Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji

Budowanie i wdrażanie efektywnych strategii odpowiadających na obecne wyzwania działów HR, dotyczące modeli pracy, procesów wewnętrznych, zaangażowania ludzi, wynagradzania i kwestii prawno-podatkowych.

Rynek pracy zmienia się coraz szybciej. Wydarzenia z ostatnich miesięcy związane z pandemią, a także coraz większa skala wykorzystania nowych technologii sprawiają, że inaczej patrzymy na pracę czy sposób jej wykonywania. Zmieniają się potrzeby pracowników, a także czynniki, które ich motywują czy budują lojalność. Zarządzanie talentami w cyfrowym świecie oznacza dla firm konieczność przedefiniowania kultury organizacyjnej i sposobów pracy, a także sprostania presji obniżenia kosztów i zwiększenia produktywności. Dodatkowo, jeszcze większego znaczenia nabierają także kwestie podatkowe i prawne, co ma związek m.in. ze skomplikowanym otoczeniem prawno-regulacyjnym, mobilnością pracowników i nowymi modelami pracy.  

W PwC kompleksowo wspieramy liderów HR w ich wyzwaniach. Nasz zespół tworzą doradcy biznesowi, eksperci w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, podatków pracowniczych i prawa pracy. Tworzymy i korzystamy z innowacyjnych technologii, dzięki którym opieramy nasze usługi na analityce danych, a także automatyzujemy pracę naszych klientów. Z sukcesem odpowiadamy na potrzeby firm niezależnie od sektora, branży czy zasięgu działania.

77% polskich pracowników myśląc o idealnym modelu pracy w przyszłości wskazuje na model hybrydowy, łączący elementy pracy zdalnej z pracą w biurze lub u klienta.

Badanie PwC: Upskilling Hopes & Fears 2021

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas