Certyfikacja równych płac „EQUAL-SALARY”

Zademonstruj swoje zaangażowanie w równość wynagrodzeń i uzyskaj certyfikat dla Twojego przedsiębiorstwa

Oferujemy możliwość uzyskania certyfikatu „EQUAL-SALARY”.

Równość wynagrodzeń to nie tylko jedno z praw człowieka. To również jedna z potrzeb biznesu. Istnieje wiele dowodów na korzyści płynące z równości płci i zróżnicowania kapitału ludzkiego, które przekładają się na wyniki spółki i jej wizerunek jako pracodawcy.

Certyfikat demonstruje, że spółka płaci mężczyznom i kobietom taką samą płacę za taką samą pracę. Fundacja EQUAL-SALARY jest niezależną organizacją, która wydaje certyfikat w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Zyskują Państwo również cenny wgląd w możliwości i kierunki zmian w celu poprawy w obszarze równości wynagrodzeń.

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy ma fundamentalne znaczenie dla długofalowego zapewnienia zaangażowania i wydajności pracowników. Demonstrowanie jednakowego traktowania kobiet i mężczyzn, to przekaz mówiący, że spółka docenia swoich pracowników i jest uczciwym pracodawcą.

Katarzyna Komorowska
Partner, PwC Polska

Etap 1 – Analiza statystyczna

Firma umieszcza dane pracowników na zabezpieczonej platformie informatycznej Fundacji EQUAL-SALARY. Dane poddawane są szczegółowej analizie bazującej na modelu regresji statystycznej. Wszystkie dane są pseudonimizowane przed analizą przez PwC. Dane dotyczące wynagrodzeń są niszczone po zakończeniu procedury.

Etap 2 – Wizyty studyjne PwC

Zespół EQUAL-SALARY PwC przeprowadza wizytę w lokalizacjach spółki, aby ocenić: 

  • zaangażowanie kierownictwa w równe traktowanie mężczyzn i kobiet 

  • integrację strategii równych płac i szans w procesach i politykach HR 

  • postrzeganie przez pracowników praktyk ich firmy w zakresie równego traktowania

Etap 3 - Certyfikacja

W zależności od wyniku badania, Fundacja EQUAL-SALARY przyznaje certyfikat „EQUAL-SALARY”. Daje to firmie prawo do używania znaku „EQUAL-SALARY”. Oznaczenie „EQUAL-SALARY” może być używane we wszystkich materiałach komunikacyjnych, takich jak strona internetowa, ogłoszenia rekrutacyjne, papier firmowy i raporty roczne.

Etap 4 - Wizyty monitorujące

Certyfikat „EQUAL-SALARY” jest ważny przez trzy lata. W tym okresie certyfikowana firma przechodzi dwie wizyty monitorujące w celu wykazania jej stałego zaangażowania i realizacji działań na rzecz stosowania polityki sprawiedliwego, niedyskryminującego traktowania mężczyzn i kobiet.

Dlaczego warto zadbać o równość płac pracowników i uzyskać certyfikat?

  • Wspierasz różnorodność i otwartość wobec pracowników

  • Poprawiasz retencję pracowników

  • Pokazujesz, że warto współpracować z Twoją firmą, co ma wpływ na osiągane wyniki 

  • Działasz pozytywnie na wizerunek przedsiębiorstwa

  • Redukujesz ryzyka prawne

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Obserwuj nas