Sprawozdawczość i raportowanie finansowe

według krajowych i międzynarodowych standardów

Przejrzyste, wiarygodne i zgodne ze standardami raportowanie finansowe to dziś ważne elementy skutecznej komunikacji firmy z rynkiem.

Coraz większym wyzwaniem staje się także automatyzacja, gromadzenie i przetwarzanie danych finansowych w systemach informatycznych, które dynamicznie się zmieniają.

Rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych pokazujących w zrozumiały sposób wyniki spółek, wymaga coraz większego zaangażowania działów finansowych. Dodatkowo, skomplikowane i często zmieniajcie się standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, zarówno krajowe jak i międzynarodowe, wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów prawa.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc?

Świadczymy usługi związane z raportowaniem informacji finansowej, zarówno w sprawozdaniach finansowych, jak też innych dokumentach zawierających dane finansowe.

Wskazujemy najlepsze praktyki, aby publikowane raporty odpowiadały potrzebom związanym z wymogami wszystkich interesariuszy: zarządów, rad nadzorczych, akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, a także regulatorów rynku kapitałowego i finansowego.

Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań

Opinie eksperckie z zakresu MSSF i UoR

Doradztwo przy wdrażaniu standardów

< Back

< Back
[+] Read More

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Obserwuj nas