Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Dlaczego MSSF 16 wpływa na prawie wszystkie najczęściej używane wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa?

Zapraszamy na szkolenie „Leasingowa rewolucja w MSSF 16 "Leasing" oraz różnice do polskiego prawa bilansowego”, podczas którego opowiemy zarówno o nowych standardach jak i o tym, co uległo zmianie w istniejących już standardach sprawozdawczości finansowej.

Dla zainteresowanych klientów, powyższe szkolenie oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej dla uczestników danej firmy.

Zastosowanie standardu jest wyzwaniem zarówno dla pionów finansowych jak i dla całej organizacji. Implementacja wymaga bowiem wprowadzenia odpowiednich zmian w procesach operacyjnych i w systemach IT, w celu zabrania i przetwarzania odpowiednich danych, w szczególności w przypadku jednostek, które posiadają znaczącą liczbę umów leasingowych.

Tomasz Konieczny, Partner PwC

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie, w tym powody opublikowania nowego standardu

2.  Zakres standardu i wyłączenia z zastosowania

3.  Identyfikacja umowy leasingu (w tym leasing wbudowany w inną umowę)

 • definicja leasingu w MSSF 16
 • przykłady praktyczne zastosowania definicji
 • rozdzielanie komponentów leasingowych i innych, w tym w umowach najmu

4.  Ujęcie leasingu u leasingobiorcy – model oparty o prawo do użytkowania

 • ujęcie początkowe i późniejsza wycena prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu
 • rodzaje opłat (stałe, zmienne, de facto stałe) i ich ujmowanie, wpływ zmian opłat na wycenę aktywa i zobowiązania
 • szacowanie okresu leasingu, umowy na czas nieokreślony
 • możliwe podejścia do stopy dyskontowej
 • prezentacja w sprawozdaniu finansowym i ujawnienia
 • praktyczne aspekty zastosowania wymogów standardu – leasing w walucie obcej, prawo wieczystego użytkowania gruntu

5.   Rozliczanie modyfikacji umów leasingu (zwiększającej i zmniejszajacej zakres)

6.   Zmiany do MSSF 16 w zakresie ulg i ustępstw związanych z Covid-19 – zastosowanie w praktyce, w tym ulgi wynikające z przepisów „tarczy antykryzysowej”

7.   Ujęcie leasingu przez leasingodawcę

 • podział leasingu na finansowy i operacyjny
 • leasing operacyjny – ujmowanie, wycena, prezentacja, ujawnienia
 • leasing finansowy – ujmowanie, wycena, prezentacja, ujawnienia

8.   Umowy podnajmu

9.   Sprzedaż i leasing zwrotny

10.   Różnice w stosunku do przepisów Ustawy o rachunkowości oraz KSR 5

 

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Prowadząca:

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Starszy Menedżer w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PwC.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów. Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

 

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia

Zapraszamy do kontaktu!

Miejsce szkolenia

Główna siedziba PwC ul. Polna 11 00-633 Warszawa *W związku z sytuacją epidemiologiczną, istnieje prawdopodobieństwo przeprowadzenia szkolenia w formie live-online.

Koszt uczestnictwa

Zapraszamy do kontaktu!

Obserwuj nas