Podatki Pośrednie

Doradztwo podatkowe

Podatki pośrednie i Twoja firma

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat podatków pośrednich oraz naszych rozwiazań dla Twojej firmy:

 • Jak będą wyglądać rozliczenia podatków pośrednich w przyszłości?
 • Jak być na bieżąco z wszelkimi zmianami w podatkach pośrednich?
 • Jak przygotować się do kontroli podatkowej w siedzibie lub kontroli elektronicznej?
 • Jak dostępna technologia zapewni zgodność Twojej firmy z przepisami i praktyką sądów?
 • Jak przewidzieć, który kraj będzie nastepny przy wprowadzeniu systemu podatku VAT?
   

Nasze usługi

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta

Przygotowanie przedsiębiorstwa do mechanizmu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta:

Oferujemy wsparcie w m.in.:

 • Analizie działalności podmiotów w celu określenia stopnia wypełniania obecnych obowiązków środowiskowych oraz wskazania rekomendacji jakie należy działania podjąć by przygotować się do nadchodzących zmian
 • Wdrożeniu odpowiednich funkcjonalności w systemach finansowo-księgowych
 • Zidentyfikowaniu danych objętych raportowaniem
 • Ustaleniu rozwiązań pozwalających na wewnętrzną analizę poprawności raportowanych danych

Podatek cukrowy

Przygotowanie firmy na wejście w życie tzw. podatku od cukru.

Oferujemy wsparcie w m.in.:

 • Procesie identyfikacji towarów, które będą obciążone nowymi opłatami;
 • Procesie obliczenia prawidłowej wysokości opłat oraz przygotowania właściwej dokumentacji sprawozdawczej;
 • Procesie określenia wpływu nowych regulacji na relacje handlowe między uczestnikami rynku. 
   

Biała lista podatników VAT

Obsługa weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na bazie wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów

Oferujemy rozwiązania wspierające weryfikacje rachunków bankowych kontrahentów, na które dokonana ma być płatność. W ten sposób unikniesz ryzyka dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu.

Dowiedz się więcej
 

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności

Przygotowanie przedsiebiorstwa do mechanizmu podzielonej płatności

Oferujemy m.in:

 • Analizę klasyfikacyjną towarów i usług
 • Analizę płynnościową
 • Specyfikację wymagań systemowych

Dowiedz się więcej
 

Podatek od Towarów i Usług (VAT)

Kompleksowe i punktowe wsparcie w kontekście VAT

Dowiedz się, jak możemy pomóc Twojej firmie. Oferujemy m.in.:

 • Przeglądy systemowe
 • Fakturowanie w formie elektronicznej (e-fakturowanie)
 • Rozliczanie podatku naliczonego
 • Bieżące doradztwo w zakresie VAT
 • Formalności związane z rozliczaniem VAT
   

Zmiana systemu klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT

 • Pomoc przy nowej matrycy stawek VAT wraz z nowym systemem klasyfikacji
 • Sprawdzenie poprawności stosowanej klasyfikacji 
 • Przegląd według Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) albo PKWiU 2015 (w przypadku usług).

Dowiedz się więcej
 

Cło i handel zagraniczny

 • Wsparcie w zakresie cła i handlu zagranicznego w tym:
 • Identyfikacja ryzyka celnego w Spółkach
 • Identyfikacja oszczędności celnych
 • Szkolenia/warsztaty celne w firmach
 • Customs litigation
 • Pomoc inwestorom
 • Przepisy antydumpingowe, antysubwencyjne i ograniczające nadmierny przywóz towarów spoza unii europejskiej

Dowiedz się więcej
 

Podatek akcyzowy

Potwierdzimy lub zaimplementujemy właściwe rozwiązania. Oferujemy m.in:

 • Przeglądy podatkowe
 • Przeglądy systemów klasy ERP pod kątem prawidłowości generowania informacji dla celów podatku akcyzowego
 • Postępowanie przed organami celnymi
 • Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym
 • Porady w ramach Hotline
 • Szkolenia / warsztaty z zakresu podatku akcyzowego

Dowiedz się więcej
 

Aplikacja do kodów CN

Określenie m. in. czy wymagane jest opłacenie akcyzy, raportowanie w systemie SENT, uiszczenie opłaty paliwowej czy posiadanie koncesji energetycznej.

Co zrobić, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczyć ryzka związane z nałożeniem sankcji? Sprawdź naszą aplikację.

Dowiedz się więcej
 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Obserwuj nas