Podatki pracownicze

Odnajdź drogę w labiryncie przepisów

Uporządkowane podatki za pracownika to realna poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa

Kwestie podatków pracowniczych z roku na rok stają się coraz istotniejsze dla zarządów. Odpowiednia motywacja, wzrastająca mobilność pracownicza oraz zmienne regulacje podatkowe - to dzisiejsze wyzwania pracodawcy mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 

Na tej stronie znajdziesz opisy usług, poprzez które pomożemy Ci usprawnić działanie Twojej firmy.

 

    

Jak możemy Ci pomóc?

Wyślij zapytanie ofertowe

Podatki pracownicze -  wybierz, w czym możemy Ci pomóc i skontaktuj się z nami

Delegacja

Delegacje krajowe i zagraniczne muszą spełnić wyznaczone warunki, aby zostać odpowiednio zakwalifikowane. Nawet krótka podróż służbowa może oznaczać potrzebę modyfikacji rozliczeń w zakresie PIT lub ZUS. Pomożemy kompleksowo opracować odpowiednie procedury delegacji pracowników albo pomożemy w wybranych kwestiach pracowniczych, które generuje podróż słuzbowa.

Przejdź na stronę "Delegacja" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Oddelegowanie pracownika

Globalizacja wpływa na wzrost oddelegowań pracowników do i z Polski, zarówno tych krótko, jak i długoterminowych. Coraz większa liczba wysyłanych i przyjmowanych pracowników to dla pracodawców ogromne wyzwanie. Od legalizacji pracy i pobytu, rozliczenia w zakresie PIT i ZUS, po całościowe zarządzanie mobilnością pracowników, nieocenionym wsparciem są odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przejdź na stronę "Oddelegowanie pracownika" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Doradztwo PIT

Podążanie za zmianami podatkowymi to nasza specjalność. Zapewnimy osobom na kluczowych stanowiskach zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo ich indywidualnych rozliczeń podatkowych. Doradzimy też osobom o wysokich dochodach oraz tym, którzy wykonują obowiązki w Polsce na podstawie zagranicznych kontraktów. Pomożemy opracować odpowiednie formy zatrudnienia i wynagradzania, również dla osób kreatywnych, oparte na transferze autorskich praw majątkowych.

Przejdź na stronę "Doradztwo PIT i ZUS" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Pracownicze programy akcyjne (PPA)

Obecny trend tzw. rynku pracownika wymusza na spółkach implementację innowacyjnych modeli zwiększania motywacji u pracowników, w tym zmian form wynagrodzenia, czy wdrażanie programów motywacyjnych. 

Przejdź na stronę "PPA" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

PFRON

Przedsiębiorcy cyklicznie ponoszą zobowiązania związane z podatkami pracowniczymi m.in. dotyczące kosztów wynikających z braku odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnością, co rodzi konieczność dokonywania obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Odpowiednie zarządzenie obszarem niepełnosprawności w miejscu pracy może nieść za sobą nie tyle korzyści finansowe w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, ale również wzmacniać wizerunek przedsiębiorstwa jako społecznie odpowiedzialnego.

Przejdź na stronę "PFRON" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

W celu zachęcenia pracowników do systematycznego gromadzenia oszczędności, powstały Pracownicze Plany Kapitałowe. Firmy zatrudniające 250 pracowników lub więcej zobligowane są do wprowadzenia PPK już od 1 lipca 2019 r. Istotne jest odpowiednie zrozumienie założeń funkcjonowania programu.

Przejdź na stronę "PPK" i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas