Skip to content Skip to footer

Loading Results

Podatek od nieruchomości

Zobacz jak poprawnie rozliczyć i zarządzić podatkiem od nieruchomości (Real Estate Tax - "RET")

Podatek od nieruchomości w Polsce to nie tylko materialne obciążenie fiskalne dla przedsiębiorców. To także wiele innych wyzwań, z którymi na co dzień muszą zmagać się podatnicy

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych regulująca system podatku od nieruchomości w Polsce ma już 25 lat, ale liczba wprowadzanych na przestrzeni lat zmian znacząco zmieniła jej pierwotny kształt. Dodatkowo, oprócz samych przepisów ewoluowało również orzecznictwo sądowe wydawane na ich podstawie. Z drugiej strony, często przedsiębiorcy nie przywiązują dużej wagi do podatku od nieruchomości, skupiając się przede wszystkim na VAT i CIT.

Mimo pozornej prostoty tego podatku, firmy przyjmując błędne interpretacje, bardzo często nadpłacają wymagane kwoty. Szacujemy, że większość przedsiębiorców może odzyskać nawet ok. 15-20% nadpłaconego podatku od nieruchomości. Nadpłacony podatek od nieruchomości można odzyskać do pięciu lat wstecz!

podatek od nieruchomości RET


 

 

Wyzwania podatników w obszarze RET

Nowe wzory deklaracji na podatek od nieruchomości 

Rozwiązanie: Analiza rozliczenia z tytułu podatku od nieruchomości oraz weryfikacja przyjętych zasad opodatkowania obiektu. W większości przypadków przegląd taki wiąże się z identyfikacją oszczędności podatkowych. 

Sprawdź nasze wsparcie w rozliczaniu i wypełnianiu deklaracji na podatek od nieruchomości. Posiadamy również aplikację umożliwiająca automatyczne wygenerowanie deklaracji na podatek od nieruchomości.

Więcej o usłudze

View more

Niejasne przepisy

Rozwiązanie: W rzeczywistości sposób funkcjonowania systemu RET reguluje praktyka sądów. Pomocne jest bieżące śledzenie orzecznictwa i niepodejmowanie nagłych decyzji na podstawie jednego wyroku sprzecznego ze stosowanym dotychczas podejściem. Warto również dokonywać okresowych przeglądów składanych deklaracji.

View more

Różna interpretacja przepisów w gminach

Rozwiązanie: Warto od samego początku zadbać o jednolitość rozliczeń. W pierwszej kolejności powinny zostać zidentyfikowane przypadki, w których podobny majątek jest różnie traktowany na gruncie podatku od nieruchomości.

View more

Opodatkowanie niezależnie od użytkowania

Rozwiązanie: Niezależnie od tego, czy dana nieruchomość generuje dla podatnika duże zyski, czy też wyłącznie straty, obciążenie w zakresie RET jest identyczne. Istnieją możliwości takiego wykorzystania obiektów „niepracujących”, by na gruncie przepisów zapewnić sobie zwolnienie z podatku od nieruchomości. Rozwiązania takie funkcjonują w praktyce, wymagają jednak dobrego przygotowania. 

View more

Podwójna rola gmin – organ i beneficjent

Rozwiązanie: Sytuacja, w której organ podatkowy (w podatku od nieruchomości – wójt, burmistrz lub prezydent miasta) jest jednocześnie beneficjentem wpływów podatkowych, jest nietypowa w polskim prawie. Wszczynając postępowanie nadpłatowe należy pamiętać, że należny zwrot jest wyłącznie wynikiem błędu popełnionego w dokonanych już rozliczeniach. Nie chodzi o uzyskanie korzyści majątkowej, ale o poprawność zadeklarowanego i wpłaconego podatku.

View more

Skontaktuj się z nami

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Krzysztof Suchorab

Krzysztof Suchorab

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 224

Obserwuj nas