Zarządzanie projektami, czyli skuteczne wdrażania zmian

Czy wiesz, że ROI wdrażanych zmian może być większe nawet o 28%?

Takie wyniki uzyskują firmy, które zastosowały sprawne zarządzanie portfelem projektów*. Organizacja oparta na skutecznym zarządzaniu projektami nie tylko zyskuje względem konkurencji, ale także osiąga sukcesy w świecie dynamicznych zmian.

*Badanie Aberdeen Research

Zbuduj nowoczesną organizację projektową w każdym z obszarów

  • Ludzie i kompetencje – realizacja projektów powinna być postrzegana przez pracowników jako realna szansa na rozwój (np. liderzy projektów mają zdefiniowane ścieżki karier)
  • Zasady pracy – pragmatyczne zasady realizacji projektów muszą być zrozumiałe i przyjazne dla pracowników
  • Narzędzia IT – systemy IT powinny ułatwiać realizację projektów, usprawniać komunikację oraz pozwalać na rzetelną kontrolę postępów (budżetu, czasu, zakresu, jakości) i raportowanie zarządcze
  • Motywacja – zespoły projektowe oraz ich liderzy muszą wiedzieć, że sukces projektu przełoży się na realne korzyści dla nich i dla organizacji
  • Biuro Zarządzania Projektami (PMO) – dedykowana komórka powinna wspierać realizację projektów, a także nadzorować i doskonalić organizację projektową
  • Ciągłe doskonalenie – muszą być gromadzone i wyciągane wnioski ze zrealizowanych projektów, a dzielenie się wiedzą projektową musi stać się stałą praktyką
     

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Obserwuj nas