Split payment

Czy Twoja firma jest gotowa na mechanizm podzielonej płatności?

Przedsiębiorcy powinni już teraz zastanowić się, czy są gotowi na obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment.

Obowiązkowy split payment wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Dotyczyć ma transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, których wartość przekracza 15 000 zł oraz których przedmiotem są określone towary i usługi. Konieczne będzie umieszczanie na fakturach informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności. Niestosowanie split payment prowadzić może do nałożenia kar finansowych, zarówno na nabywcę, jak i dostawcę. 

Jak przygotować się do wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności?

identyfikacja towarów

Zidentyfikuj towary i usługi, dla których płatność powinna być realizowana w ramach split payment oraz dostosuj proces regulowania płatności, tak aby uwzględniał rachunki VAT kontrahentów

dostosowanie systemu billingowego

Dostosuj system billingowy, tak aby w odniesieniu do towarów i usług objętych mechanizmem split payment faktura VAT zawierała informację „mechanizm podzielonej płatności”

zasady obliczania wartości transakcji

Opracuj zasady obliczania wartości transakcji z danym kontrahentem w celu prawidłowego zastosowania mechanizmu split payment

 

dysponowanie środkami

Sprawdź, jeśli klienci będą zobowiązani stosować split payment, w jaki sposób dysponować środkami zgromadzonymi na koncie dedykowanym dla rozliczeń VAT

Naszym zadaniem jest wsparcie Twojej firmy - wybierz w czym możemy pomóc i skontaktuj się z nami

1. Analiza klasyfikacyjna towarów i usług

Jej efektem jest określenie, które ze sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług zostaną objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Analizę taką przeprowadzamy w oparciu o autorską aplikację do weryfikacji obciążeń podatkowych właściwych dla określonych towarów i usług.

2. Analiza płynnościowa

Jej efektem jest raport wskazujący na twarde wskaźniki finansowe związane z wdrożeniem mechanizmu podzielonej płatności oraz wnioski z analizy tych wskaźników. Przygotowujemy model pokazujący na wpływy i wypływy dotyczące VAT (rozliczenia z dostawcami, rozliczenia z klientami, rozliczenia z urzędem skarbowym) w ujęciu kolejnych 12 miesięcy.

3. Specyfikacja wymogów systemowych

Na podstawie analizy procesów regulowania płatności oraz wystawiania faktur przygotujemy specyfikację do zmian w systemach IT obsługujących te procesy pod kątem wdrożenia obsługi obligatoryjnego systemu split payment.

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Tomasz Pabiański

Tomasz Pabiański

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 952

Maciej Goc

Maciej Goc

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 486

Obserwuj nas