Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner, leader of ESG initiatives, PwC Polska

Tomasz Barańczyk od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z sektora energetycznego, naftowego i gazowego.

Od 2003 r. posiada uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego. W latach 2013-2018 był partnerem zarządzającym działem doradztwa prawno-podatkowego w Polsce. 

Tomasz posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła i innych obciążeń publicznoprawnych. W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i zapewniały im wszechstronną pomoc w przygotowaniu, a następnie realizacji rozwiązań korzystnych z perspektywy podatkowej.

Tomasz uczestniczył w charakterze prelegenta w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących prawa podatkowego, jest także autorem licznych artykułów o tematyce podatkowej, publikowanych w prasie branżowej. 

Contact details

Tel.: +48 22 746 4852

Email

Obserwuj nas