Warsztat MSSF 9

dla spółek branży niefinansowej

Nowy standard sprawozdawczości finansowej MSSF 9 będzie miał wpływ także na jednostki sektora niefinansowego. Przygotuj się na zmiany podczas praktycznego warsztatu.

Wdrożenie MSSF 9 będzie wymagało dokonania zmian w dotychczasowym podejściu księgowym i sprawozdawczości finansowej. Będzie on miał wpływ na jednostki sektora niefinansowego, nawet jeżeli posiadają one tylko proste instrumenty finansowe, takie jak należności handlowe czy należności z tytułu pożyczek

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie z udziałem praktyków oraz ekspertów PwC, w trakcie którego przybliżymy Państwu nie tylko zmiany, jakie wprowadza nowy standard, ale też praktyczne aspekty jego implementacji w spółkach branży niefinansowej. Podczas warsztatu omówionny zostanie wstępnie proceses wdrożenia MSSF 9 przeprowadzony przez hipotetyczną spółkę z branży niefinansowej w formie studium przypadku, którego szczegóły przedstawiamy w publikacji „Standard nie tylko bankowy – odkryj tajniki MSSF 9 dla firm sektora niefinansowego”

Zapoznaj się ze studium przypadku omawianym na szkoleniu

 

 

 

Praktyczny warsztat z analizą studium przypadku oraz wyliczeniem korekt dostosowujących do wymogów MSSF 9.

Program warsztatu:

1. Wprowadzenie do MSSF 9

2. Co jest instrumentem finansowym? Jakie aktywa i zobowiązania są w zakresie standardu MSSF 9?

3. Instrumenty kapitałowe i instrumenty dłużne - przykłady klasyfikacji

4. Klasyfikacja i wycena udziałów i akcji – aspekty praktyczne

5. Czy i jak oceniać model biznesowy w spółce niefinansowej?

6. Praktyczne przykłady testu SPPI („tylko kapitał i odsetki”) oraz benchmark testu

7. W jaki sposób analizować pod kątem MSSF 9 pożyczki udzielone jednostkom powiązanym?

8. Jak policzyć odpis z tytułu straty oczekiwanej na bazie indywidualnej?

9. Możliwe uproszczenia w kalkulacji utraty wartości należności handlowych – na czym polegają metody matrycy opóźnień i macierzy przejść?

10. Czy i jak MSSF 9 wpływa na środki pieniężne?

11. Jak policzyć wpływ MSSF 9 w przypadku modyfikacji zobowiązań finansowych, m.in. renegocjacji kredytów?

12. Zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń

13. Jak spełnić wymogi ESMA w zakresie ujawnień wpływu standardu MSSF 9 w sprawozdaniu za rok 2017?

14. Jakie narzędzia mogą pomóc we wdrożeniu MSSF w spółce sektora niefinansowego?

 

Ten warsztat jest dla Ciebie jeżeli:

−Twoja spółka sporządza sprawozdanie finansowe lub pakiet konsolidacyjny zgodnie z MSSF

−Twoja spółka posiada należności handlowe, środki pieniężne lub inne aktywa finansowe lub kredyty bankowe

−Nie rozpocząłeś jeszcze analizy wpływu MSSF 9 ani procesu wdrożenia nowego standardu w Twojej firmie

−Masz wątpliwości czy MSSF 9 rzeczywiście ma wpływ na Twoją firmę

−Chciałbyś poznać narzędzia, które ułatwią wdrożenie MSSF

 

 

Prowadzący

Partner PwC - Doradztwo księgowe i Rynki kapitałowe

Starszy Menedżer - Doradztwo księgowe, Trener Akademii PwC

< Back

< Back
[+] Read More

Terminy warsztatu

Godziny zajęć: 9:00 - 16:30

03.10.2018, biuro PwC we Wrocławiu

24.10.2018, biuro PwC w Warszawie

29.11.2018, biuro PwC w Warszawie

04.12.2018, biuro PwC w Krakowie

18.12.2018, biuro PwC w Warszawie

Miejsce warsztatu

Warszawa: Biuro PwC,
International Business Center
ul. Lecha Kaczyńskiego 14

Miejsce szkolenia może ulec zmiannie. Dokładne
miejsce spotkania zostanie potwierdzone na kilka
dni przed szkoleniem.

Koszt uczestnictwa

Cena warsztatu: 790 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje materiały, przerwy kawowe oraz lunch.

Warsztat w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów "Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe i podatkowe"

Obserwuj nas