Katarzyna Podgórna

Katarzyna Podgórna

Partner, PwC Polska

Katarzyna jest partnerem w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. 

Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Była odpowiedzialna za budowę narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 – myLease Manager, a obecnie nadzoruje proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. 

Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).  

Contact details

Tel.: +48 519 504 681

Email

Doświadczenie

  • Transformacja funkcji finansowych
  • Optymalizacja i automatyzacja procesów finansowych
  • Doradztwo księgowe
  • Wdrażanie systemów IT dla funkcji finansowych
  • Budżetowanie
  • Kontroling/ controlling
  • Raportowanie zarządcze

Specjalizacja

  • Finanse
Obserwuj nas