Prawo pracy

PwC Legal

Prawo pracy stanowi element działalności przedsiębiorcy. Znajomość obowiązujących przepisów oraz projektowanych zmian ma istotne znaczenie dla skutecznego zarządzania

Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa pracy na rzecz klientów korporacyjnych.


 

Rozwijasz swoją organizację i zastanawiasz się:

 • jak bezpiecznie zawierać nowe umowy o pracę?
 • jak kształtować istniejące już relacje z pracownikami?
 • jak delegować pracowników do wykonywania pracy poza miejscem stałego zatrudnienia?

Zarządzasz organizacją i potrzebujesz wsparcia w:

 • postępowaniach przed sądami w sporach z pracownikami?
 • postępowaniach przed innymi organami administracyjnymi?
 • przygotowaniu audytów prawno-pracowniczych?


PwC oferuje kompleksowe wsparcie i dostarcza rozwiązania w zakresie 

 • opracowania, weryfikacji oraz implementacji dokumentacji pracowniczej;
 • delegowania pracowników;
 • opracowania, weryfikacji oraz implementacji dokumentacji z zakresu zbiorowego prawa pracy;
 • procesów restrukturyzacji zatrudnienia;
 • przygotowania do oraz w trakcie postępowań spornych;
 • analizy i opracowania audytów prawno-pracowniczych (due dilligance).

Wybrane usługi

Zmiany struktury zatrudnienia

Wzrasta znaczenie kwestii prawno-pracowniczych w działalności biznesowej - a my pomagamy przeprowadzić związane z nimi procesy i zmiany.

Oferujemy wsparcie w zakresie trybu i zasad przeprowadzania zmian struktury zatrudnienia - określamy obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem nowej struktury zatrudnienia, jej potencjalne koszty i odpowiedzialność pracodawcy.

Pomagamy w koordynacji procesu przejścia zakładu pracy oraz w przeprowadzeniu zwolnień grupowych

Dokumentacja prawno-pracownicza

Nadrzędnym celem pracodawcy w zakresie relacji z pracownikami powinno być unikanie konfliktów. Realizacji tego celu służyła będzie dobrze zorganizowana struktura zatrudnienia.

PwC wspiera swoich klientów w opracowywaniu dokumentacji prawno-pracowniczej  oraz bierze udział w negocjacjach wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Negocjacje z organizacjami związkowymi

Rośnie znaczenie organizacji związkowych oraz reprezentantów pracowników –  PwC pomaga układać prawne relacje z tymi podmiotami.

Pomagamy w negocjacjach z reprezentantami pracowników oraz w konsultacjach z takimi podmiotami.

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Błażej Podstawski

Błażej Podstawski

Counsel, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 257

Bartłomiej Włodarski

Bartłomiej Włodarski

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 201

Michał Balicki

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 705

Obserwuj nas