Zmiana struktury organizacyjnej

Czy zastanawiałeś się nad genezą modelu operacyjnego Twojej firmy?

Często model operacyjny firmy stanowi wypadkową decyzji podejmowanych przez kadrę zarządzającą na przestrzeni lat. Na jego kształt wpłynęły zapewne kompetencje osób na stanowiskach kierowniczych, które determinowały zakres odpowiedzialności poszczególnych działów. W efekcie bieżąca struktura organizacyjna może być daleka od optymalnej.

Co w sytuacji, jeśli planujesz wdrożenie nowej strategii?

Dotychczasowa nieoptymalna struktura organizacyjna może znacząco utrudnić to zadanie. Wdrożenie strategii może też w ogóle się nie udać. W pierwszej kolejności konieczne jest zaktualizowanie modelu operacyjnego, w tym struktury organizacyjnej.

Dlaczego możesz mieć trudności z wprowadzaniem zmian w organizacji?

  • Ludzie nie lubią zmian. Przekonywanie pracowników do nowych rozwiązań wymaga konsekwentnego stosowania narzędzi z obszaru zarządzania zmianą.
  • Pracownicy mogą czuć się zagrożeni. Przekazywanie przynajmniej części obowiązków innym może być przez niektórych odebrane jako zagrożenie. Zasadnicze znaczenie będzie miało umiejętne odpowiadanie na pytanie jakie korzyści przyniesie planowana zmiana.
  • Niektórzy uważają, że jeśli coś funkcjonuje długo, to nie warto tego zmieniać. Udoskonalanie modelu operacyjnego wymaga odwagi. Zmiany trzeba wprowadzać w momencie, w którym są one szansą, a nie koniecznością.

Jeżeli widzisz konieczność zmian w Twojej firmie, pomożemy Ci:

  • wdrożyć nowy model operacyjny (TOM),
  • zmienić strukturę organizacyjną,
  • zapewnić współpracę między działami,
  • poprawić efektywność zespołu,
  • przeprowadzić udaną transformacją,
  • zoptymalizować procesy.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas