MSSF 15

Przychody z umów z klientami

Kompleksowy model ujmowania przychodów

W maju 2014 r. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Financial Accounting Standards Board, FASB) oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. International Accounting Standards Board, IASB) wydały ujednolicony standard dotyczący sposobu ujmowania przychodów - Przychody z tytułu umów z klientami

Standard ten wprowadza kompleksowy i wspólny dla wszystkich branż model ujmowania przychodów. Jego implementacja często wymaga modyfikacji części, a czasami większości systemów biznesowych. Spółki telekomunikacyjne i z sektorów pokrewnych, oferujące wieloelementowe umowy sprzedaży, są szczególnie dotknięte nadchodzącymi zmianami. 

MSSF 15 – przychody z umów z klientami

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Oferujemy:

  • szkolenia
  • analizy typów umów lub umów z klientami w celu ustalenia potencjalnych korekt wynikających z wdrożenia MSSF 15
  • przygotowanie modelu księgowego rozliczania umówionego ujmowania przychodów, jeśli konieczne jest dokonanie korekt w stosunku do dotychczasowych modeli

 

  • kalkulacje wpływu standardu MSSF 15
  • przygotowanie polityk rachunkowości i ujawnień
  • analiza luki i doradztwo w zakresie docelowego procesu operacyjnego ujmowania przychodów oraz systemów

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4247

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Obserwuj nas