Pozyskiwanie dotacji dla firm

Odkryj nowe możliwości – pozyskaj dotacje i rozliczaj projekty

Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów B+R, wyposażenia w specjalistyczne sprzęty do badań, a także nowych inwestycji wprowadzających na rynek nowe produkty lub technologie.

Złożenie prawidłowego wniosku i podpisanie umowy o dofinansowanie to dopiero sam początek drogi do faktycznego otrzymania dotacji. Najwięcej trudności zazwyczaj sprawiają realizacja projektu i jego poprawne rozliczenie. Mimo to dotacje dają ogromne możliwości rozwoju dzięki kapitałowi na inwestycje, rozszerzenie usług czy ekspansję zagraniczną. 

Prawdopodobieństwo uzyskania dotacji zwiększają nie tylko poprawnie wypełnione wnioski oraz przygotowane dokumenty, lecz także odpowiednio przeprowadzone i rozliczone projekty.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

28% przedsiębiorców przyznaje, że możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji jest głównym motywatorem rozowju B+R

Nasze wsparcie w procesie pozyskania dotacji dla firm:

 • Analiza projektów oraz plan działania - analiza planów rozwojowych na 2-3 lata, pod kątem możliwości pozyskania dotacji. Opracowanie szczegółowego planu działania i monitorowanie pojawiających się możliwości.
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Szkolenie zespołu projektowego - przeszkolenie zespołu projektowego z zasad realizacji dofinansowanego projektu.
 • Rozliczanie grantów - monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu, systematyczna sprawozdawczość i poprawne wnioskowanie o refundację.

Aktualne konkursy i ostatnie możliwości na pozyskanie dotacji w najbliższym czasie

Projekty badawczo-rozwojowe

 • Dla kogo? Wszyscy przedsiębiorcy samodzielnie lub w konsorcjach
 • Na co? Wynagrodzenia, materiały i surowce, amortyzacja sprzętów, współpraca z nauką lub biznesem
 • Ile? Od 25% - 80% kosztów projektu
 • Kiedy? 3.04.2020 – duzi przedsiębiorcy / 1.06.2020 – mali i średni przedsiębiorcy


  Zobacz szczegółowe informacje jak pozyskać dotacje w sektorze produkcji gier wideo

View more

Centra/działy badawczo-rozwojowe

 • Dla kogo? Wszyscy przedsiębiorcy 
 • Na co? Zakup nieruchomości, prace budowlane, zakup sprzętów i maszyn
 • Ile? Od 10% do 70% w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa
 • Kiedy? 11.05.2020


  Zobacz szczegółowe informacje jak pozyskać dotacje na Centra Badawczo Rozwojowe

View more

Inwestycje produkcyjne

 • Dla kogo? Małe i średnie firmy 
 • Na co? Zakup nieruchomości, prace budowlane, zakup sprzętów i maszyn
 • Ile? Od 10% do 70% w zależności od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa
 • Kiedy? 23.04.2020

View more

Granty na Eurogranty

 • Dla kogo? Małe i średnie firmy 
 • Na co? Wsparcie doradcze i eksperckie w przygotowaniu dokumentacji wymaganej przy ubieganiu się o granty przydzielane bezpośrednio przez Komisję Europejską np. Z programu Horyzont, COSME, Life, Kreatywna Europa
 • Ile? Nawet do 100% kosztów (wkład własny nie jest wymagany), nie więcej niż 216 tys. PLN
 • Kiedy? 21.01.2020 - 12.01.2021


  Zobacz szczegółowe informacje jak pozyskać granty na Eurogranty

View more

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4907

Rafał Pulsakowski

Rafał Pulsakowski

Dyrektor, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 206

Barbara Brzezińska

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Obserwuj nas