Podatki Pośrednie

Doradztwo podatkowe

Podatki pośrednie i Twoja firma

W tym miejscu znajdziesz informacje na temat podatków pośrednich oraz naszych rozwiazań dla Twojej firmy:

 • Jak będą wyglądać rozliczenia podatków pośrednich w przyszłości?
 • Jak być na bieżąco z wszelkimi zmianami w podatkach pośrednich?
 • Jak przygotować się do kontroli podatkowej w siedzibie lub kontroli elektronicznej?
 • Jak dostępna technologia zapewni zgodność Twojej firmy z przepisamiu i praktyką sądów?
 • Jak przewidzieć, który kraj będzie nastepny przy wprowadzeniu systemu podatku VAT?

Biała lista podatników VAT

Obsługa weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów na bazie wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Finansów

Oferujemy rozwiązania wspierające weryfikacje rachunków bankowych kontrahentów, na które dokonana ma być płatność. W ten sposób unikniesz ryzyka dokonania zapłaty na rachunek spoza wykazu.

Dowiedz się więcej

View more

Obowiązkowy Mechanizm Podzielonej Płatności

W listopadzie 2019 r. wszedł w życie obowiazkowy split payment. Przygotujemy Twoją firmę do mechanizmu podzielonej płatności. 

Oferujemy m.in:

 • Analizę klasyfikacyjną towarów i usług
 • Analizę płynnościową
 • Specyfikację wymagań systemowych

Dowiedz się więcej

View more

Zmiana systemu klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT wraz z nowym systemem klasyfikacji

Nowe regulacje będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów dostarczających towary i świadczących usługi. Sprawdzimy poprawność stosowanej klasyfikacji oraz dokonamy przeglądu według Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) albo PKWiU 2015 (w przypadku usług).

Dowiedz się więcej

 

View more

Aplikacja do kodów CN

Program do kodów CN określi m. in. czy wymagane jest opłacenie akcyzy, raportowanie w systemie SENT, uiszczenie opłaty paliwowej czy posiadanie koncesji energetycznej.

Co zrobić, aby ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczyć ryzka związane z nałożeniem sankcji?

Dowiedz się więcej

View more

Podatek od Towarów i Usług (VAT)

Specjaliści PwC w dziedzinie podatku VAT posiadają bogate doświadczenie w realizacji różnego typu projektów, zarówno dla podmiotów krajowych, jak i dla międzynarodowych korporacji

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej firmie. Oferujemy m.in.:

 • Przeglądy systemowe
 • Fakturowanie w formie elektronicznej (e-fakturowanie)
 • Rozliczanie podatku naliczonego
 • Bieżące doradztwo w zakresie VAT
 • Formalności związane z rozliczaniem VAT

View more

Podatek akcyzowy

Nasi specjaliści doradzający z zakresu podatku akcyzowego posiadają wiedzę nie tylko podatkową, ale również m.in. z zakresu towaroznawstwa, co pozwala na właściwe stosowanie przepisów akcyzowych

Ponadto, w naszej pracy uwzględniamy praktykę polskich organów podatkowych oraz judykatury, jak również dorobek wspólnotowy, w tym stanowiska wypracowane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Oferujemy m.in:

 • Przeglądy podatkowe
 • Przeglądy systemów klasy ERP pod kątem prawidłowości generowania informacji dla celów podatku akcyzowego
 • Postępowanie przed organami celnymi
 • Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym
 • Porady w ramach Hotline
 • Szkolenia / warsztaty z zakresu podatku akcyzowego

View more

Cło i handel zagraniczny

Nasze usługi w zakresie cła i handlu zagranicznego obejmują:

 • Klasyfikacja taryfowa
 • Wartość celna
 • Procedury celne
 • Kontyngenty i zawieszenia
 • Customs Compliance
 • Customs Litigation
 • Przepisy antydumpingowe, antsubwencyjne i ograniczajace nadmierny przywóz towarów spoza unii europejskiej
 • AEO/upoważniony podmiot gospodarczy (UPG)
 • Optymalizacja celna
 • Pomoc inwestorom

View more

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Jakub Matusiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Obserwuj nas