Wizualizacja danych

Stan Twojego biznesu w jednym miejscu

Wprowadź raportowanie na wyższy poziom

Przyspiesz podejmowanie świadomych i trafnych decyzji biznesowych, opartych na najbardziej aktualnych danych. Zapewnij sobie szybki, codzienny wgląd w najistotniejsze wskaźniki (KPI) swojej firmy w systemie Business Intelligence, prezentowane w przystępny i atrakcyjny sposób.

Zamień kilka statycznych tygodniowych raportów w MS Excel lub PowerPoint na jeden interaktywny dashboard, dzięki czemu wszystkie uprawnione osoby z różnych działów będą mieć dostęp do „żywych, spójnych danych” w jednym miejscu, cały czas.

Jak tworzymy dashboard dla Ciebie?

Analiza Business Intelligence
  • Dokonujemy przeglądu stosowanych w firmie rozwiązań architektury danych oraz Business Intelligence i rekomendujemy usprawienia
  • Podłączamy się do każdego źródła danych i wskazujemy sposoby wzbogacenia raportów
  • Udostępniamy Twojej firmie analityków, architektów i programistów danych
  • Projektujemy procesy Data Governance oraz Zarządzania Jakością Danych, wskazujemy odpowiednie technologie wspierające

 

Hurtownia danych
  • Przeglądamy architekturę systemów IT
  • Weryfikujemy źródła danych
  • Oceniamy jakość danych
Dashboardy
  • W pierwszym kroku wykonujemy prototypy docelowych dashboardów (tzw. “mock-upy”) 
  • Następnie dobieramy formy wizualizacyjne i opracowujemy finalne wersje dashboardów
  • Na koniec definiujemy docelowych odbiorców i częstotliwość odświeżania danych

Sprawdź, jak działa moc wizualizacji - przetestuj gotowe rozwiązania w Power BI

PwC


Analiza procesu zakupowego

Uzyskaj wgląd w najważniejsze metryki dotyczące procesu zakupowego, poznaj jego rzeczywistą strukturę, analizuj współpracę z dostawcami, rozpoznawaj trendy i wychwytuj potencjalne problemy oraz wąskie gardła.

Przetestuj ten dashboard 

PwC


Analiza należności

Raport o stanie należności przedstawia informacje w rozbiciu na poszczególnych klientów, menedżerów oraz według oddziałów firmy. Dzięki niemu zobaczysz, jak długo faktury pozostają nieopłacone, ile te należności wynoszą, łatwo zindentyfikujesz najbardziej przeterminowane faktury i zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami na ich temat.

Przetestuj ten dashboard

Analiza należności
 
 
 
Appki power BI - WWW
 
 
 
 
Tomasz Olszaniecki (PL)
 
Maciej Rutkowski (PL)
 
 Share
 
 
Google Training
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza należności przedstawia informacje w rozbiciu na poszczególnych klientów, managerów oraz według biur. Analiza ta ma na celu pokazać jak długo są nieopłacone wystawione faktury oraz ile te należności wynoszą. Dzięki tej analizie użytkownik może zobaczyć najbardziej przetermonowane faktury oraz dowiedzieć się szczegłowych informacji o nich.
 
 
 
 
 
 
To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
2 collaborators have joined the document.
PwC


Sprzedaż firmy IT Solutions w Europie

Kontroluj na bieżąco statystyki dotyczące sprzedaży i dochodów firmy, z podziałem na poszczególne kraje i grupy produktów. Możesz także porównywać bieżące osiągnięcia z wynikami z poprzednich lat.

Przetestuj ten dashboard

PwC


Analiza kampanii marketingowych firmy Flamigo Marketing

Za pomocą tego dashboardu możesz przeanalizować i ocenić wyniki kampanii reklamowych, porównać stopień konwersji, liczbę wyświetleń poszczególnych reklam, efektywność mailingu reklamowego.

Przetestuj ten dashboard 

PwC


Analiza transakcji płatniczych banku

Przeanalizuj transakcje płatnicze banku pod kątem charakterystyki klientów i zidentyfikuj grupę docelową swojej firmy. Oceń także liczbę, sumę, średnie kwoty i typy transakcji dokonywanych przez wybrane grupy klientów.

Przetestuj ten dashboard


Zarządzanie Projektami 

Kontroluj na bieżąco dane dotyczące całego portfela projektów w Twojej firmie. W ciągu kilku sekund uzyskasz informacje na temat aktualnego statusu prac, najważniejszych projektów strategicznych, przeanalizujesz ryzyko, harmonogram oraz obciążenie zadaniami zespołów projektowych.

Przetestuj ten dashboard

Zalety naszego kokpitu menedżerskiego

na każdym szczeblu zarządzania ›

i w szczegółach ›

w całej organizacji ›

oraz powiązań i podejrzanych sytuacji ›

oraz zlecenia szkolenia przyszłych użytkowników ›

także na urządzeniu mobilnym ›

< Back

< Back
[+] Read More

Pokonaj największe wyzwania firm w zakresie
podejmowania decyzji

„Pomimo dostępu do ogromnych wolumenów surowych danych, jedynie niewielka ich część jest analizowana w celu budowania użytecznej wiedzy dla organizacji.”

PwC 22nd CEO Survey

„Organizacje nie potrafią wykorzystać ogromu posiadanych danych do wsparcia podejmowania właściwych decyzji. Brakuje osób z umiejętnościami do czyszczenia, integrowania i ekstrakcji kluczowych informacji z zasobów Big data.”

PwC 22nd CEO Survey

„Luka pomiędzy informacjami, jakie otrzymuje CEO a tym, czego potrzebuje, jest ogromna i nie zmniejsza się od lat.”

PwC 22nd CEO Survey

„CEO największych światowych organizacji zdają sobie sprawę, że brak dostępu do właściwych informacji wynika głównie z niskiego poziom umiejętności analitycznych organizacji, silosowania danych oraz niskiej jakości i wiarygodności danych.”

PwC 22nd CEO Survey

Required fields are marked with an asterisk(*)

Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu.

Skontaktuj się z nami

Marcin Makusak

Marcin Makusak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 718

Mariusz Walkiewicz

Mariusz Walkiewicz

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 291

Hide