Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Uzyskaj zwolnienie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Planujesz nową inwestycję?

Przedsiębiorstwa działające w Polsce, bez względu na wielkość i kapitał pochodzenia, mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT, PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji.

Planując nową inwestycję, jak również działając już w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Polskiej Strefy Inwestycji, warto poznać możliwości pozyskania pomocy publicznej lub zweryfikować poprawność jej utylizacji i potencjalne obszary zwiększające efektywność wykorzystania dostępnych zwolnień.

Zapytaj o nasze wsparcie

Wyślij zapytanie ofertowe

Wesprzemy Twoją firmę w procesie pozyskiwania i rozliczania zwolnienia podatkowego w ramach SSE

 • Pomożemy przygotować dokumenty niezbędne do wydania decyzji o wsparciu. 
 • Wypełnimy obowiązki, które stawiane są przedsiębiorcy korzystającemu ze zwolnienia.
 • Przygotujemy zestaw procedur na potrzebę przyszłych kalkulacji, uwzględniających zasady obowiązujące w SSE oraz indywidualną specyfikę firmy.

 

Liczba inwestycji w Polskiej Strefie Inwestycji może wzrosnąć w tym roku nawet o 10% w porównaniu z 2019 r.

Podstawowe informacje na temat zwolnienia podatkowego w ramach PSI

 • Przedsiębiorca może zlokalizować nową inwestycję w dowolnym miejscu w Polsce. 
 • Lokalizacja i wielkość przedsiębiorcy będą miały wpływ na poziom przyznanej pomocy w postaci zwolnienia od podatku dochodowego CIT. 
 • Zwolnienie może wynosić od 10% do 70% kosztów inwestycyjnych.
 • Można je często połączyć z dodatkowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

View more

Rodzaje nowych inwestycji podlegające zwolnieniu

 • Budowanie nowego zakładu
 • Zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
 • Dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
 • Zasadniczej zmianie procesu produkcyjnego

View more

Czas obowiązywania zwolnienia podatkowego

 • 10, 12 lub 15 lat – w zależności od lokalizacji
 • Dłuższy czas na wykorzystanie limitu zwolnienia podatkowego - w obecnych SSE zwolnienie jest dostępne do końca 2026 r.

View more

Kryteria oceny projektu inwestycyjnego

 • Kryterium ilościowe
 • Kryteria jakościowe (np. branża, sprzedaż poza RP, działalność B+R)

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Obserwuj nas