Podatek od nieruchomości

Zobacz jak poprawnie rozliczyć i zarządzić podatkiem od nieruchomości (Real Estate Tax - "RET")

Podatek od nieruchomości w Polsce to nie tylko materialne obciążenie fiskalne dla przedsiębiorców. To także wiele innych wyzwań, z którymi na co dzień muszą zmagać się podatnicy.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, regulująca system podatku od nieruchomości w Polsce, ma już przeszło 30 lat, jednak ze względu na wprowadzane na przestrzeni lat modyfikacje, jej pierwotny kształt został znacząco zmieniony. Dodatkowo, oprócz samych przepisów ewoluowało również orzecznictwo sądowe wydawane na ich podstawie.

Przedsiębiorcy nie przywiązują dużej wagi do podatku od nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na VAT i CIT. Mimo pozornej prostoty tego podatku, firmy przyjmując błędne interpretacje, bardzo często nadpłacają wymagane kwoty. Szacujemy, że większość przedsiębiorców może odzyskać nawet ok. 15-20% nadpłaconego podatku od nieruchomości. Nadpłacony podatek od nieruchomości można odzyskać do pięciu lat wstecz!

Potrzebujesz naszej pomocy?

Wyślij zapytanie ofertowe

Wyzwania podatników w obszarze RET

Ujednolicone wzory deklaracji na podatek od nieruchomości

Rozwiązanie: Ze względu na rozbudowane obowiązki sprawozdawcze konieczna jest analiza rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz weryfikacja przyjętych zasad opodatkowania obiektu. W większości przypadków przegląd taki wiąże się z identyfikacją oszczędności podatkowych. 

 

Niejasne przepisy

Rozwiązanie: W rzeczywistości sposób funkcjonowania systemu RET reguluje praktyka sądów. Pomocne jest bieżące śledzenie orzecznictwa i niepodejmowanie nagłych decyzji na podstawie jednego wyroku sprzecznego ze stosowanym dotychczas podejściem. Warto również dokonywać okresowych przeglądów składanych deklaracji.

Różna interpretacja przepisów w gminach

Rozwiązanie: Warto od samego początku zadbać o jednolitość rozliczeń. W pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane przypadki, w których podobny majątek jest różnie traktowany na gruncie podatku od nieruchomości.

Opodatkowanie niezależnie od użytkowania

Rozwiązanie: Niezależnie od tego, czy dana nieruchomość generuje dla podatnika duże zyski, czy też wyłącznie straty, obciążenie w zakresie RET jest identyczne. Istnieją możliwości takiego wykorzystania obiektów „niepracujących”, by na gruncie przepisów zapewnić sobie zwolnienie z podatku od nieruchomości. Rozwiązania takie funkcjonują w praktyce, wymagają jednak dobrego przygotowania.

Podwójna rola gmin – organ i beneficjent

Rozwiązanie: Sytuacja, w której organ podatkowy (w podatku od nieruchomości – wójt, burmistrz lub prezydent miasta) jest jednocześnie beneficjentem wpływów podatkowych, jest nietypowa w polskim prawie. Wszczynając postępowanie nadpłatowe należy pamiętać, że należny zwrot jest wyłącznie wynikiem błędu popełnionego w dokonanych już rozliczeniach. Nie chodzi o uzyskanie korzyści majątkowej, ale o poprawność zadeklarowanego i wpłaconego podatku.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczania i zarządzania podatkiem od nieruchomości

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

Dowiedz się więcej >

< Back

< Back
[+] Read More

Co zyskujesz dzięki naszemu wsparciu?

Oszczędność czasu

Minimalizacja ryzyka nieprawidłowości

Bezpieczeństwo

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Bartosz Jasiołek

Bartosz Jasiołek

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 508

Krzysztof Suchorab

Krzysztof Suchorab

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 224

Mateusz Gębarowski

Mateusz Gębarowski

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 571 778 577

Obserwuj nas