Studium przypadku: Przychody z umów z klientami - Ujawnienia wymagane przez MSSF 15

22/01/19

Studium przypadku wdrożenia MSSF 15 (IFRS 15), ujawnienie skutków wdrożenia w sprawozdaniu finansowym za 2018 r.

MSSF 15 (IFRS 15) „Przychody z umów z klientami” obowiązuje już od 1 stycznia 2018 r. i rozszerza wymogi ujawnień tak, aby zapewnić głębszy wgląd zarówno w przychody, które zostały ujęte, jak i w przychody, których ujęcie jest oczekiwane w przyszłości w związku z zawartymi aktualnie umowami. 

Wymagane jest przedstawienie informacji ilościowych i jakościowych na temat istotnych osądów i zmian takich osądów dokonanych przez kierownictwo w celu ustalenia wysokości ujętych przychodów.

Nowy standard może mieć wpływ nawet na spółki o stosunkowo prostej działalności. Wpływ ten może dotyczyć kwoty przychodów lub kosztów ujętych w ciągu okresu, bądź ujęcia dodatkowych aktywów lub zobowiązań na dzień bilansowy oraz zakresu ujawnień w pierwszym i w kolejnych sprawozdaniach finansowych.

Studium przypadku skupia się na aspekcie ujawnień i pomoże lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy starymi i nowymi wymogami w zakresie informacji do ujawnienia.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas