Integer.pl S.A. w uznaniu za konsekwencję w realizacji strategii ekspansji, obecność na licznych rynkach zagranicznych oraz promocję polskiej marki za granicą.

Kapituła przyznała także wyróżnienie dla polskich firm prywatnych: KRUK S.A. oraz SMT S.A. w kategorii Inwestor, a także w kategorii Eksporter dla firm CD PROJEKT S.A. oraz Complex IQ Sp. z o.o.

Organizatorzy i partnerzy:

Organizatorzy i partnerzy

Konkurs Polska Firma – Międzynarodowy Czempion powstał z inicjatywy PwC w 2012 roku. Do udziału w nim zapraszamy polskie firmy prywatne oraz przedsiębiorstwa z udziałem skarbu państwa. Konkurs jest współorganizowany przez Puls Biznesu, a Partnerem inicjatywy jest PKO Bank Polski. Patronat Honorowy nad doroczną galą, podczas której nagradzani są laureaci konkursu, obejmuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Rozwoju.

W konkursie mogą wziąć udział bezpłatnie wszystkie polskie przedsiębiorstwa, które:

- w ciągu ostatnich trzech lat dokonały inwestycji zagranicznej - wybudowały poza granicami Polski zakład produkcyjny, centrum usługowe, sieć dystrybucji lub przejęły zagraniczną firmę i/lub

- prowadzą szeroko zakrojoną działalność eksportową i odnoszą sukcesy na zagranicznych rynkach i dzięki temu:

 • dynamicznie zwiększają sprzedaż,
 • poprawiają wyniki finansowe,
 • zwiększają udział w rynku regionalnym lub globalnym,
 • osiągają oszczędności,
 • wykorzystują nowe technologie,
 • promują jakość polskiej marki na rynkach zagranicznych.


 


Współpracujemy z:

Puls Biznesu

Skontaktuj się z nami

Piotr Michalczyk

Piotr Michalczyk

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 294

Dorota Franczukowska

Dorota Franczukowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 685

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Ewelina Grzelak

Ewelina Grzelak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 491

Obserwuj nas