Pozyskiwanie dotacji dla firm

Rozwiń biznes z dotacjami

Nowa perspektywa - Nowe możliwości

Bezzwrotne dotacje to atrakcyjna forma wsparcia realizacji projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i prośrodowiskowych. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorcy mogą liczyć na szerokie wsparcie z Funduszy UE. Dodatkowo, do dyspozycji przedsiębiorców pozostają również dofinansowania ze środków krajowych, Krajowego Planu Odbudowy czy środków dystrybuowanych bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Format nowych konkursów sprawia, że kluczowym czynnikiem sukcesu przy ubieganiu się o dotacje jest przede wszystkim odpowiednie zaprojektowanie i wymodelowanie projektu oraz wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji uprawdopodobniających sukces planowanego przedsięwzięcia.

Z drugiej strony kompleksowość naborów pozwala na pozyskanie dotacji “szytej na miarę”, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na różne obszary prowadzonej działalności.

Chcesz poznać ofertę?
Napisz do nas

Rozwiązujemy problemy przedsiębiorstw. Dotacje z nami są prostsze.

Masz wiele pomysłów, ale brakuje czasu na ich strukturyzację?

Bieżące zadania zajmują za dużo czasu, a plany inwestycyjne nie mogą czekać?

Nie wiesz, jak możesz dofinansować planowane działania?
 • Przeprowadzimy analizę planów rozwojowych firmy i przygotujemy szczegółowy plan pozyskania wsparcia na planowane przedsięwzięcia,
 • Doradzimy, które instrumenty będą odpowiednie, aby zaspokoić Państwa bieżące potrzeby projektowe i pomożemy zmaksymalizować wysokość wsparcia, którą można otrzymać w ramach nadchodzących naborów,
 • Przedstawimy, jak efektywnie połączyć dostępne źródła wsparcia.
Nie masz zasobów, kompetencji i wystarczającego czasu, aby przygotować wniosek o dofinansowanie?

Obawiasz się procedur i kontaktów z instytucjami?
 • Pomożemy Ci w ustrukturyzowaniu projektu pod dany instrument wsparcia,
 • Sporządzimy kompletną dokumentację aplikacyjną,
 • Będziemy odpowiadać za kontakty z poszczególnymi instytucjami udzielającymi dofinansowania,
 • Przygotujemy Twój zespół do spotkania z ekspertami oceniającymi aplikację,
 • Skoordynujemy proces podpisywania umowy o dofinansowanie.
Realizacja projektu wymaga zaangażowania wielu zasobów, których Ci brakuje?

Procedury administracyjne pochłaniają zbyt dużo czasu zespołu projektowego?
 • Wesprzemy Cię w całym procesie korzystania i rozliczania z otrzymanej dotacji – od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do otrzymania płatności końcowej,
 • Przeprowadzimy szkolenie z zasad realizacji i rozliczania dofinansowanego projektu,
 • Będziemy monitorować prawidłowy przebieg realizacji projektu,
 • Przygotujemy wnioski o płatność oraz raporty z przeprowadzonych prac,
 • Zapewnimy wsparcie związane z procedurami zakupowymi.

Najbliższe konkursy

Ścieżka SMART

Przedmiot wsparcia: Wsparcie na kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników, cyfryzacji i zazieleniania przedsiębiorstw

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • duże przedsiębiorstwa

Moduły obligatoryjne:

 • duże przedsiębiorstwa: moduł prace B+R

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa: moduł prace B+R lub moduł wdrożenie innowacji

Wysokość wsparcia: do 80% w zależności od rodzaju i lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa 

Forma wsparcia: dotacja

Terminy naborów:

10 maja - 30 października 2023

6 lipca - 30 października 2023 (projekty na rzecz dostępności)

14 listopada 2023 - 8 lutego 2024 (nabór dla konsorcjów)

marzec - kwiecień 2024

Kredyt ekologiczny

Przedmiot wsparcia: Wsparcie na inwestycje dotyczące zwiększenia energooszczędności procesów w przedsiębiorstwie polegające na modernizacji linii technologicznych oraz budynków i budowli, w tym budowie i modernizacji istniejącej instalacji OZE 

Beneficjenci:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

 • mid-caps

Wysokość wsparcia: do 70% w zależności od lokalizacji projektu, wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju kosztu kwalifikowanego

Forma wsparcia: dotacja

Terminy naborów:

 • 13 czerwca - 17 sierpnia 2023
 • 25 kwietnia - 25 lipca 2024

Robotyzacja i cyfryzacja przedsiębiorstw

Przedmiot wsparcia: Finansowanie inwestycji mających w celu transformacji cyfrowej i automatyzacji przedsiębiorstw, w tym m.in.:

 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk (Smart factory)
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych i biznesowych, w tym do zarządzania tymi procesami
 • wdrożenie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji

Beneficjenci: duże przedsiębiorstwa

Wysokość wsparcia: do 50% w zależności od lokalizacji projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa

Forma wsparcia: dotacja

Minimalna wartość projektu: 8 mln PLN

Budżet konkursu: 1 mld PLN

Termin naboru: 6 lipca - 9 października 2023

Dlaczego PwC?

Pozyskaliśmy dla naszych klientów ponad 4,8 mld PLN wsparcia w formie dotacji i ulg podatkowych

Realizujemy projekty kompleksowo od etapu strukturyzacji projektu aż po jego rozliczenie

Nasze kompetencje to nie tylko dotacje - wspieramy klientów także we wdrażaniu ulg podatkowych, dzięki którym zwiększamy oszczędności naszych klientów

Jesteśmy częścią globalnej organizacji, dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystkie biznesowe potrzeby przedsiębiorstw

Aktualności dotacyjne

Materiały wideo

Playback of this video is not currently available

53:10

Alicja Szumiec-Jurasińska, Barbara Brzezińska

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy m.in. harmonogram trwających i planowanych naborów w tym: Ścieżka SMART, dotacje na robotyzację i automatyzację, dotacje z Funduszy Europejskich, dotacje z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Długość: 53:10

Playback of this video is not currently available

53:41

Ksenia Kosiak

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy m.in. zasady i wymogi konkursu Kredyt ekologiczny, a także zaprezentowaliśmy praktyczne aspekty ubiegania się o dotację.

Długość: 53:41

Playback of this video is not currently available

55:45

Ksenia Kosiak, Alicja Szumiec-Jurasińska

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, podczas którego zaprezentowaliśmy główne założenia nowego konkursu dotacyjnego dedykowanego dla dużych przedsiębiorstw. Podczas spotkania omówiliśmy m.in. harmonogram ubiegania się o dotację, zasady konkursowe oraz kluczowe obszary decydujące o sukcesie projektu.

Długość: 55:45

Playback of this video is not currently available

2:11

Alicja Szumiec-Jurasińska

Już w maju 2023 planowany jest nabór wniosków w nowym konkursie, w ramach którego duże firmy będą miały możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na robotyzację i cyfryzację. Sprawdź, kto może aplikować w konkursie, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie, ile wynosi wysokość wsparcia.

Długość: 2:11

Szukasz więcej materiałów wideo?

Kliknij w przycisk w celu rozwinięcia reszty materiałów

Playback of this video is not currently available

2:02

Bartłomiej Witczak

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oficjalnie zainaugurowało prace Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór wniosków wystartował 21 lutego. Obejrzyj materiał wideo i dowiedz się więcej o zasadach ubiegania się o środki w ramach Programu.

Długość: 2:02

Playback of this video is not currently available

1:37

Alicja Szumiec-Jurasińska

Kredyt ekologiczny to zupełnie nowy instrument zaplanowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy w II kwartale 2023 roku. Pierwszy nabór wniosków rusza 6 czerwca.

Długość: 1:37

Playback of this video is not currently available

1:46

Ksenia Kosiak

Kredyt technologiczny to instrument wsparcia inwestycji, polegających na wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych. Przedsiębiorcy mogą z niego skorzystać w I kwartale 2023 roku - nabór wniosków rusza 23 marca.

Długość: 1:46

Playback of this video is not currently available

3:43

Alicja Szumiec-Jurasińska

21 lutego ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie Ścieżka SMART, w ramach którego przedsiębiorcy będą mogli otrzymać wsparcie na projekty modułowe, obejmujące wiele obszarów działalności: badawczo-rozwojową, inwestycyjną, a także działania związane z rozwojem kompetencji pracowników i zazielenieniem przedsiębiorstw.

Długość: 3:43

Playback of this video is not currently available

1:52

Jakub Mazur

W konkursie Ścieżka SMART - oprócz modułów obligatoryjnych - przedsiębiorcy mogą skorzystać także z modułów fakultatywnych. Jednym z nich jest moduł infrastruktura B+R, którego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego na terytorium Polski.

Długość: 1:52

Playback of this video is not currently available

2:19

Ksenia Kosiak

Celem modułu cyfryzacja jest wsparcie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, które zmierzają do cyfryzacji produkcji i procesów, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.

Długość: 2:19

Playback of this video is not currently available

2:51

Ksenia Kosiak

Moduł zazielenienie może pełnić rolę modułu fakultatywnego, zarówno w przypadku projektów realizowanych przez MŚP, jak i duże firmy. Głównym celem modułu jest promowanie idei propagujących zrównoważony rozwój.

Długość: 2:51

Playback of this video is not currently available

2:21

Bartłomiej Witczak

Celem modułu internacjonalizacja jest wsparcie przedsiębiorstw w promowaniu swoich produktów (rozumianych jako wyroby lub usługi) za granicami kraju. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać? Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Między innymi na te pytania odpowiadamy w materiale wideo.

Długość: 2:21

Playback of this video is not currently available

2:46

Bartłomiej Witczak

Moduł kompetencje zakłada wsparcie dla firm mających na celu doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, a także wiedzy oraz kwalifikacji.

Długość: 2:46

Zagadnienia powiązane

Nasz zespół

Mieczysław Gonta

Tax&Legal Partner, Warszawa, PwC Polska

+48 502 184 907

Email

Grzegorz Kuś

Dyrektor, PwC Polska

+48 519 507 208

Email

Ksenia Kosiak

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 571 778 667

Email

Alicja Szumiec-Jurasińska

Menedżer, PwC Polska

+48 571 778 605

Email

Bartłomiej Witczak

Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 256

Email

Barbara Brzezińska

Menedżer, Pomoc Publiczna i Innowacje, Warszawa, PwC Polska

+48 519 507 467

Email

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Ksenia Kosiak

Ksenia Kosiak

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 667

Alicja Szumiec-Jurasińska

Alicja Szumiec-Jurasińska

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 605

Bartłomiej Witczak

Bartłomiej Witczak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 256

Obserwuj nas