Praca zdalna - doradztwo dla firm

Weryfikacja i opracowanie modelu pracy zdalnej i telepracy

Praca zdalna zyskuje na znaczeniu w oczach pracodawców i pracowników

Praca zdalna, która na skutek pandemii COVID-19 stała się powszechną formą zatrudnienia, jeszcze w 2019 r. stanowiła przywilej dla 2% pracowników.

Przepisy zawarte w Tarczach Antykryzysowych adresują problem pracy zdalnej w dość ogólny sposób, pozostawiając wiele pytań i wątpliwości dotyczących jej organizacji. Aby uniknąć ryzyka niezgodności z właściwymi przepisami, istotna jest odpowiednia organizacja polecenia i wykonywania pracy zdalnej. 

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zagadnień pracy zdalnej wprowadzonej w Twoim przedsiębiorstwie lub planujesz wdrożenie pracy zdalnej na dłużej, sprawdź nasze wsparcie i skontaktuj się z nami.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Pomagamy we wszystkich kwestiach związanych z opracowaniem i weryfikacją planu organizacji pracy zdalnej Twojego przedsiębiorstwa


Projekty, które oferujemy

  • Weryfikacja zgodności obowiązującego systemu pracy zdalnej z przepisami Tarcz Antykryzysowych
  • Analiza kwestii PIT i ZUS w związku z pracą zdalną
  • Określenie potencjału przejścia z pracy zdalnej na telepracę oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie dalszych działań

Inne formy wsparcia pracy zdalnej

  • Analiza biznesowa – określenie optymalnego modelu pracy zdalnej dla poszczególnych stanowisk z uwzględnieniem wymogów biznesowych oraz długoterminowych kosztów i korzyści 
  • Regulamin – przygotowanie wzoru regulaminu elastycznego miejsca pracy
  • Monitoring zaangażowania – wsparcie w monitorowaniu zaangażowania i efektywności pracowników zdalnych (możliwe wykorzystanie autorskiego programu hAppy - umożliwiającego skuteczne, oparte na danych zarządzanie kapitałem ludzkim. Jego zasadnicza część to aplikacja People Happiness Assessment Tool, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do badania zachowań i postaw pracowników.)
  • Checklista – przygotowanie checklisty pracodawcy (do stosowania przy rozpoczęciu pracy zdalnej i kontrolnie w długim okresie)

Sposób realizacji 

Kwestionariusz
Prace będą wykonane w oparciu o kwestionariusz prawno-podatkowy

Wywiady
W przypadku potrzeby uzupełnienia odpowiedzi z kwestionariuszy będą przeprowadzone wywiady z wybranymi pracownikami

Efekt współpracy

Raport
Raport z analizy z praktycznymi wnioskami prawno-podatkowymi oraz spotkanie w celu omówienia wyników

Dodatkowe wsparcie (opcjonalne)
Wsparcie przy wdrożeniu zaleceń z Raportu

Skontaktuj się z nami

Michał Balicki

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 705

Małgorzata Fiedorczuk

Małgorzata Fiedorczuk

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 704

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Obserwuj nas