Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

System wynagrodzeń

Polityka wynagradzania pracowników powinna być dopasowana do profilu spółki, jej kultury organizacyjnej i planów na przyszłość

Dziś klasyczne modele wynagradzania mogą w wielu przypadkach okazać się zupełnie nieefektywne. Warto zatem szukać rozwiązań, które najlepiej połączą interesy pracowników i pracodawców, nawet jeśli oznacza to zmianę statusu quo.

 

Jak utrzymać wysokie ROI z wynagrodzeń?

Poziom zwrotu z inwestycji w wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników z roku na rok spada, głównie za sprawą stopniowego wzrostu poziomu płac w Polsce. 

View more

Jak płacąc więcej osiągać zadowalające wyniki?

 • Upewnij się, że system wynagrodzeń jest powiązany ze strategią spółki i wspiera realizację jej celów zarówno krótko, jak i długoterminowych. Zwiększysz efektywność pracy, jeśli zainwestujesz w wynagrodzenia w kluczowych dla firmy obszarach oraz w płacę skorelowaną z osiąganymi efektami.
 • Zadbaj o to, aby system wynagrodzeń i świadczeń był elastyczny i dopasowany do potrzeb zarówno obecnych pracowników, jak i potencjalnych kandydatów. W ten sposób zwiększysz zadowolenie i zaangażowanie zespołu oraz przyciągniesz nowe talenty do organizacji. 
 • Weź pod uwagę m.in. zmiany pokoleniowe oraz postęp technologiczny, które wyznaczają dzisiaj nowe trendy w wynagradzaniu pracowników.

View more

Wskażemy Ci kierunek, jak budować system wynagrodzeń w rożnych aspektach:

 • Zwiększanie efektywności systemu wynagradzania
 • Wynagrodzenie wspierające realizację strategii spółki
 • Projektowanie spójnego systemu wynagradzania
 • Świadczenia odpowiadające na potrzeby pracowników
 • Audyt HR
 • Długoterminowe programy motywacyjne (LTIP)
 • Wartościowanie stanowisk
 • Systemy motywacji pozapłacowej
 • Wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych
 • Polityka wynagrodzeń
 • Pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim (Saratoga HC Benchmarking)

Skontaktuj się z nami

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 22 746 7150

Obserwuj nas