Przygotuj swoją firmę na zmiany stawek VAT

1 lipca 2020 r. weszła w życie jedna z najbardziej kluczowych zmian w podatku VAT ostatnich lat tj. nowa matryca stawek VAT. 

W związku z nowymi przepisami przedsiębiorstwa muszą dokonać przeglądu poprawności stosowanej klasyfikacji oraz jej przełożenia według:

  • Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) 
  • PKWiU 2015 (w przypadku usług)

Nowe regulacje mają kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów handlujących towarami i usługami, w tym podatników sprzedających towary objęte mechanizmem reverse charge i objętych mechanizmem odpowiedzialności solidarnej.

 

Jak możemy pomóc Twojej firmie przygotować się na zmiany stawek VAT?

Oferujemy:

Przegląd towarów w celu potwierdzenia poprawności ich klasyfikacji oraz stosowanych stawek VAT

Identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości klasyfikacyjnych towarów i usług. Przygotujemy Twoja firmę, aby uniknąć błędów już w nowym systemie klasyfikacji. 

Zautomatyzowane dostosowanie klasyfikacji towarów i usług do nowych przepisów

Przeklasyfikowanie towarów z PKWiU 2008 na Nomenklaturę Scaloną (CN) oraz usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. 

Dostosowanie nowego systemu klasyfikacji dla towarów i usług do znowelizowanych przepisów VAT-owskich

Powiązanie nowego systemu klasyfikacji towarów (CN-ów) oraz usług (PKWiU 2015) ze zmienionymi przepisami w celu np. ustalenia właściwej stawki VAT albo potwierdzenia, że towar został objęty systemem reverse charge. 

Wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową (WIS)

Wsparcie w procesie uzyskiwania Wiążącej Informacji Stawkowej na bazie wcześniejszej współpracy z organami klasyfikacyjnymi - w zakresie wydawania Wiążących Informacji Taryfowej (WIT) oraz Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), które stanowiły wzorzec dla stworzenia WIS.  

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Senior Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas