Przygotuj swoją firmę na zmiany stawek VAT

1 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowa matryca stawek VAT na niektóre towary i usługi.

Od tego momentu będzie można uzyskać wiążącą informację stawkową (WIS). Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać bedzie wiekszośc nowych stawek. Docelowo planowana jest rezygnacja z PKWiU 2008 dla celów VAT. Już dziś przedsiębiorcy powinni dokonać przeglądu poprawności stosowanej klasyfikacji oraz dokonać jej przełożenia według:

  • Nomenklatury Scalonej (w przypadku towarów) 
  • PKWiU 2015 (w przypadku usług)

Nowe regulacje będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów handlujących towarami i usługami, w tym podatników sprzedających towary objęte mechanizmem reverse charge i objętych mechanizmem odpowiedzialności solidarnej.

 

Jak możemy pomóc Twojej firmie przygotować się na zmiany stawek VAT?

Oferujemy:

Przegląd towarów w celu potwierdzenia poprawności ich klasyfikacji oraz stosowanych stawek VAT

Identyfikacja ewentualnych nieprawidłowości klasyfikacyjnych towarów i usług. Przygotujemy Twoja firmę, aby uniknąć błędów już w nowym systemie klasyfikacji. 

Zautomatyzowane dostosowanie klasyfikacji towarów i usług do nowych przepisów

Przeklasyfikowanie towarów z PKWiU 2008 na Nomenklaturę Scaloną (CN) oraz usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015. 

Dostosowanie nowego systemu klasyfikacji dla towarów i usług do znowelizowanych przepisów VAT-owskich

Powiązanie nowego systemu klasyfikacji towarów (CN-ów) oraz usług (PKWiU 2015) ze zmienionymi przepisami w celu np. ustalenia właściwej stawki VAT albo potwierdzenia, że towar został objęty systemem reverse charge. 

Wystąpienie o Wiążącą Informację Stawkową (WIS)

Wsparcie w procesie uzyskiwania Wiążącej Informacji Stawkowej na bazie wcześniejszej współpracy z organami klasyfikacyjnymi - w zakresie wydawania Wiążących Informacji Taryfowej (WIT) oraz Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), które stanowiły wzorzec dla stworzenia WIS.  

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Skontaktuj się z nami

Tomasz  Kassel

Tomasz Kassel

Partner, Doradztwo prawno-podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Krzysztof Wiński

Krzysztof Wiński

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 434

Jakub Matusiak

Jakub Matusiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 468

Marzena Michałeczko

Marzena Michałeczko

Starszy konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4674

Obserwuj nas