Bartosz Piątek

Bartosz Piątek

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Bartosz posiada doświadczenie z zakresu prawa energetycznego, handlowego, cywilnego i administracyjnego.

Uczestniczył w projektach związanych z tworzeniem i prowadzeniem działalności przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności w zakresie obrotu energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz przywozu gazu ziemnego z zagranicy, a także świadczących usługi skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu w instalacjach skroplonego gazu. Doradzał również odbiorcom energii elektrycznej (w tym posiadającym status odbiorcy przemysłowego).

Bartosz uczestniczył w licznych projektach związanych z przeprowadzaniem transakcji fuzji i przejęć (M&A) i procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw (w tym przekształcenia, połączenia i podziały spółek prawa handlowego). Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącym i kompleksowym doradztwie korporacyjnym z zakresu prawa spółek i prawa cywilnego, w tym w negocjowaniu kontraktów o znacznej wartości, m.in. z zakresu realizacji inwestycji oraz przygotowania dokumentacji projektowej.

Uczestniczył w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.

Bartosz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie (Universita degli Studi di Padova).

W latach 2010 – 2012 odbywał aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

W 2013 r. uzyskał tytuł radcy prawnego.

Zanim przystąpił do PwC Legal pracował jako radca prawny w jednej z najstarszych i największych kancelarii na Śląsku.

Contact details

Tel.: +48 519 507 865

Email

Obserwuj nas