Zaangażowanie pracowników

Skuteczna realizacja strategii biznesowej oraz sukces firmy zależą przede wszystkim od zaangażowania ludzi

Pracownik musi rozumieć zmiany zachodzące w organizacji. W przeciwnym razie będzie traktował swoją pracę zadaniowo, a co gorsza tracił motywację.

Znajomość kontekstu biznesowego oraz celów strategicznych organizacji pozwala na utożsamianie się z firmą oraz dostrzeganie sensu wykonywanej pracy.


Jak komunikować strategię firmy i angażować pracowników w jej realizację?

Kontekst biznesowy

Pracownicy dostrzegający sens i wartość swojej pracy częściej wykazują się inicjatywą oraz wykonują działania wykraczające poza zakres ich obowiązków. Jeśli chcesz stworzyć zespół złożony z takich ludzi, to musisz po pierwsze zapoznać ich z misją firmy oraz kierunkiem rozwoju, a po drugie stworzyć skuteczny pozafinansowy system motywacyjny.

Kultura organizacyjna

Środowisko pracy powinno wspierać strategię biznesową. Musi ono też pozwalać ludziom na maksymalne wykorzystywanie swojego potencjału i skuteczną współpracę z innymi. W takim środowisku zbudujesz motywację i zwiększysz efektywność pracowników.

Zespoły wielopokoleniowe

Potrzeby tzw. pokoleń X, Y, Z oraz baby boomers mogą się różnić, dlatego warto je poznać. Zrozum ich motywację, poznaj styl pra, wyjdź naprzeciw ich oczekiwaniom, a będziesz mógł odpowiednio wykorzystać ich zdolności i stworzyć zaangażowany zespół.

Przywództwo

Lider powinien mieć określoną tożsamość, być wiarygodny i spójny w swoich działaniach. Rozwijaj menedżerów oraz ucz ich zarządzania emocjami. To są ważne elementy w budowaniu skutecznego przywództwa i zmotywowanego zespołu. 

Pomożemy Ci odpowiedzieć na pytania, jak w Twojej firmie:

  • zwiększyć zaangażowanie pracowników,
  • badać zaangażowanie,
  • motywować pracowników,
  • wdrażać nową kulturę organizacyjną,
  • poprawić atmosferę w zespole,
  • zarządzać talentami,
  • rozwijać menedżerów.

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas