Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner, Adwokat, PwC Polska

Aleksandra Bańkowska, partner, odpowiada w kancelarii PwC Legal za zagadnienia z zakresu prawa bankowego.

Zajmuje się sprawami regulacyjnymi dotyczącymi strukturyzowania działalności bankowej w Polsce, takimi jak zakładanie banków, przekształcanie banków w oddziały instytucji kredytowych oraz nabywanie akcji banków i związanymi z tym postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie Aleksandry obejmuje również doradztwo przy krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego. W transakcjach tych Aleksandra reprezentowała zarówno banki, jak i kredytobiorców.

Aleksandra posiada także rozległe doświadczenie w zagadnieniach outsourcingu bankowego, pisaniu umów outsourcingowych oraz sporządzaniu innych dokumentów związanych z działalnością banków oraz w postępowaniach dotyczących wydawania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwoleń związanych z bankowymi umowami outsourcingowymi.

Aleksandra Bańkowska jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytecie w Cardiff, gdzie uzyskała dyplom z prawa angielskiego. Aleksandra posiada również dyplom Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim.

Przed dołączeniem do PwC Legal Aleksandra pracowała przez ponad 7 lat w warszawskim biurze jednej z największych międzynarodowych firm prawniczych. Zdobyła również cenne doświadczenie będąc oddelegowaną na rok do pracy w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu.

Contact details

Email

Obserwuj nas