Podatek od pracownika - doradztwo dla firm

Odnajdź drogę w labiryncie przepisów

Uporządkowane podatki za pracownika to realna poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kwestie podatków pracowniczych z roku na rok stają się coraz istotniejsze dla zarządów. Odpowiednia motywacja, wzrastająca mobilność pracownicza oraz zmienne regulacje podatkowe - to dzisiejsze wyzwania pracodawcy mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Na tej stronie znajdziesz opisy usług, poprzez które pomożemy Ci usprawnić działanie Twojej firmy.

 

    

Podatek od pracownika -  wybierz w czym możemy pomóc i skontaktuj się z nami

Delegacja

Delegacje krajowe i zagraniczne muszą spełnić wyznaczone warunki, aby zostać odpowiednio zakwalifikowane. Nawet krótka podróż służbowa może oznaczać potrzebę modyfikacji rozliczeń w zakresie PIT lub ZUS. Pomożemy kompleksowo opracować odpowiednie procedury delegacji pracowników albo pomożemy w wybranych kwestiach pracowniczych, które generuje podróż słuzbowa.

Przejdź na stronę "Delegacja" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Oddelegowanie pracownika

Globalizacja wpływa na wzrost oddelegowań pracowników do i z Polski, zarówno tych krótko, jak i długoterminowych. Coraz większa liczba wysyłanych i przyjmowanych pracowników to dla pracodawców ogromne wyzwanie. Od legalizacji pracy i pobytu, rozliczenia w zakresie PIT i ZUS, po całościowe zarządzanie mobilnością pracowników, nieocenionym wsparciem są odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przejdź na stronę "Oddelegowanie pracownika" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Zatrudnianie obcokrajowców

Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników we wszystkich regionach Polski. Wiąże się to z koniecznością przyjmowania do pracy - każdego roku - dodatkowo ponad 300 tys. pracowników. Lukę na rynku pracy może zapełnić zatrudnianie obcokrajowców. Proces jednak jest złożony. 

Przejdź na stronę "Zatrudnianie obcokrajowców" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Doradztwo PIT i ZUS

Podążanie za zmianami podatkowymi to nasza specjalność. Zapewnimy osobom na kluczowych stanowiskach zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo ich indywidualnych rozliczeń podatkowych. Doradzimy też osobom o wysokich dochodach oraz tym, którzy wykonują obowiązki w Polsce na podstawie zagranicznych kontraktów. Pomożemy opracować odpowiednie formy zatrudnienia i wynagradzania, również dla osób kreatywnych, oparte na transferze autorskich praw majątkowych.

Przejdź na stronę "Doradztwo PIT i ZUS" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Pracownicze programy akcyjne (PPA)

Obecny trend tzw. rynku pracownika wymusza na spółkach implementację innowacyjnych modeli zwiększania motywacji u pracowników, w tym zmian form wynagrodzenia, czy wdrażanie programów motywacyjnych. 

Przejdź na stronę "PPA" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

PFRON

Przedsiębiorcy cyklicznie ponoszą zobowiązania związane z podatkami pracowniczymi m.in. dotyczące kosztów wynikających z braku odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, co rodzi konieczność dokonywania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Odpowiednie zarządzenie obszarem niepełnosprawności w miejscu pracy może nieść za sobą nie tyle korzyści finansowe w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, ale również wzmacniać wizerunek przedsiębiorstwa jako społecznie odpowiedzialnego.

Przejdź na stronę "PFRON" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Składka wypadkowa

Składka wypadkowa jest kosztem ponoszonym w całości przez pracodawcę. Ustala się ją indywidualnie, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Regularna i coroczna weryfikacja składki wypadkowej może pozwolić uzyskać znaczące oszczędności.

Dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Wyślij zapytanie ofertowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W celu zachęcenia pracowników do systematycznego gromadzenia oszczędności, powstały Pracownicze Plany Kapitałowe. Firmy zatrudniające 250 pracowników lub więcej zobligowane są do wprowadzenia PPK już od 1 lipca 2019 r. Istotne jest odpowiednie zrozumienie założeń funkcjonowania programu.

Przejdź na stronę "PPK" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Mariusz Ignatowicz

Mariusz Ignatowicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 4795

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Jadwiga Chorązka

Jadwiga Chorązka

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 056

Obserwuj nas