Ludzie i zarządzanie zmianą

Skuteczne wdrażanie zmian w firmie poprzez udoskonalanie struktury organizacyjnej, procesów oraz efektywne wynagradzanie i angażowanie ludzi

Jak skutecznie wdrożyć zmianę w firmie?

To pytanie często jest zadawane zbyt późno. Zazwyczaj nieudany projekt albo wdrożenie zmuszają firmy, by na poważnie zastanowiły się nie tylko nad rozwiązaniem, ale również nad sposobem jego wdrożenia.

Niedocenianym pierwiastkiem często są też ludzie. Z jednej strony trzeba cenić ich zaangażowanie i motywację do wdrażania zmian, a z drugiej nie można zapomnieć o naturalnym oporze przed tymi zmianami. 

Zastosowanie ustrukturowanego i systematycznego podejścia do adresowania potrzeb ludzi w trakcie wprowadzania nowych rozwiązań jest niezbędnym elementem każdej zmiany. Takie podejście stoi za sukcesem firmy.

Ponad 70% projektów nie kończy się sukcesem rozumianym jako dostarczenie oczekiwanych korzyści biznesowych lub wprowadzenie trwałej zmiany w sposobie funkcjonowania firmy

PwC

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas