Kultura organizacyjna

W najbliższych latach to kultura organizacyjna będzie stanowiła o przewadze konkurencyjnej firm. Nowe pokolenia poszukują w pracy satysfakcji, sensu i możliwości rozwoju

Pracodawca musi zadbać nie tylko o pozytywne doświadczenia pracowników (Employee Experience), ale także o ich zadowolenie. Szczęśliwy pracownik jest w stanie uszczęśliwić klienta. W tej sytuacji Happinness Index staje się wskaźnikiem bardzo biznesowym. Przekłada się on wprost na efektywność pracowników, a tym samym na konkretny przychód firmy.

Sprzyjająca kultura organizacyjna to także większa retencja oraz skrócony czas pozyskania pracownika w trudnym otoczeniu rekrutacyjnym. Wiedza na temat warunków pracy w danej firmie roznosi się po rynku w ekspresowym tempie, przyciągając bądź zniechęcając kandydatów.

Jak kształtować kulturę organizacyjną?

  • Po pierwsze należy przeanalizować obecną kulturę organizacyjną
  • Po drugie trzeba przeprowadzić analizę strategiczną i odpowiedzieć sobie na pytania: Czy dzisiejsza kultura wspiera realizację strategii biznesowej? Jakie są mocne strony tej kultury? Jakie wynikają z niej zagrożenia? Czy kultura faktycznie zjada strategię na śniadanie? 
  • Po trzecie trzeba zastanowić się nad tym, jak skutecznie nadać kulturze pożądany kształt

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas