Pozyskiwanie ulgi IP Box

Podstawą do uzyskania ulgi podatkowej Innovation Box jest czerpanie dochodów z praw własności intelektualnej (IP), które były wynikiem w części lub w całości własnych prac badawczo – rozwojowych (B+R).

W praktyce oznacza to, że dochody np. ze sprzedaży wytworzonego IP lub produktów czy usług zawierających wytworzone IP (w postaci np. patentów, wzorów użytkowych, czy programu komputerowego) są opodatkowane preferencyjną 5 proc. stawką CIT lub PIT, a od pozostałych dochodów płacone są podatki na zasadach ogólnych.
 

Potrzebujesz naszej pomocy?

Napisz do nas

Nasze wsparcie w procesie uzyskiwania ulgi IP BOX

Mapowanie IP oraz działalności B+R

Przeprowadzimy mapowanie posiadanych IP oraz działalności B+R Spółki nakierowanej na ich tworzenie. Na podstawie uzyskanych danych określone zostaną miejsca uzyskiwania przychodów oraz kosztów związanych z komercjalizacją IP, a także zidentyfikowane zostaną koszty historyczne związane z wytworzeniem IP.
 

Aktualizacja prowadzonej ewidencji

Korzystanie z ulgi może wymagać zmian w prowadzonej ewidencji księgowej. Dostosujemy ewidencję do stanu faktycznego organizacji z perspektywy wymogów IP Box.
 

Identyfikacja potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych

Na potrzeby ewentualnych kontroli władz podatkowych wystąpimy o interpretacje podatkowe, co wpłynie na bezpieczeństwo korzystania z dostępnej ulgi.
 

Modele kalkulacji dochodu

Zgodnie z wymogami ulgi, zbadamy przypadki uzyskiwania dochodu z produktów i usług zawierających IP. Na tej podstawie zarekomendujemy możliwe kroki do podjęcia w celu skalkulowania dochodu jedynie częściowo generowanego przez IP.
 

Weryfikacja kalkulacji CIT / PIT

Przeprowadzimy weryfikację kalkulacji dochodu uzyskiwanego z IP wprowadzoną do deklaracji CIT / PIT. W rezultacie przekażemy informację zwrotną ze wskazówkami i rekomendacjami ewentualnych działań naprawczych.
 

Jednoczesne wdrożenie ulgi B+R i IP Box

Przepisy zawierają ograniczenia w zakresie możliwości jednoczesnego stosowania odliczenia ulgi B+R i IP Box. Zarekomendujemy bezpieczne odliczenie ulgi B+R przy jednoczesnym skorzystaniu z IP Box.

Czy wiesz, że…
istnieje możliwość zastosowania ulgi B+R oraz IP BOX w jednym projekcie?

IP Box

Dotacje i ulgi – dofinansowanie dla firm

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Obserwuj nas