Międzynarodowe prawo podatkowe

Doradztwo podatkowe dla firm prowadzących działalność międzynarodową

Doradzamy krajowym i zagranicznym podmiotom oraz osobom fizycznym w kwestiach związanych ze złożonymi regulacjami polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. 

W szczególności, wspieramy w przedsięwzięciach związanych z:

  • transakcjami międzynarodowymi z uwzględnieniem zagadnienia podziału i centralizacji działalności,
  • restrukturyzacją struktur korporacyjnych, w tym podatkowych grup kapitałowych, struktur pryncypałowych, agencyjnych,
  • rozpoczęciem działalności na rynkach zagranicznych i prowadzeniem działalności na rynkach zagranicznych (m.in. kwestie wyboru najbardziej optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, ustrukturyzowanie przepływów pieniężnych oraz towarowych, analiza rezydencji podatkowej),
  • wszelkimi aspektami dotyczącymi podatku u źródła,
  • analizą ryzyka powstania zakładu podatkowego (ang. permanent establishment), zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wspieramy firmy w ocenie ryzyk podatkowych i wyborze bezpiecznych strategii rozwoju działalności naszych klientów. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wydanie interpretacji prawa podatkowego związanych m.in. z międzynarodowymi aspektami prawa podatkowego.
 

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Wyślij zapytanie ofertowe

 


Oferujemy wsparcie w kwestiach związanych z międzynarodowym prawem podatkowym w zakresie

Więcej >

Więcej >

Więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Sławomir  Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 874

Agata Oktawiec

Agata Oktawiec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 864

Obserwuj nas