Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Dorota Dębińska-Pokorska

Dorota Dębińska-Pokorska

Partner, PwC Polska

Dorota Debińska-Pokorska - Partner, Lider Grupy Energetycznej PwC. Zajmuje się doradztwem dla polskich i zagranicznych spółek z sektora elektroenergetycznego. Doradza między innymi w określaniu opcji inwestycyjnych, tworzeniu strategii rozwoju, a także optymalizacji kosztów. Kieruje zespołem strategicznych doradców, którzy wspierają klientów w każdym segmencie od wydobycia i wytwarzania przez dystrybucję i handel energią elektryczną.