Rozwiązania chmurowe a wyzwania związane z wdrożeniem MSSF 17

28/09/20

Czy chmura jest rozwiązaniem na wyzwania związane z wdrożeniem MSSF 17?

Od ostatnich pięciu lat ubezpieczyciele na świecie stoją przed wyzwaniem wdrożenia MSSF 17 - Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (IFRS 17 - International Financial Reporting Standard), który zrewolucjonizuje sposób wyceny oraz zasad naliczania zysków i strat. Dodatkowo w ostatnim miesiącach muszą jeszcze stawić czoło sytuacji związanej z COVID-19. W tych zmiennych i niepewnych czasach coraz bardziej zasadne wydaje się korzystanie z rozwiązań chmurowych, które pozwalają  sprawnie i bez większych zakłóceń prowadzić działalność biznesową oraz szybko radzić sobie z krytycznymi scenariuszami, które mogłyby pojawić się w przyszłości.

Dlaczego rozwiązania chmurowe są teraz kluczowe

Ubezpieczyciele systematycznie wprowadzali technologie chmurowe w swoich firmach i rozwijali inwestycje w nowe narzędzia inżynierii danych. Niedawno zaczęli oni również zmieniać sposób wdrażania tych aplikacji i rozwiązań. Zamiast utrzymywać infrastrukturę IT u siebie, w tym momencie koncentrują się na swojej podstawowej działalności i zaczynają implementować gotowe usługi oparte na chmurze. Ta zmiana strategicznego podejścia jest poważnym przedsięwzięciem, ale w obecnej sytuacji wydaje się być nieunikniona.Wprowadzenie tych modyfikacji obniży wydatki w dłuższej perspektywie, poprawi elastyczność i umożliwi skupienie się na czynnościach generujących wartość. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi analitycznych pozwala również lepiej podejmować decyzje i pomaga ubezpieczycielom odróżnić się od konkurencji. 

Zalety wprowadzenia rozwiązań chmurowych

Firmy, które przenoszą dane do chmury, muszą unikać pokusy korzystania z tych samych tradycyjnych podejść i zasad dla IT, które stosowały w przeszłości. Przebudowywanie na własną rękę swojego działu IT jest tylko pozornie korzystnym skrótem. W efekcie jednak oszczędności rozczarują, integracje będą trudne, a ogólna wydajność okaże się stosunkowo niska. Zamiast tego ubezpieczyciele powinni skupić się na takim przeprojektowania architektury IT, aby dostosować ją do nowych sposobów zarządzania danymi przedsiębiorstwa w chmurze. 

Przebudowanie architektury IT w celu dostosowania jej do środowiska chmurowego nie jest proste, ale przynosi znaczne długoterminowe korzyści. Dzięki temu można wyeliminować potrzebę dużej infrastruktury komputerowej i kosztów operacyjnych z nią związanych, jak również zmniejszyć zapotrzebowanie na badania techniczne, rozwój oraz taktyczne wdrożenia IT, ponieważ te aspekty są w gestii dostawcy chmury. Rozwiązania chmurowe dają ponadto możliwość skoncentrowania wysiłków na innowacjach biznesowych i szybszym rozwoju firmy. Przetwarzanie w chmurze jest skalowalne i automatycznie dostosowuje się do bieżącego zapotrzebowania na moc obliczeniową.

Wszystkie te korzyści wynikające z przeprojektowania architektury IT mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa i większy zwrot z inwestycji, ale również zmniejszają obawy związane ze starzeniem się technologii, bo to dostawcy chmur koncentrują się na postępie, innowacjach i tworzeniu nowych usług.

Rozwiązania chmurowe a zarządzanie dużymi zbiorami danych

Również zarządzanie dużymi zbiorami danych wymaga narzędzi, które szybko, w sposób elastyczny i skalowalny będą w stanie wygenerować odpowiednie wyniki i sprostać wymaganiom narzuconym np. przez MSSF 17. A to jest właśnie możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom chmurowym.

Zarządzanie danymi wiąże się z wieloma wyzwaniami. Aby im sprostać firma powinna zbudować odpowiednią strukturę, która narzuci obowiązujące w całym przedsiębiorstwie zasady dotyczące obchodzenia się z danymi. Taka spójność pomoże firmie kontrolować dostęp do nich i użytkować je w zgodności z przepisami. Struktura ta powinna również opisywać, w jaki sposób dane łączą się z procesami biznesowymi i umożliwiają uzyskanie przydatnych informacji. 

Oczywiście trzeba pamiętać również o kwestii kontroli dostępu i bezpieczeństwie. Nawet przy nowych narzędziach do zabezpieczania danych w chmurze zarządzanie i utrzymywanie szyfrowania w domenach bezpieczeństwa wymaga ogromnej ostrożności.

“Wymagania MSSF 17 i ogólne zalety migracji danych przedsiębiorstwa do chmury są znane od lat. Jednak pandemia COVID-19 pokazała, że rozwiązania te mają jeszcze większe znaczenie dla działalności firmy niż dotychczas. Dzięki proaktywnej i całościowej strukturze zarządzania danymi oraz strategii chmurowej ubezpieczyciele mogą osiągnąć znaczące korzyści biznesowe przeprowadzając transformację odpowiednio szybko i bez większych zakłóceń.”

Arkadiusz Kramza, dyrektor w zespole usług dla sektora ubezpieczeniowego w PwC Polska

Skontaktuj się z nami

Arkadiusz Kramza

Arkadiusz Kramza

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 424

Grzegorz Józefiak

Grzegorz Józefiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 759

Obserwuj nas