PFRON

Zarządzanie zobowiązaniami i korzyściami jakie wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Nasza codzienna praktyka zawodowa wskazuje, że przedsiębiorcy coraz więcej uwagi poświęcają kwestiom związanym z zarządzaniem zobowiązaniami i korzyściami wynikającymi z zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz związanymi z tym zagadnieniami dotyczącymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)


Zagadnienia związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością dotyczą wielu pracodawców w Polsce. Obniżanie kosztów związanych z wpłatami i stosowaniem ulg w zakresie obowiązkowych wpłat na PFRON jak również uzyskiwaniem dofinansowania z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych, to nie jedyne tego pozytywne konsekwencje. To przede wszystkim droga, do pozyskania lojalnych i zmotywowanych pracowników. Dodatkowo, poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych, firmy wzmacniają swój wizerunek na rynku jako pracodawcy dojrzałego i społecznie odpowiedzialnego.

W ramach naszych usług koncentrujemy się na kompleksowym i zintegrowanym wsparciu zarządów i pionów personalnych związanym z zagadnieniami PFRON, w zakresie obniżenia kosztów związanych z wpłatami na PFRON oraz pozyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Nasze wsparcie dotyczy też budowania wizerunku firmy przyjaznej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nasz zespół tworzą eksperci, których doświadczenie opiera się na ich głębokiej wiedzy merytorycznej, pracy z przedsiębiorcami oraz kompetencjach zdobytych w organach administracji publicznej, w tym PFRON.

Jesteśmy gotowi wspierać Państwa w szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z wpłatami i dofinansowaniami z PFRON oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

W czym możemy pomóc?


Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne mogą liczyć na miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń swoich pracowników

Środki wypłacane są przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON, na wniosek złożony przez pracodawcę.

Dofinansowanie może otrzymać ten pracodawca, który:

 • zatrudnia mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
 • bądź prowadzący Zakład Pracy Chronionej.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika i przysługuje w miesięcznej wysokości jednego niepełnosprawnego pracownika:

 • 1.800 PLN dla znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1.125 PLN dla umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 450 PLN dla lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Jeżeli pracownik ma określone schorzenie specjalne, to kwotę dofinansowania zwiększa się dodatkowo o 600 PLN.

Roczna wysokość dofinansowania na jednego pracownika niepełnosprawnego, może wynieść:

 • Minimalnie 5 400 PLN,
 • Maksymalnie 28 800 PLN. 

Miesięcznie z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  korzysta już ok 30 tys. pracodawców na około 250 tys. zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych

Wypłaty dofinansowań ze środków PFRON, to około 260 mln zł w skali miesiąca.

Nasze usługi mogą obejmować:

 • Weryfikację dokumentacji przedsiębiorstwa w zakresie spełniania przesłanek ustawowych do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych m.in. analizę dokumentacji kadrowo – płacowej, analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, badanie spełniania warunku występowania efektu zachęty  dla zatrudnionych niepełnosprawnych, weryfikację limitu pomocy publicznej,
 • Przeprowadzenie procesu rejestracji i certyfikacji w PFRON w celu ubiegania się o wypłatę dofinansowania,
 • Wypełnianie i składanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji miesięcznej dokumentacji  niezbędnej do uzyskania dofinansowania i monitorowanie procesu weryfikacji wniosków,
 • Monitorowanie przebiegu całości procesu decyzyjnego, dotyczącego przyznawania dofinansowania przez PFRON oraz prowadzenie korespondencji i kontakty z PFRON w tym zakresie. 

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nieosiągający wskaźnika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na poziomie 6%, zasadniczo jest zobowiązany do dokonywania wpłat na PFRON

Wpłata wynosi ok. 1900 PLN miesięcznie, co w skali roku stanowi wydatek ok. 23.000 PLN za każdy etat brakujący do osiągnięcia powyższego wskaźnika.

W przypadku pracodawcy, który nie zatrudnia żadnej osoby niepełnosprawnej, bądź wśród zatrudnionych pracowników dotychczas nie zostały zidentyfikowane osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, orientacyjna roczna wysokość wpłaty na PFRON przy 100 osobach zatrudnionych to ok. 142 tys. PLN.

W dużych organizacjach statystycznie ok. 0,5% pracowników to osoby niepełnosprawne, które zostały nieprawidłowo zgłoszone do PFRON.

Nasze usługi mogą obejmować:

 • Przeprowadzenie dokładnego przeglądu dokumentacji, z weryfikacją czy wszystkie informacje dotyczące niepełnosprawności zatrudnionych pracowników zostały poprawnie zadeklarowane oraz czy na ich podstawie dokonano wpłaty do PFRON we właściwej wysokości.
 • Identyfikację nadpłaconych wpłat na PFRON oraz pomoc w ich odzyskaniu, a także szacowanie kwot oszczędności we wpłatach na PFRON w przyszłych okresach. 

Oblicz nadpłaty i oszczędności we wpłatach na PFRON

Wyliczymy potencjalną, możliwą do uzyskania oszczędność we wpłatach na PFRON w oparciu o dane wynikające z deklaracji DEK-I-0.
 

Wyslij zapytanie o kalkulację

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Obserwuj nas