MSSF 15

Przychody z umów z klientami

W maju 2014 r. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Financial Accounting Standards Board, FASB) oraz Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. International Accounting Standards Board, IASB) wydały ujednolicony standard dotyczący sposobu ujmowania przychodów - Przychody z tytułu umów z klientami

Standard ten wprowadza kompleksowy i wspólny dla wszystkich branż model ujmowania przychodów. Implementacja tego standardu wymaga często modyfikacji części, a czasami nawet większości systemów biznesowych. Spółki telekomunikacyjne i z sektorów pokrewnych, oferujące wieloelementowe umowy sprzedaży, są szczególnie dotknięte nadchodzącymi zmianami. 

MSSF 15 – przychody z umów z klientami

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Oferujemy:

  • szkolenia
  • analizy umów z klientami lub typów umów w celu ustalenia potencjalnych korekt wynikających z wdrożenia MSSF 15
  • przygotowanie modelu księgowego rozliczania umówi ujmowania przychodów jeśli konieczne jest dokonanie korekt w stosunku do dotychczasowych modeli

 

  • kalkulacje wpływu standardu MSSF 15
  • przygotowanie polityk rachunkowości i ujawnień
  • analiza luki i doradztwo w zakresie docelowego procesu operacyjnego ujmowania przychodów oraz systemów

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner

Tel.: +48 22 746 4247

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor

Tel.: +48 22 746 4139

Obserwuj nas