Przygotuj swoją firmę na zmiany stawek VAT

Od 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT wraz z nowym systemem klasyfikacji. 

Docelowo planowana jest rezygnacja z PKWiU 2008 dla celów VAT. Ministerstwo Finansów planuje jednak wydłużyć okres obowiązywania obecnego systemu klasyfikacji przez cały 2019 r. Dodatkowo, ustawodawca zaproponował możliwość złożenia wniosku o Wiążącą Informację Stawkową (WIS) od 1 kwietnia 2019 r. Natomiast już dziś przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu poprawności stosowanej klasyfikacji oraz dokonać jej przełożenia według:

  • Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) 
  • PKWiU 2015 (w przypadku usług)

Nowe regulacje będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów handlujących towarami i usługami, w tym:

  • podatników, którzy sprzedają towary objęte mechanizmem reverse charge,
  • podatników, którzy sprzedają towary objęte mechanizmem odpowiedzialności solidarnej.

Jak możemy pomóc Twojej firmie przygotować się na zmiany stawek VAT?

Oferujemy:

Przegląd towarów w celu potwierdzenia poprawności ich klasyfikacji oraz stosowanych stawek VAT

Przegląd klasyfikacyjny pomoże zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości klasyfikacyjne towarów i usług. Przygotujemy Twoja firmę, aby uniknąć błędów już w nowym systemie klasyfikacji. 

Zautomatyzowane dostosowanie klasyfikacji towarów i usług do nowych przepisów

W ramach naszych usług jesteśmy w stanie dla Państwa dokonać przeklasyfikowania towarów z PKWiU 2008 na Nomenklaturę Scaloną (CN) oraz usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. 

Dostosowanie nowego systemu klasyfikacji dla towarów i usług do znowelizowanych przepisów VAT-owskich

Po opublikowaniu ostatecznej wersji znowelizowanych przepisów, niezbędne będzie powiązanie nowego systemu klasyfikacji towarów (CN-ów) oraz usług (PKWiU 2015) ze zmienionymi przepisami w tym zakresie w celu np. ustalenia właściwej stawki VAT albo potwierdzenia, że towar został objęty systemem reverse charge. 

Wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową (WIS)

Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa również w procesie uzyskiwania Wiążącej Informacji Stawkowej. Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z organami klasyfikacyjnymi w zakresie wydawania Wiążących Informacji Taryfowej (WIT) oraz Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), które stanowiły wzorzec dla stworzenia nowej instytucji w krajowym porządku prawnym jaką jest WIS.  

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Tomasz Kassel

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Jakub Matusiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Marzena Michałeczko

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas