Pracownicze programy akcyjne

Szansa na zwiększenie przychodów w firmie

Pracownicze programy akcyjne (PPA) to coraz bardziej popularna forma pozapłacowego wynagradzania pracowników

Ich istotą jest przyznanie pracownikom prawa do nabycia lub objęcia akcji na określonych zasadach. W swej idei PPA mogą dać pracownikowi możliwość współdecydowania jako współwłaścicieli, o przedsiębiorstwie.

Według opinii firm stosujących PPA, pracownicy, którzy uczestniczą w programie bardziej identyfikują się z firmą i rzadziej zmieniają pracę. Są także bardziej zmotywowani i wydajniejsi.

Korzyści z posiadania pracowniczego programu akcyjnego:

Funkcja motywacyjna
Funkcja motywacyjna

wzrost motywacji pracowników, którzy czują się częścią organizacji, w której są zatrudnieni

 

Funkcja retencyjna
Funkcja retencyjna

związanie z pracodawcą, pozwala na utrzymanie najlepszych pracowników w organizacji

 

Funkcja edukacyjna
Funkcja edukacyjna

pracownicy rozwijają poziom swojej świadomości ekonomicznej oraz zalety długofalowego oszczędzania

 

Funkcja wizerunkowa
Funkcja wizerunkowa

pozytywny wpływ na wizerunek spółki z punktu widzenia potencjalnych inwestorów

 

Spełnienie warunków wynikających z przepisów prawa
Spełnienie warunków wynikających z przepisów prawa

wypłata części wynagrodzenia zmiennego m.in. w formie akcji jest obligatoryjna w sektorze bankowym (co wynika z przepisów dyrektyw unijnych).

 

Więcej informacji w raporcie: "Pracownicze programy akcyjne – szansa dla firm, szansa dla Polski"

Pobierz raport

Dzięki PPA łatwiej zarządzać bieżącą działalnością firmy ze względu na zapewnienie stabilnego zatrudnienia. Firma zyskuje kapitał bez konieczności wsparcia zewnętrznego.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby Pracownicze programy akcyjne (PPA) funkcjonowało efektywnie?

 • PPA musi być dostosowane do programu motywacyjnego do konkretnego przedsiębiorstwa, jego potrzeb i uwarunkowań.
 • Powinna być zapewniona właściwa komunikacja z uczestnikami, by w pełni rozumieli i akceptowali zasady programu. 
 • Należy zapewnić zgodność z wymaganiami prawnymi, w tym minimalizację ryzyk podatkowych wynikających z niejasności lub braku odpowiednich przepisów prawnych. 
 • W pewnych sytuacjach, uzyskać wniosek o interpretację indywidualną.


Jak możemy pomóc?

Naszym klientom oferujemy kompleksowy pakiet usług obejmujący wszystkie fazy działań związanych z programami motywacyjnymi (rozwiązanie „pod klucz”), bądź wybór części z oferty naszych usług. W ramach poszczególnych faz omawianego procesu proponujemy:

A. Projektowanie programu

Opracowanie optymalnego programu wynagradzania pracowników (lub osób zatrudnionych na innej podstawie) akcjami/opcjami na akcje lub z użyciem innych instrumentów dostosowanego do potrzeb i uwarunkowań danego przedsiębiorstwa i zgodnego z przepisami prawnymi (w tym prawa pracy), z uwzględnieniem aspektów podatkowych, a także aspektów HR, prawnych i księgowych. 

B. Implementacja programu

 • Doradztwo na temat konsekwencji programu w zakresie podatku PIT i ubezpieczeń społecznych, podatków CIT i VAT oraz innych podatków i kwestii prawnych. 
 • Doradztwo dotyczące rozpoznania, wyceny i rozliczania programu w księgach rachunkowych oraz ujawnienia w sprawozdaniu. 
 • Wybór formy (w oparciu o zalety i wady poszczególnych rozwiązań) w stosunku do całkowitego pakietu wynagrodzeń lub płacy zasadniczej. 
 • Opracowanie programu długookresowego motywowania uczestników w połączeniu z wyborem kryteriów efektywnościowych. 
 • Opracowanie dokumentacji programu i doradztwo w zakresie trybu jej wprowadzenia w życie lub dostosowanie istniejącej dokumentacji do wymogów prawa polskiego. 
 • Zapewnienie prawidłowej komunikacji z uczestnikami programu, w tym przygotowanie szkoleń, zestawu materiałów informacyjnych, czy prezentacji dla uczestników wyjaśniających zasady i konsekwencje programu. 

C. Administrowanie programem

 • Pomoc w opracowaniu strategii administrowania programem. 
 • Bieżące doradztwo w zakresie problemów wynikających w trakcie funkcjonowania programu.
 • Informowanie spółki o zachodzących zmianach w przepisach prawnych, interpretacjach, wyrokach sądów, itp. mających wpływ na funkcjonowanie programu.

Do kogo kierowane są nasze usługi?

 • Polskie spółki akcyjne posiadające program akcyjny lub planujące go utworzyć.
 • Spółki powiązane kapitałowo ze spółkami zagranicznymi, objęte programem motywacyjnym o charakterze globalnym, lub w stosunku do których objęcie takim programem jest planowane.
 • Pracownicy uczestniczący w programach akcyjnych spółek polskich oraz zagranicznych.

Skontaktuj się z nami

Bartosz Siwiak

Bartosz Siwiak

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 711

Michał Balicki

Michał Balicki

Counsel, Adwokat, PwC Legal, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 705

Obserwuj nas