Skuteczne zarządzanie zmianą w organizacji

Uwolnij swój potencjał biznesowy

Elastyczność i otwartość na zmiany, szukanie nowych możliwości i czerpanie siły ze zmienności otoczenia rynkowego to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej. Świat zmienia się z zaskakującą prędkością, dlatego organizacje muszą działać zwinnie i skutecznie.

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027

% projektów nie osiąga planowanych rezultatów.

Źródło: Prosci Inc. Best Practices in Change Management – 12th Edition, 2023

Dlaczego tak się dzieje? Przyczyna niepowodzenia zmiany często nie ujawnia braku zasobów czy złego planowania, ale brak zrozumienia jej przyczyn i odpowiedniego poparcia. Organizacja sama się nie zmienia, za to ludzie tak, jeśli zarządzanie zmianą jest dobrze wkomponowane w działania projektowe.

Skuteczna zmiana organizacyjna jest wynikiem połączonego wysiłku wszystkich osób, które ją tworzą i zależy od indywidualnej zmiany każdego człowieka. Zatem pracując bardziej efektywnie ze swoimi ludźmi, organizacje mogą realizować, przyspieszać i zapewniać sobie korzyści płynące ze zmiany.

Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027

Badania i nasze doświadczenie dowodzą, że organizacje, które stawiają swoich ludzi w centrum zmian, mają większe szanse na osiągnięcie pomyślnych wyników.

Silnie zbudowana i zaplanowana strategia zarządzania zmianą pozwala:

Zapytaj jak możemy pomóc Twojej organizacji

Źródło: Prosci Inc. Best Practices in Change Management – 12th Edition, 2023

Zarządzanie zmianą w PwC widzimy zarówno jako proces jak i kompetencję.

Skupiamy się na wsparciu ludzi podczas ich podróży przez zmianę. Pomagamy w skutecznej adaptacji do nowej rzeczywistości. Minimalizujemy negatywne konsekwencje braku skutecznego zarządzania zmianą. Dostarczamy wymierne rezultaty dzięki ustrukturyzowanemu podejściu i narzędziom, które zapewniają osiągnięcie pożądanych wyników.

 

Podejmując współpracę z nami otrzymujesz:

Oferujemy skoncentrowane na ludziach podejście do zarządzania zmianą (People-Centred Change Approach) w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami. Zapewniamy przejrzystość, pomagając w ustaleniu priorytetów i kluczowych działań, aby dostosować je do wizji i wspierać realizację celów strategicznych. Przeprowadzamy przez proces zmiany określając konkretne role, budując poczucie odpowiedzialności i dostosowując wsparcie do potrzeb poszczególnych grup interesariuszy.

Czynnik ludzki traktujemy jako klucz do osiągnięcia efektywnej i trwałej zmiany w organizacji. Wdrażając zmianę skupiamy się na kompetencjach całego zespołu. Z doświadczenia wiemy, że zaangażowanie pracowników zwiększa trwałość i efektywność wprowadzanych zmian.

Nasz zespół tworzą doradcy biznesowi, eksperci w zakresie zarządzania zmianą i rozwoju kapitału ludzkiego. Podejmując z nami współpracę otrzymujesz dostęp do specjalistycznej wiedzy opartej na wieloletnim doświadczeniu.

Dostosowujemy strategię oraz plan działań do potrzeb danego projektu. Zachowujemy elastyczność i innowacyjność, wykorzystując informacje umożliwiające szybkie i praktyczne decyzje. Korzystamy z aktualnych danych co pozwala nam przewidywać potrzeby i wyzwania oraz dostosowywać się do zmieniających się priorytetów.

Zapytaj o skuteczne zarządzanie zmianą w Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

+48 519 504 001

Email

Mateusz Zych

Starszy Menedżer, Warsaw, PwC Polska

+48 519 504 471

Email

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Mateusz Zych

Mateusz Zych

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 471

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas