Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE)

Przedsiębiorstwa działające w Polsce, bez względu na wielkość i kapitał pochodzenia, mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT)

Zwolnienie z CIT często można połączyć z dodatkowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości.

Korzyści podatkowe oraz dostępność atrakcyjnych gruntów to tylko niektóre z zachęt oferowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych (SSE).

Planując nową inwestycję, jak również działając już w ramach SSE, warto poznać możliwości pozyskania pomocy publicznej lub zweryfikować poprawność jej utylizacji i potencjalne obszary zwiększające efektywność wykorzystania dostępnych zwolnień.

112,3 mld zł wyniosły nakłady inwestycyjne na terenach spejclanych stref ekonomicznych

Kto i na jakich warunkach może uzyskać zwolnienie z CIT w ramach SSE?

O zwolnienie z CIT mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy realizujących inwestycję na terenie SSE. W tym celu konieczne jest skuteczne pozyskanie zezwolenia. Wielkość dostępnej pomocy uzależniona jest od rozmiarów firmy oraz lokalizacji projektu.

View more

Z jakimi obowiązkami po stronie przedsiębiorcy wiąże się korzystanie ze zwolnienia z CIT?

Podstawowym obowiązkiem firmy w SSE jest kalkulowanie wyniku podatkowego odrębnie dla działalności zwolnionej z CIT (objętej zezwoleniem w SSE) oraz opodatkowanej. Optymalne i prawidłowe rozdzielenie obu tych działalności jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania dostępnego zwolnienia.

View more

Jak najlepiej przygotować swoją firmę do działalności w SSE?

Rozpoczynając działalność w SSE, warto wspólnie z zespołem księgowym przygotować zestaw procedur na potrzebę przyszłych kalkulacji uwzględniających zasady obowiązujące w SSE oraz indywidualną specyfikę firmy.

View more

Spotęguj swoje korzyści – zwolnienie z podatku od nieruchomości

Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach firmy mogą korzystać również ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, przyznawanego przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego.

View more

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Jacek Zimoch

Starszy menedżer, Innowacje i B+R, Dotacje i ulgi, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 165

Obserwuj nas