System wynagrodzeń

Polityka wynagradzania pracowników powinna być dopasowana do profilu spółki, jej kultury organizacyjnej i planów na przyszłość

Dziś klasyczne modele wynagradzania mogą w wielu przypadkach okazać się zupełnie nieefektywne. Warto zatem szukać rozwiązań, które najlepiej połączą interesy pracowników i pracodawców, nawet jeśli oznacza to zmianę statusu quo.

 

Wskażemy Ci kierunek, jak budować system wynagrodzeń w rożnych aspektach:

 • Zwiększanie efektywności systemu wynagradzania
 • Wynagrodzenie wspierające realizację strategii spółki
 • Projektowanie spójnego systemu wynagradzania
 • Świadczenia odpowiadające na potrzeby pracowników
 • Audyt HR
 • Długoterminowe programy motywacyjne (LTIP)
 • Wartościowanie stanowisk
 • Systemy motywacji pozapłacowej
 • Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych
 • Polityka wynagrodzeń
 • Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim (Saratoga HC Benchmarking)

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas