Cykl webinariów “Rewolucja funkcji HR - jak odnaleźć się w czasach turbulencji i wszechobecnych zmian?”

Ostatnie lata przyniosły bezprecedensową rewolucję w sposobie funkcjonowania pracowników i organizacji. Nowy model pracy wymuszony pandemią, technologia i systemy umożliwiające usprawnienie funkcji HR oraz zmiany prawne i podatkowe to tylko element większej całości.

Zapraszamy do wysłuchania cyklu 4 webinariów, podczas których nasi eksperci omówili na co szczególnie należy zwrócić uwagę i co to w praktyce oznacza dla naszych firm. 

Zapoznaj się z nagraniami 

O co chodzi pracownikom? Czyli co zrobić, żeby chcieli zostać z nami jak najdłużej?

Ostatnie 2 lata to czas ogromnych zmian dla działów HR. Kształtowanie nowego modelu pracy, zmiana potrzeb pracowników, rozwój nowych technologii oraz przemiany w postrzeganiu pracy stawiają przed organizacjami konieczność budowania nowych strategii pozwalających efektywnie zarządzać zmianą i budować zaufanie pracowników.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium z cyklu “Rewolucja funkcji HR - jak odnaleźć się w czasach turbulencji i wszechobecnych zmian?” podczas którego skupiliśmy się na tym, w jaki sposób zwiększać zaangażowanie pracowników oraz odpowiedzieliśmy na pytania:

 • Co jest kluczowe w budowaniu trwałego zaangażowania pracowników?

 • Dlaczego klasyczne badania się nie sprawdzą?

 • Jakie inne korzyści przynosi proponowane podejście?

Prelegenci:

Mateusz Zych
+48 519 504 471 | Email
Menedżer, Ludzie i Organizacja, PwC

Polski Ład 2.0 - kolejna odsłona zmian podatkowych

22 kwietnia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zmieniającej przepisy funkcjonujące od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium, podczas którego omówiliśmy zmiany w przepisach Polskiego Ładu oraz powiedzieliśmy, na podstawie przykładów praktycznych, jak przygotować się na nadchodzące wyzwania w związku z wejściem nowych regulacji:

 • Polski Ład 1.0, Polski Ład 2.0 - jak odnaleźć się w zmianach przepisów?
 • Jak podejść do rozliczeń pracowniczych w świetle zmian?
 • Jakie wyzwania i decyzje czekają podatników w związku ze zmianami?

Przedstawione regulacje zaczęły obowiązywać z dniem 1 lipca 2022. Zalecamy bieżące kontrolowanie pojawiających się nowelizacji do Polskiego Ładu. Najnowsze informacje znajdziesz na: pwc.pl/polski-lad

Prelegenci:

Filip Kotarski
+48 519 508 876 | Email
Starszy Menedżer, Dział Prawno-Podatkowy, PwC

Cyfrowa transformacja funkcji HR

Ostatnie lata przyniosły bezprecedensową rewolucję w sposobie funkcjonowania działów HR. Rozwój technologii, kształtowanie nowego modelu pracy oraz oczekiwań pracowników stawiają przed organizacjami konieczność wdrażania innowacyjnych strategii, pozwalających na usprawnienie funkcji HR. Dostosowane do aktualnych wyzwań, oparte na technologii, zarządzanie kapitałem ludzkim staje się nie tylko atutem organizacji ale i koniecznością, która pozwala jej odpowiedzieć na nowe potrzeby pracowników.

Zapraszamy do odsłuchania nagrania z webinarium z cyklu “Rewolucja funkcji HR”, podczas którego odpowiedzieliśmy m.in. na pytania:

 • Dlaczego funkcje HR wymagają transformacji? 

 • Jak technologia może wspierać transformację procesów kadrowo płacowych?

 • Jakim zmianom uległ model dostarczania usług HR?

Prelegenci:

Małgorzata Fiedorczuk
+48 519 505 704 | Email
Starsza menedżerka, Ludzie i organizacja, PwC

Ilona Węglowska-Hajnus
+48 519 506 903 | Email
Starsza menedżerka, Ludzie i organizacja, PwC

Kluczowe zagadnienia prawne z perspektywy HR w czasach turbulencji

Zobacz prezentację

Rok 2022 r. z pewnością można nazwać rokiem rewolucyjnych zmian i to nie tylko w otoczeniu prawnym, ale również w kontekście aktualnych wydarzeń na świecie. Wojna w Ukrainie, która zmusiła wiele tysięcy ludzi do ucieczki, wymusiła również podjęcie odpowiednich kroków prawnych na poziomie całej Unii Europejskiej. 

Konflikt zbrojny w Europie uwydatnił także potrzebę dostosowania polskich regulacji prawnych z zakresu obronności państwa do zmieniającej się sytuacji politycznej na świecie. Z kolei pandemia Covid-19 zrewolucjonizowała podejście do przyjętego modelu pracy, upowszechniając na szeroką skalę pracę zdalną.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania z webinarium z cyklu “Rewolucja funkcji HR”, podczas którego omówiliśmy:

 • Istotne zmiany w regulacjach dotyczących cudzoziemców w kontekście wojny w Ukrainie

 • Zmiany w regulacjach dot. obowiązku obrony i służby wojskowej

 • Praca zdalna w epoce po pandemii - projektowana nowelizacja Kodeksu pracy 

Zalecamy bieżące kontrolowanie pojawiających się informacji na powyższe tematy, gdyż mogą ulec zmianie.

Prelegenci:

Agnieszka Przedpełska
+48 519 506 644 | Email
Starsza konsultantka, Prawniczka, PwC Legal

Michał Balicki
+48 519 505 705 | Email
Starszy menedżer, Adwokat, PwC

Informacje dodatkowe

PwC zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

Skontaktuj się z nami

Mateusz Zych

Mateusz Zych

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 471

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 704

Michał Balicki

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 705

Obserwuj nas