Marek Chlebicki

Dyrektor, PwC Polska

Marek jest liderem zespołu doradztwa strategicznego i operacyjnego dla instytucji finansowych w Polsce. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie bankowe (w tym doświadczenie w zespole zarządzającym w międzynarodowej grupie bankowej) i consultingowe oraz bogatą wiedzę z zakresu bankowości, operacji bankowych, zarządzania procesowego oraz zarządzania obsługą i doświadczeniami klienta.

Obszary kompetencji

  • Strategia bankowa (m.in. rozwój strategii, integracje i transformacje biznesowe, rebranding)
  • Doskonałość operacyjna (m.in. budowa ośrodków rozwoju strategii, diagnostyka centrów operacji, zarządzanie wydajnością, restrukturyzacja)
  • Modele biznesowe i operacyjne (m.in. optymalizacja sieci, zarządzanie wartością klienta, churn)
  • Optymalizacja procesów (Lean Management, Six Sigma) i zarządzanie procesowe (BPMS)
  • Zarządzanie projektami
  • Innowacje (m.in. strategie cyfrowe, innowacje produktowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne, rozwiązania dla sprzedaży wielokanałowej, rozwiązania w oparciu o analitykę big data)

Certyfikacje

  • Lean Six Sigma Master Black Belt - certyfikowany trener PwC University i PwC Academy
  • Kaizen Leader/Facilitator – E&Y Academy
  • Certyfikowany Analityk Biznesowy – G.Washington University (MTDC)
  • Certyfikowany Ekspert ds. zarządzania doświadczeniem klienta

Contact details

Tel.: +48 519 506 809

Email