Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Paweł Wesołowski

Paweł Wesołowski

Partner, PwC Polska

Paweł Wesołowski jest partnerem w dziale audytu i doradztwa księgowego.

Paweł posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz w badaniu sprawozdań finansowych spółek przygotowujących prospekty emisyjne i notowanych na GPW w Warszawie. Ze względu na duże doświadczenie jako partner nadal wspiera kluczowych klientów z sektora Telekomunikacji, Technologii, Mediów i Rozrywki.

Paweł regularnie prowadzi warsztaty z MSSF dla klientów, w tym spółek z branży telekomunikacyjnej.

Z PwC jest związany od 2001 r., przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję dyrektora. Paweł angażuje się także w audytowe projekty pro-bono, wspierając wybrane organizacje charytatywne.