Skip to content Skip to footer

Loading Results

Kalkulator Polski Ład. Wynagrodzenie dla umów o pracę oraz działalności gospodarczej w 2022

Kalkulator pozwala na oszacowanie wysokości wynagrodzenia netto w ujęciu rocznym,
z uwzględnieniem założeń rządowego programu
„Polski Ład”

Więcej na temat propozycji, które mogą mieć największe znaczenie z perspektywy pracodawców oraz osób indywidualnych przeczytasz w naszym artykule.

Ze względu na brak projektów ustaw, kalkulator jest tylko projekcją wynagrodzenia netto ustaloną w oparciu o aktualnie dostępne informacje (w związku z ogłoszeniem założeń "Polskiego Ładu", nie obowiązującymi przepisami prawa).

 

Założenia kalkulatora

  • Limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy umowie o pracę w roku 2022 na poziomie z roku 2021, tj. 157 770 PLN (ale możliwa jest zmiana w tym zakresie).
  • Limit składek na ubezpieczenia społeczne przy działalności gospodarczej na poziomie z roku 2021 (ale możliwa jest zmiana w tym zakresie).
  • Stawka podatku od działalności gospodarczej na poziomie 19%, podatek obliczony bez kosztów uzyskania przychodów, które mogą obniżyć podstawę opodatkowania.
  • Podatek solidarnościowy (w stosownych przypadkach) nie jest brany pod uwagę.

Szacunki na rok 2022 opierają się na następujących założeniach (należy zwrócić uwagę, że projekt zmian w prawie nie został jeszcze opublikowany):

  • Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN (przyjęto, że dotyczy wszystkich podatników podlegających progresywnym stawkom podatkowym; nie dotyczy zryczałtowanego 19% opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej),
  • Drugi próg podatkowy 32% dotyczący dochodu powyżej 120 000 PLN,
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegające odliczeniu od podatku dla wszystkich podatników,
  • Dochód z działalności gospodarczej traktowany jako podstawa na obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej,
  • Nie uwzględniono rozważanej ulgi dla podatników klasy średniej osiągających dochód na podstawie umowy o pracę w przedziale 70 000 - 130 000 zł rocznie ze względu na brak informacji jak przedmiotowa ulga miałaby działać.

PLN
2021 Roczne wynagrodzenie netto
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2021() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2021() }}
2022 Roczne wynagrodzenie netto Różnica
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2022() }} {{ differenceUmowa() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2022() }} {{ differenceDzialalnosc() }}

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Jadwiga Chorązka

Jadwiga Chorązka

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 056

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Katarzyna Rzeżnicka

Katarzyna Rzeżnicka

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 406

Obserwuj nas