Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Barbara Brzezińska jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Innowacjami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, a także rozliczania projektów dofinansowanych. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001. 

Barbara ukończyła również podyplomowe studia o kierunku Audyt, kontrola wewnętrzna i rachunkowość na SGH w Warszawie. Barbara dołączyła do Zespołu PwC w 2013 roku. Zajmuje się doradztwem w zakresie optymalizacji możliwości współfinansowania planowanych projektów sektora publicznego oraz prywatnego ze środków unijnych, a także grantów krajowych. 

Kierunkowe wykształcenie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, pozwala Barbarze na uczestnictwo w projektach z zakresu wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w podmiotach. Ponadto uczestniczy w projektach pro-środowiskowych oraz z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT. Barbara specjalizuje się również w rozliczaniu projektów, audytach weryfikujących prawidłowość wykorzystania środków unijnych oraz przygotowuje Beneficjentów do kontroli przez Instytucje Wdrażające programy. Dotychczas uczestniczyła w wielu projektach, których realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych oraz zagranicznych. Wśród nich znalazły się m.in. obejmujące utworzenie centrum badawczo-rozwojowego i centrum usług wspólnych, projekty z branży budowlanej, transportowej, odnawialnych źródeł energii, dystrybucji gazu. Ponadto skutecznie przygotowała Beneficjentów do kontroli przeprowadzając uprzednio audyty i zalecając działania korygująco naprawcze.

Ponadto Barbara uczestniczy w projektach z zakresu opracowania strategii rozwoju obszaru B+R i innowacji w przedsiębiorstwach, w tym np. dla branży energetycznej. W ramach tego typu projektów Barbara wspiera przedsiębiorców w zakresie wyboru kierunków rozwoju, opracowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy ocenie i wyborze projektów B+R do realizacji. Dotychczas Barbara zrealizowała projekty związane z wdrożeniem ulgi B+R w przedsiębiorstwach z następujących branż: • Branża IT / finansowa • Produkcja • Przemysł lotniczy

 

Contact details

Tel.: +48 519 507 467

Email

Obserwuj nas