Cyfryzacja administracji publicznej

Cyfryzacja administracji publicznej pomaga redukować koszty, poprawiać jakość usług oraz zwiększać dostępność informacji publicznych.

Administracja publiczna przechodzi dynamiczną transformację, napędzaną presją na stałe podnoszenie sprawności organizacyjnej. Rosną też wymagania i oczekiwania obywateli związane z dostępem do nowoczesnych usług publicznych. Aby skutecznie odpowiedzieć na te potrzeby konieczne jest budowanie zintegrowanych usług, których osią są potrzeby klientów - obywateli i biznesu. 

Cyfryzacja administracji publicznej niesie za sobą szereg korzyści - od zmniejszania kosztów i poprawiania jakości usług dzięki automatyzacji, poprzez zwiększanie dostępu do informacji publicznych aż po podnoszenie przejrzystości działania i poziomu bezpieczeństwa.

Równocześnie sektor publiczny mierzy się z wyzwaniami związanymi z dostosowaniem prawa i regulacji do nowych, cyfrowych modeli działania. Musi zapewnić zrównoważone podejście do wdrażania nowych rozwiązań, zapewnić gotowość kadr i społeczeństwa, żeby ograniczyć wykluczenie cyfrowe i zapewnić dostęp do usług publicznych dla wszystkich grup społecznych.

 

 

 

Oferujemy doradztwo w obszarze transformacji cyfrowej administracji publicznej:

  • Pomagamy zwiększać efektywność administracji publicznej dzięki usprawnianiu procesów, optymalizacji kosztów i wspieraniu przejrzystości działania. Jest to możliwe za sprawą wykorzystania technologii i lepszego zarządzania zasobami.
  • Poprawiamy jakość e-usług dla obywateli poprzez integrację danych, narzędzia CRM, automatyzację, mapowanie kluczowych usług dla obywateli (ang. life moments) i biznesu.
  • Wspieramy skuteczne zarządzanie informacjami i udostępnianie danych (open data, platformy integracji rejestrów państwowych, bezpieczeństwo i ochrona danych).

 

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Malina Jankowska

Malina Jankowska

Dyrektor, Sektor publiczny, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 126

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 395

Obserwuj nas