Smart Business Banking

Rozwiązania w bankowości dla firm

W czym możemy Ci pomóc?

Przygotowanie oferty oraz obsługa klientów należących do segmentu klientów biznesowych (mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw) wiąże się z wieloma wyzwaniami. Wynikają one w głównej mierze, z potrzeby zaadresowania niestandardowych potrzeb klienta przy jednoczesnej konieczności utrzymania efektywnych procesów i odpowiedniego wsparcia narzędziowego ze strony banku.

Wspólnie stworzymy rozwiązania, które usprawnią działanie Twojego banku.

Wyślij zapytanie ofertowe

  

Zobacz czym się zajmujemy w zakresie business banking

Oferta dla korporacji

Efektywne targetowanie klientów         Projektowanie i optymalizacja procesu sprzedaży Polityki i algorytmy cenowe Systemy CRM Proces kredytowy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Analiza portfela (wallet sizing) Kanały obsługi Optymalizacja polityki cenowej Wprowadzenie Design Thinking i Agile Optymalizacja ścieżek procesowania Poprawa jakości informacji o klientach (KYC)
Segmentacja behawioralna Prowadzenie spotkań Budowanie cen w oparciu o ryzyko kredytowe Integracja z istniejącą infrastrukturą Small Lending Ticket Modelowanie procesów wewnętrznych
  Prezentacja oferty Zarządzanie cenami  na grupach klientów Implementacja globalnych rozwiązań lub przygotowanie aplikacji custom Elektroniczny proces kredytowy end-to-end Wdrożenie nowych polityk 
  Automatyzacja czynności sprzedażowych       Implementacja rozwiązań technologicznych
  Narzędzia wzbogacające i usprawniające sprzedaż       Optymalizacja docelowych modeli operacyjnych

Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw

Efektywne targetowanie klientów         Projektowanie i optymalizacja procesu sprzedaży Polityki i algorytmy cenowe Systemy CRM Proces kredytowy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Geolokalizacja Kanały obsługi Optymalizacja polityki cenowej Wprowadzenie Design Thinking i Agile Optymalizacja ścieżek procesowania Poprawa jakości informacji o klientach (KYC)
Analiza portfela (wallet sizing) Prowadzenie spotkań Budowanie cen w oparciu o ryzyko kredytowe Integracja z istniejącą infrastrukturą Small Lending Ticket Modelowanie procesów wewnętrznych
Segmentacja behawioralna Prezentacja oferty Zarządzanie cenami  na grupach klientów Implementacja globalnych rozwiązań lub przygotowanie aplikacji custom Elektroniczny proces kredytowy end-to-end Wdrożenie nowych polityk
  Automatyzacja czynności sprzedażowych Pakiety produktowe     Implementacja rozwiązań technologicznych
  Narzędzia wzbogacające i usprawniające sprzedaż       Optymalizacja docelowych modeli operacyjnych

Oferta dla mikro przedsiębiorstw

Efektywne targetowanie klientów         Projektowanie i optymalizacja procesu sprzedaży Polityki i algorytmy cenowe Systemy CRM Proces kredytowy Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Geolokalizacja Kanały obsługi Optymalizacja polityki cenowej Wprowadzenie Design Thinking i Agile Optymalizacja ścieżek procesowania Poprawa jakości informacji o klientach (KYC)
Analiza portfela (wallet sizing) Prowadzenie spotkań Budowanie cen w oparciu o ryzyko kredytowe Integracja z istniejącą infrastrukturą Small Lending Ticket Modelowanie procesów wewnętrznych
Segmentacja behawioralna Prezentacja oferty Pakiety produktowe Implementacja globalnych rozwiązań lub przygotowanie aplikacji custom Elektroniczny proces kredytowy end-to-end Wdrożenie nowych polityk 
Kampanie sprzedażowe Automatyzacja czynności sprzedażowych       Implementacja rozwiązań technologicznych
  Narzędzia wzbogacające i usprawniające sprzedaż       Optymalizacja docelowych modeli operacyjnych

Przykłady rozwiązań, które wdrażamy

Dla klientów korporacyjnych

Optymalizacja procesu kredytowego dla finansowania projektów inwestycyjnych. Dzięki standaryzacji zasad procesowania aplikacji, uzgodnień z klientami, a także odnosząc się do praktyk rynkowych jesteśmy w stanie istotnie skrócić czas potrzebny na przygotowanie aplikacji kredytowej, przy jednoczesnym podniesieniu jakości tych aplikacji. Efektem takiego podejścia jest również szybsza weryfikacja możliwości realizacji transakcji tj. na etapie przed rozpoczęciem procesu kredytowego. Dzięki temu i klienci i doradcy poświęcają znacznie mniej czasu na transakcje o małej szansie akceptacji przez bank.

Dla klientów MŚP

Standaryzacja spotkania sprzedażowego wraz z podwyższeniem wskaźnika konwersji pomiędzy spotkaniem, a sprzedanym produktem oraz podwyższeniem poziomu cross-sell’u. Dzięki naszemu autorskiemu narzędziu do prowadzenia spotkań z klientem biznesowym jesteśmy w stanie podpowiedzieć doradcy jak prowadzić profesjonalne spotkanie zgodnie ze standardem banku, dać argumenty do negocjacji z klientem i zautomatyzować czynności od raportowania do wysłania oferty.

Dla klientów mikro

Uruchomienie usystematyzowanego procesu akwizycji klientów mikro z uwzględnieniem ich parametrów takich jak lokalizacja geograficzna, branża, dane jakościowe dot. prowadzonego biznesu, kondycja finansowa. Efektem takiego podejścia jest mniejsza ilość czasu poświęcona na kontakty z klientami o niskim prawdopodobieństwie akwizycji.  Dodatkowo praca call-center i doradców charakteryzuje się wyższą konwersją pomiędzy inicjacją kontaktu o finalizacją transakcji.

Na etapie realizacji projektu jesteśmy w stanie Cię wesprzeć

 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

Międzynarodowym doświadczeniem w bankowości biznesowej

Podpowiemy, z którymi rozwiązaniami z naszych doświadczeń banki mają najwięcej wyzwań, na które najlepiej reagują klienci, a które najszybciej i najłatwiej będziesz mógł wdrożyć. Jesteśmy w stanie to zrobić w oparciu o doświadczenie z różnych rynków, na różnym etapie rozwoju i kontaktów z wieloma instytucjami na świecie.

 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

Znajomością technologii i naszymi autorskimi rozwiązaniami IT

Jesteśmy w stanie wdrożyć rozwiązania firm takich jak Microsoft, Salesforce, SAP czy Oracle. Mamy dodatkowo do dyspozycji innowacyjne, przygotowane przez nas, narzędzia do wzbogacania sprzedaży np. w postaci podpowiedzi i automatyzacji w zakresie konstrukcji oferty dla klienta i usprawnienia zarządzania np. zarządzanie relacją z klientem w rozproszonej macierzowej strukturze organizacyjnej. Pracuje z nami nad tym 1000 deweloperów.

 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 
 

Dodatkowo

 

• Doradztwo w zakresie regulacji środowiskowych i trendów legislacyjnych.

• Badania rynkowe (konkurencji i odbiorców).

• Wsparcie w zmianach polityki cenowej.

• Badanie dostawców.

• Projektowanie oraz modyfikacje procesów

• optymalizacje kosztowe

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

 

5 podstawowych założeń dyrektywy plastikowej

Analizą złożonych zbiorów danych

Z niezliczonej ilośc danych, które posiadasz jesteśmy w stanie wyszukać te najistotniejsze i zaprezentować Ci w szybki i przystępny sposób np. w postaci rozwiązania do geolokalizacji klientów biznesowych. W wytworzeniu najlepszego dla Ciebie rozwiązania.

Skontaktuj się z nami

Mariusz  Śpiewak

Mariusz Śpiewak

Partner zarządzający, Doradztwo biznesowe (Consulting), PwC Polska

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Marek Młyniec

Marek Młyniec

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 350 134

Obserwuj nas