Operacje bankowe

Usługi dla banków

Operacje bankowe to jeden z kluczowych obszarów, którego transformacja będzie znaczącym wyzwaniem dla instytucji finansowych w nadchodzących latach.

Dążenie do zwiększenia ich efektywności, przy jednoczesnym ograniczeniu zaangażowania zasobów ludzkich nie jest bowiem zadaniem łatwym. Symultanicznie ewoluuje zakres obszaru operacji - back office rozumiany jest dziś szerzej niż dotychczas i poza typowymi funkcjami „produkcyjnymi” zaczyna obejmować funkcje administracyjne, wsparcia, a nawet kontakt z klientem.

Kluczowe trendy w obszarze Operacji bankowych

Nowe modele biznesowe

Różny stopień zaawansowania automatyzacji procesów i skala realizowanych operacji przekładają się na to, jaki model biznesowy wdrażają poszczególne banki.  Wybór jednak nie jest łatwy ponieważ istnieje szereg rozwiązań, spośród których instytucje finansowe muszą wybrać te najlepiej odpowiadające ich potrzebom.

Centralizacja oraz Dojrzałość Operacyjna

0.5 pkt –  o tyle niższa  jest średnia dojrzałość operacji bankowych w bankach względem sektora SSC wg wskaźnika PwC (1-5)

Mimo stale rosnącej liczby własnych centrów operacji bankowych, dojrzałość operacyjna (w rozumieniu jakości procesów, sposobu zarządzania oraz produktywności) nadal odbiega od najlepiej funkcjonujących centrów usług centrów wspólnych (SSC)

Dane: analiza PwC

Ludzie, nie procesy

10% - tylko tyle czasu menadżerowie poświęcają na coaching członków swoich zespołów

Duże wyzwanie stanowi zmiana pokoleniowa pracowników oraz dostosowanie stylu zarządzania i wynagradzania do ich wymagań. Efektywna i harmonijna realizacja procesów nie jest też możliwa bez odpowiednio wykwalifikowanej kadry zarządzającej. 

Dane: analizy PwC

Pomiar operacji oraz wspólne cele (KPI)

50% - tylko tyle pracowników wie w jaki sposób mierzona jest wydajność ich zespołu. Odpowiednie zdefiniowanie oraz pomiar efektywności realizowanych operacji oraz wydajności pracowników umożliwia miarodajną ich ocenę, oraz identyfikację obszarów wymagających usprawnień.

Usługa zlecana / outsourcing

Dostrzegamy trend  zlecenia realizacji części lub całych procesów podmiotom zewnętrznym. Decyzja oraz selekcja procesów do outsourcingu wymaga wnikliwej analizy w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności oraz osiągania optymalnych efektów biznesowych.

Nowe lokalizacje

8 z 10 banków posiada własne centrum operacji bankowych w innym mieście niż główną siedzibę

Zmiana lokalizacji w celu redukcji kosztów pociąga za sobą szereg wyzwań. Aby taka operacja przebiegła pomyślnie, należy dopilnować aby podział funkcji między miasta umożliwiał efektywne zarządzanie.

Dane: analiza PwC

Robotyzacja oraz Automatyzacja

92% - CEO planuje zwiększyć wykorzystanie automatyzacji w procesach

Trend ten oddziałuje na rynek już od wielu lat. Aktualnie kwestią wymagającą analizy jest nie zasadność automatyzacji procesów, a identyfikacja oraz dobór najlepiej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.
 

Elektroniczny obieg dokumentów (Paperless)

Nawet do 91% redukcji kosztów związanych z papierem w procesach sprzedaży i po sprzedaży

Coraz więcej podmiotów z sektora usług finansowych dąży do redukcji ilości zużywanego papieru. Proces powinien obejmować zarówno analizę prawną pod kątem wymagalności posiadania dokumentacji w formie papierowej, jak i cyfryzacji istniejących procesów.

Jak możemy pomóc?

Pomagamy bankom zwiększać efektywność w obszarze operacji, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej.

Pełna efektywność operacyjno-kosztowa operacji bankowych może zostać osiągnięta w przypadku skutecznego dostosowania się do zasygnalizowanych powyżej trendów poprzez przeprowadzenie transformacji operacji bankowych.


PwC Maturity Assessmnet jest sprawdzoną metodą służącą do szybkiej weryfikacji dojrzałości funkcji produkcyjnych (operacji, call centre itd.), oraz określania najlepszych kierunków działania. 

Pozwala na:

  • Dokonywanie oceny pokrywającej wszystkie aspekty krytyczne
  • Zapewnianie kompletności i wiarygodności weryfikacji mających dostarczyć jasnych i użytecznych informacji na temat potencjalnych nieprawidłowości oraz możliwych działań

Dodatkowo:

  • Każdy z 5 wyróżnionych filarów ma zdefiniowane kluczowe kryteria oceny, które w prosty sposób identyfikują w jakim stopniu funkcje odbiegają od najlepszych praktyk
  • Pomiar zaawansowania w skali od 1 do 5 dostarcza wizualnej odpowiedzi na temat skuteczności operacji

Skontaktuj się z namiPerform – kompleksowy program coachingowy dla kadry zarządzającej oraz system zarządzania przynoszący realne korzyści biznesowe.

Dzięki sprawdzonej metodyce badań stanu zarządzania zasobami ludzkimi jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary wymagające usprawnień. Nasze podejście uwzględnia wszystkie kluczowe czynniki stanowiące o jakości zarządzania.

Skontaktuj się z namiOperations Benchmark – unikalne źródło wiedzy o efektywności organizacyjno-kosztowej operacji bankowych

Dokładne i wiarygodne porównanie Operacji względem sektora dzięki porównaniu na poziomie funkcjonalnym, niwelującym różnice w strukturze organizacyjnej. Cykliczność badania umożliwia identyfikację najlepszych praktyk i obszarów do rozwoju na tle sektora.

Aby najnowsza edycja Operations Benchmark najlepiej odpowiadała na potrzeby sektora usług finansowych, tworzymy ja wspólnie z przedstawicielami wiodących banków w ramach Grupy Roboczej Operations Excellence.

Skontaktuj się z namiOperations Panel - interaktywny panel służący do raportowania.

Pozwala na bieżącą analizę efektywności poszczególnych funkcji operacyjnych banku
(narzędzie w trakcie tworzenia).

Zapytaj o dostępność

Zrealizowane przez nas projekty
 


Top 10 Bank w Polsce

60%

wzrost wydajności telemarketerów, który przełożył się na EUR 40 mln wzrost sprzedaży CL. W wyniku fuzji zrealizowano synergię 34% redukcji liczby etatów.

Nowy model operacyjny i obszar Contact Center (połączenia przychodzące i wychodzące).


Największy bank w jednym z krajów CEE

18%

potencjał redukcji liczby etatów przy jednoczesnym wzroście wybranych funkcji (w przypadku niektórych funkcji dochodzących do 50%).

Nowy model operacyjny - redukcja jednego centrum operacyjnego (z 3 do 2), nowa struktura organizacyjna, redukcja stanowisk kierowniczych.


Top 10 Bank w Polsce

37%

potencjał redukcji liczby etatów (z czego połowa została już osiągnięta).

Nowa struktura organizacyjna - zmniejszenie liczby departamentów, zmiana koncepcjii podziału zespołów, stworzenie dedykowanego zespołu zarządzania działalnością operacyjną.
 

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Yulia Gurzhiyants

Yulia Gurzhiyants

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 683

Obserwuj nas