Marcin  Sidelnik

Marcin Sidelnik

Partner, PwC Polska

Marcin Sidelnik związany jest z Działem Doradztwa Prawno-Podatkowego PwC od 2001 r. Specjalizuje się w dostosowaniu systemów ERP do wymagań polskich przepisów podatkowych i kompleksowym doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Ponadto, zaangażowany był w projekty zawierające elementy planowania podatkowego, wymagające opracowywania struktur transakcji, procesów podatkowych, przeprowadzenia analizy podatkowej kwestii typowych dla danego sektora oraz w przeglądy post-implementacyjne ERP.

Pasją Marcina jest ornitologia. Jest honorowym współpracownikiem Zakładu Ornitologii PAN uprawnionym do obrączkowania w celach naukowych wszystkich gatunków ptaków występujących na terenie Polski oraz kierownikiem terenowej stacji badania wędrówek ptaków w ramach SE European Bird Migration Network.

Obserwuj nas