Audyt wewnętrzny

Pełna kontrola Twojej organizacji

Kompleksowa optymalizacja procesów w Twojej firmie

Kierowanie dużą firmą obejmuje wiele złożonych procesów i systemów, zarówno zarządczych jak i informatycznych. Procesy opisane są poprzez zasady postępowania, procedury i instrukcje, a systemy konfigurowane tak, aby być w zgodzie z tymi regulacjami

Odpowiedzialność za właściwe zaprojektowanie i działalnie procesów i systemów spoczywa na zarządzie.

Z oczywistych względów członkowie zarządu nie mogą osobiście doglądać wszystkich szczegółów. Ich zadania są w szerokim zakresie delegowane na kadrę menedżerską i innych pracowników. Systemy raportowania powinny dostarczać informacji o kompleksowym działaniu firmy.  W praktyce procesy nie zawsze działają poprawnie, konfiguracja systemów z czasem odbiega od przyjętych standardów, a systemy raportowania zawodzą.

Maszyny i urządzenia, aby sprawnie działały, przed uruchomieniem wymagają testów, a następnie okresowych przeglądów, diagnostyki i utrzymania. Podobnie jest z systemami zarządczymi firmy.

Audyt wewnętrzny to funkcja powołana specjalnie do tych zadań. Audytorzy wewnętrzni pomagają zarządowi i kadrze menedżerskiej w upewnieniu się, że procesy i systemy, za które odpowiadają są poprawnie zaprojektowane i działają zgodnie z ich oczekiwaniami biznesowymi. Podejście do tego zadania powinno być profesjonalne, systematyczne, planowe i zorientowane na obszary wysokiego ryzyka i kluczowe dla osiągania wyników.

Wspieramy naszych klientów w powołaniu i rozwoju audytu wewnętrznego. Możemy też wykonywać funkcję audytu wewnętrznego na zasadzie outsourcingu. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Jak możemy pomóc?

Organizacja audytu wewnętrznego

Audyt wewnętrzny, aby spełnił swoją rolę musi być dobrze umiejscowiony w strukturze organizacyjnej, przeszkolony i wyposażony w odpowiednie narzędzia pracy.

Pomagamy w tworzeniu oraz doskonaleniu zespołów audytu wewnętrznego oraz dostarczamy narzędzia wspierające funkcję audytu wewnętrznego w codziennej pracy.

View more

Co-sourcing, czyli wspólne wykonanie zadań audytowych

Audytorzy wewnętrzni powinni dostarczać zarządom i radom nadzorczym użytecznych dla nich informacji. Dlatego przede wszystkim powinni skupić się na obszarach i kwestiach kluczowych z ich punktu widzenia. Pomagamy wybrać ważne obszary audytu i opracować plany pracy.

Nie musisz mieć wszystkich specjalistów. Delegujemy naszych konsultantów do pracy w zespołach audytorskich naszych klientów, w zależności od bieżących potrzeb.

Utrzymanie na stałe specjalistów w takich dziedzinach jak ryzyko finansowe, prawne lub IT jest często zbyt drogie. Co-sourcing umożliwia udział takich specjalistów w zdaniach wykonywanych przez audyt wewnętrzny naszych klientów.

View more

Outsourcing

W tej formule samodzielnie wykonujemy zadania audytowe. Opcja ta może być w wielu sytuacjach korzystna pod względem kosztowym. Nasi klienci nie ponoszą przy tym rozwiązaniu kosztów stałych utrzymania zespołu audytowego. Zapewnia również dużą elastyczność w doborze ekspertów, których kompetencje są najlepiej dopasowane do tematyki audytu. 

View more

Wsparcie w obszarze RODO

Oferujemy wsparcie dla firm na różnym etapie wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych:

  • Zapewniamy odpowiedni udział Audytu Wewnętrznego firmy w inicjatywie wdrożenia RODO oraz jego zaangażowanie na kluczowych etapach projektu, od analizy dojrzałości organizacji po bieżący audyt kluczowych etapów projektu.
  • Analizujemy luki i wskazujemy obszary potencjalnych niezgodności dla całej organizacji lub w jej wybranych obszarach.
  • Wspieramy proces wdrażania zmian zapewniających zgodność z RODO, od analizy zmian proceduralnych i technicznych po ocenę gotowości mechanizmów wymaganych przez RODO oraz narzędzi IT.
  • Pomagamy włączyć procesy i ryzyka związane z RODO do planów audytu i przeprowadzamy audyty po fazie wdrożenia.

View more

„Nasz biznes rozwijał się fantastycznie przez wiele lat, nasza firma rozrastała się, przejmowaliśmy nowe przedsiębiorstwa. Wyniki finansowe były ponadprzeciętne. Byliśmy przekonani, że jesteśmy doskonale zorganizowani. Wdrożyliśmy systemy klasy ERP. Mieliśmy poczucie pełnej kontroli. Jeden z naszych wieloletnich menedżerów w regionie rozchorował się i musieliśmy znaleźć dla niego zastępstwo. Nowy menedżer odkrył, że wyniki sprzedaży były przez dwa lata zawyżane. Wypłaciliśmy w tym czasie znaczące premie, których nigdy nie odzyskaliśmy ”.

Przewodniczący rady nadzorczej dużej firmy sektora FMCG

Nie czekaj aż coś się wydarzy

Wielu problemom można zaradzić, pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej je zauważymy. 

Okresowe przeglądy dotyczące procesów i procedur mogą ujawnić odpowiednio wcześnie manipulowanie danymi lub inne nieprawidłowości i nieefektywności. Zakupy korporacyjne, sprzedaż, raportowanie to tylko niektóre procesy obciążone znacznym ryzykiem. Upewnij się, że ryzyko to nie jest nadmierne.

 

Skontaktuj się z nami

Piotr Urban

Piotr Urban

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 157

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 003

Obserwuj nas