Zarządzanie łańcuchem dostaw

Umiejętność zapewnienia sobie dostępu do zasobów kadrowych oraz rozwiązań technologicznych będzie w najbliższych latach determinować działania sektora.

Złożoność łańcuchów dostaw, nieustające turbulencje rynkowe oraz presja rosnących oczekiwań klientów (m.in. związanych z rozwojem e-commerce) nie ułatwiają firmom działań związanych z poprawą efektywności procesów logistycznych.

Szybka reakcja wymaga nieustannej obserwacji, dostępu do informacji w czasie rzeczywistym oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Strategia omnichannel

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest kluczem do konsekwentnego i ekonomicznego dostarczania zindywidualizowanej usługi dla omnichannel.

W czym możemy pomóc?

 • Projektowanie nowej infrastruktury sieci logistycznej
 • Budowanie strategii wejścia na rynek e-Commerce
 • Rozwój nowych produktów i usług dedykowanych branży eCommerce
 • Rozwój portfela usług zaopatrzenia umożliwiających efektywną obsługę Klientów
  z sektora e-commerce, dzięki połączeniu detalicznych usług B2B i usług B2C
 • Doskonalenie rozwiązań zarządzania relacjami z Klientem

Zarządzanie łańcuchami dostaw w czasie rzeczywistym

Firmy coraz częściej szukają zrównoważonych rozwiązań, które poprawią efektywność podejmowania decyzji w zespole łańcucha dostaw. 

W czym możemy pomóc?

 • Identyfikacja nierentownych produktów / grup produktów ze względu na wysokość kosztów obsługi w ramach ich łańcuchów dostaw
 • Lepsze zrozumienie zachowania jednostek magazynowych (SKU)
  i lepsze zarządzanie wydajnością SKU
 • Wsparcie w pokonaniu trudności w określeniu skuteczności zaopatrzenia w różnych obszarach łańcucha dostaw (produkcja, zamówienie, dostawa), która może prowadzić do awarii usług

Modelowanie sieci logistycznej

Logistic Network Excellence

Logistic Network Excellence to zestaw narzędzi umożliwiający właściwe modelowanie sieci, które zapewnia najniższy możliwy koszt transportu i wykorzystanie synergii między różnymi kanałami dystrybucji.

W czym możemy pomóc?

 • Opracowanie modeli sieci logistycznej z optymalnymi lokalizacjami punktów infrastruktury sieciowej
 • Opracowanie modeli sieci logistycznej wykorzystujący najbardziej kosztowo opłacalną organizację procesów
 • Projektowanie modelu zarządzania scentralizowaną siecią dystrybucji
 • Analiza struktury sieci logistycznej pod kątem konkurencyjności

Optymalizacja procesów logistycznych

Standaryzacja operacji poprzez zdefiniowanie procesów TO-BE ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najniższych możliwych kosztów i odpowiednio zoptymalizowanej sieci łańcucha dostaw.

W czym możemy pomóc?

 • Optymalizacja procesów logistycznych end-2-end w oparciu o najlepsze praktyki branżowe w celu osiągnięcia znacznego wzrostu efektywności operacyjnej logistyki sieci
 • Zmniejszenie liczby działań w ramach logistycznego systemu operacyjnego end-2-end w celu skrócenia czasu transportu
 • Standaryzacja i automatyzacja operacji we wszystkich punktach infrastruktury logistycznej, aby umożliwić optymalizację kosztów operacyjnych na jednostkę
 • Definicja docelowej architektury IT wspierającej procesy logistyczne w oparciu o zidentyfikowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

Wykorzystanie dronów w logistyce

Pomimo postępu technologicznego, wiele operacji logistycznych jest nadal obciążonych ludzkim błędem, którego można by uniknąć poprzez zastosowanie dronów.

W czym możemy pomóc?

 • Opracowanie kompleksowej strategii danych
 • Inwentaryzacja magazynu za pomocą dronów
 • Zaawansowane „machine learning” i unikalne rozwiązania programowe
 • Zapewnienie niezawodnej i opłacalnej metody monitorowania
 • Analiza danych geoprzestrzennych w czasie rzeczywistym

Skontaktuj się z nami

Krzysztof Badowski

Partner, Strategy &, Warszawa, PwC Polska

+48 608 333 277

Email

Obserwuj nas