Audyt wewnętrzny

Pełna kontrola Twojej organizacji

Kompleksowa optymalizacja procesów w Twojej firmie

Kierowanie dużą firmą obejmuje wiele złożonych procesów i systemów, zarówno zarządczych jak i informatycznych. Procesy opisane są poprzez zasady postępowania, procedury i instrukcje, a systemy konfigurowane tak, aby być w zgodzie z tymi regulacjami

Odpowiedzialność za właściwe zaprojektowanie i działalnie procesów i systemów spoczywa na zarządzie.

Z oczywistych względów członkowie zarządu nie mogą osobiście doglądać wszystkich szczegółów. Ich zadania są w szerokim zakresie delegowane na kadrę menedżerską i innych pracowników. Systemy raportowania powinny dostarczać informacji o kompleksowym działaniu firmy.  W praktyce procesy nie zawsze działają poprawnie, konfiguracja systemów z czasem odbiega od przyjętych standardów, a systemy raportowania zawodzą.

Maszyny i urządzenia, aby sprawnie działały, przed uruchomieniem wymagają testów, a następnie okresowych przeglądów, diagnostyki i utrzymania. Podobnie jest z systemami zarządczymi firmy.

Audyt wewnętrzny to funkcja powołana specjalnie do tych zadań. Audytorzy wewnętrzni pomagają zarządowi i kadrze menedżerskiej w upewnieniu się, że procesy i systemy, za które odpowiadają są poprawnie zaprojektowane i działają zgodnie z ich oczekiwaniami biznesowymi. Podejście do tego zadania powinno być profesjonalne, systematyczne, planowe i zorientowane na obszary wysokiego ryzyka i kluczowe dla osiągania wyników.

Wspieramy naszych klientów w powołaniu i rozwoju audytu wewnętrznego. Możemy też wykonywać funkcję audytu wewnętrznego na zasadzie outsourcingu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc?

„Nasz biznes rozwijał się fantastycznie przez wiele lat, nasza firma rozrastała się, przejmowaliśmy nowe przedsiębiorstwa. Wyniki finansowe były ponadprzeciętne. Byliśmy przekonani, że jesteśmy doskonale zorganizowani. Wdrożyliśmy systemy klasy ERP. Mieliśmy poczucie pełnej kontroli. Jeden z naszych wieloletnich menedżerów w regionie rozchorował się i musieliśmy znaleźć dla niego zastępstwo. Nowy menedżer odkrył, że wyniki sprzedaży były przez dwa lata zawyżane. Wypłaciliśmy w tym czasie znaczące premie, których nigdy nie odzyskaliśmy ”.

Przewodniczący rady nadzorczej dużej firmy sektora FMCG

Nie czekaj aż coś się wydarzy

Wielu problemom można zaradzić, pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej je zauważymy. 

Okresowe przeglądy dotyczące procesów i procedur mogą ujawnić odpowiednio wcześnie manipulowanie danymi lub inne nieprawidłowości i nieefektywności. Zakupy korporacyjne, sprzedaż, raportowanie to tylko niektóre procesy obciążone znacznym ryzykiem. Upewnij się, że ryzyko to nie jest nadmierne.

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, Cybersecurity & Privacy CEE Leader, PwC Central and Eastern Europe

Tel.: +48 502 184 157

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas