Raporty zarządcze | Tworzenie modeli raportowania w firmach

  

Czym się zajmujemy?

 • Projektujemy i wdrażamy modele nowoczesnego raportowania finansowego na potrzeby zarządcze. Restrukturyzujemy modele budżetowania, forecastowania i controllingu.
 • Pomagamy liderom działów finansowych stworzyć warunki szybkiego dostępu do aktualnych, kluczowych danych, niezbędnych do monitorowania działalności przedsiębiorstwa i do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.
 • Wspieramy finanse w transformacji do roli partnerów dla biznesu.

Jeśli zainteresowały Cię nasze usługi,
napisz do nas - chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Złóż zapytanie ofertowe

 

  

Skuteczne raportowanie zarządcze to klucz do sukcesu nowoczesnego lidera działu finansowego

CFO i liderzy działów finansowych stoją dziś przed wyzwaniem dostosowania sposobów raportowania i zarządzania danymi do dynamizmu otoczenia. Muszą być w stanie odczytywać najistotniejsze sygnały szybko i na bieżąco wspierać Zarząd wartościową informacją. Przewidywanie tego, co może się wydarzyć i jakie są możliwe konsekwencje podejmowanych działań, czyli jaki jest ich koszt w krótkim i długim okresie są niezbędnymi elementami nowoczesnego raportowania.

Efektywnie działający dział controllingu, szybko reagujący na zmiany w otoczeniu organizacji i sygnały ze strony zarządzających firmą, umożliwi błyskawiczną reakcję zarówno na ryzyka, jak i na pojawiające się szanse na rynku.

 
Wdrażamy automatyzację controllingu operacyjnego, budżetowania i raportowania, układamy procesy dbając o adekwatność i kompletność danych oraz efektywnie działający system kontroli wewnętrznej.
 • Budujemy modele budżetowe i procesy raportowe, rolling forecasty, systemy KPI, analizy wskaźnikowe.

 • Wspieramy w odzwierciedleniu zmian w organizacji przy pomocy właściwie dobranych mierników na potrzeby raportowania zarządczego.

 • Nadzorujemy projektowanie i budowę kostek danych zarządczych oraz dashboardów.

 

  

Pomagamy zarządom i dyrektorom finansowym zbudować procesy i systemy raportowania zarządczego dające łatwy i szybki dostęp do informacji, która jest dynamiczna, umożliwia szybką identyfikację czynników wpływających na organizację i błyskawiczną reakcję.

  

Poprawa efektywności budżetowania w przedsiębiorstwie, controllingu i raportowania finansowego pozwala biznesowi podejmować trafniejsze decyzje, a tradycyjne funkcje finansowe, wyposażone w wiedzę komercyjną, zyskują rolę doradców strategicznych dla Zarządów.

  

Zbudujemy dla Ciebie system raportowania dostosowany do modelu operacyjnego, wspierający bieżące monitorowanie wyników działalności i zapewniający bezpieczeństwo decyzji biznesowych opartych o aktualne i wiarygodne dane.

 

Co zyskasz dzięki naszej pomocy?

 • Skrócenie czasu raportowania
 • Wzrost automatyzacji
 • Poprawa jakości danych i informacji
 • Usprawnienie systemu kontroli wewnętrznej
 • Przejrzyste i dostosowane do potrzeb raporty zarządczeJak możemy pomóc?

Kontroling / Raporty zarządcze
 • Wsparcie w zakresie segmentacji i resegmentacji portfela klientów,

 • Reorganizacja struktury działów finansów poprzez przypisanie zakresu obowiązków do stanowisk wraz z narzędziami do ich efektywnej analizy,

 • Zdefiniowanie pakietu KPI wraz z systemem ich weryfikacji,

 • Wsparcie w definiowaniu systemu raportów zarządczych,

 • Doradztwo w ustrukturyzowaniu danych o charakterze zarządczym w organizacji w tym projektowanie wielowymiarowych baz danych,

 • Wsparcie w projektowaniu oraz dostosowaniu i wyborze narzędzi do raportowania na potrzeby wewnętrzne,

 • Doradztwo w budowie i organizacji procesów w obrębie raportowania zarządczego.

Budżetowanie
 • Przegląd założeń stosowanych w procesie budżetowym w organizacji,

 • Budowa systemu założeń do procesu budżetowego dopasowanego do typu biznesu,

 • Wsparcie w przygotowaniu budżetów przygotowywanych tak w krótkim jak i długim horyzoncie czasowym,

 • Doradztwo w budowie procesu budżetowego w oparciu o koszty działań,

 • Wsparcie w budowaniu budżety według różnych metodologii oraz opracowywanie systemów zarządzania nimi m.in.
  * Budżet oddolny,
  * Budżet odgórny,
  * Budżet kroczący,
  * Budżet – mix styli,

 • Analiza i diagnoza procesu budżetowania obecnie funkcjonującego w Spółce,

 • Wsparcie w budowie budżetów skonsolidowanych wraz z doradztwem w zakresie wyboru najodpowiedniejszego systemu,

 • Analiza procesu konsolidacji w obszarze budżetowania i wsparcie w identyfikacji usprawnień,

 • Doradztwo w implementacji narzędzi raportowych.

Rolling Forecasty
 • Wsparcie w budowie procesu rolling forecastowego,

 • Doradztwo w zakresie doboru założeń i wykorzystania istniejących procesów raportowych w organizacji na potrzeby budowy raportowania rolling forecast,

 • Projektowanie raportów z wykorzystaniem danych z procesu rolling forecastowego,

 • Weryfikacja i identyfikacja usprawnień w procesie rolling forecastowym w organizacji.

Dashboardy / Wizualizacje
 • Zdefiniowanie raportów w oparciu o technologię dashboardów,

 • Projektowanie strony wizualnej raportowania na potrzeby wewnętrzne oraz doradztwo w tym zakresie,

 • Wsparcie w poszerzeniu zakresu raportowania o dane zewnętrzne z uwzględnieniem narzędzi wizualizacyjnych,

 • Doradztwo w zakresie dopasowania narzędzia do wizualizacji.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 681

Dorota Jamiołkowska

Dorota Jamiołkowska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 060

Obserwuj nas