WHT Refund Solution

Zwrot podatku u źródła | Kompleksowe usługi dla firm

Mechanizm poboru podatku u źródła ‘pay & refund’

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje mechanizm ‘pay and refund’. Mechanizm ten polega na obowiązku poboru przez płatnika podatku u źródła (WHT) według stawki podstawowej (19% lub 20%), a następnie, jeśli spełnione są wszystkie warunki dla zwrotu, złożeniu wniosku do właściwego organu o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Mechanizm ten dotyczy wypłat należności pasywnych (dywidend, odsetek, należności licencyjnych) na rzecz podmiotów powiązanych od wartości przekraczającej łącznie kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika w danym podatkowym.


Proces uzyskania zwrotu podatku nie należy do najłatwiejszych i związany jest z administracyjną procedurą wymagającą pozyskania dużej ilości dokumentacji oraz często zaadresowania licznych pytań, które mogą pojawić się po stronie organu podatkowego rozpatrującego zasadność zwrotu.


Withholding Tax (WHT) Refund Solution

WHT Refund Solution to unikatowa usługa opracowana przez PwC, która obejmuje weryfikację zasadności złożenia wniosku, przez jego przygotowanie aż po reprezentację płatnika lub podatnika w postępowaniu zwrotowym. Skorzystaj z naszego ustrukturyzowanego procesu wspartego wieloletnim doświadczeniem naszych specjalistów przy wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi informatycznych (Engagement Center).


Wyślij zapytanie ofertowe

Jak odpowiadamy na potrzeby Twojej firmy?

Kompleksowa analiza sytuacji Klienta

Na podstawie stanu faktycznego dokonujemy weryfikacji, czy złożenie wniosku o zwrot podatku jest zasadne (czy zwrot jest należny) ograniczając tym samym do minimum ryzyko nieuzasadnionego wystąpienia z wnioskiem o zwrot.

Ustrukturyzowany i sprawdzony proces

Zapewniamy Klientom optymalne kosztowo i czasowo wsparcie przy odzyskaniu podatku u źródła zapłaconego w Polsce.

Reprezentacja Klienta

Reprezentujemy Klienta przed organem podatkowym w trakcie postępowania zwrotowego - wiemy, jak najlepiej zaadresować wezwania organu będąc z nim w stałym kontakcie.

Bieżące monitorowanie postępów

Rozwiązanie WHT Refund Solution umożliwia bieżące monitorowanie postępów związanych z postępowaniem zwrotowym oraz interaktywną współpracę z nami (przekazywanie dokumentacji, komunikacja) dzięki dedykowanej platformie PwC Engagement Center.

Nasze doświadczenie
 

Uznani na rynku doradcy podatkowi i radcy prawni z doświadczeniem w obsłudze w zakresie postępowań zwrotowych dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz podmiotów z różnych branż.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi postępowań o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku u źródła (w weryfikacji zasadności zwrotu, sporządzeniu i złożeniu wniosku do organu oraz obsłudze korespondencji z organem podatkowym).

Korzyści

Kompleksowe podejście - PwC zajmuje się całym procesem związanym z odzyskaniem nadpłaconego WHT od A do Z  ograniczając do minimum zaangażowanie Klienta w cały proces

Wnikliwa ocena potencjalnego ryzyka - w ramach analizy stanu faktycznego szacujemy i proponujemy metody minimalizacji poziomu potencjalnego ryzyka podatkowego związanego z wystąpieniem z wnioskiem o zwrot i ewentualnego uznania go za niezasadny

Ekspercka wiedza i doświadczenie profesjonalistów PwC - fachowa i specjalistyczna wiedza zespołu PwC zapewnia wysokie szanse na uzyskanie zwrotu podatku w sposób optymalny pod względem kosztowym i czasowym

Efektywne zarządzanie i transparentny proces współpracy - skuteczne zarządzanie na każdym etapie postępowania zwrotowego, dzięki monitorowaniu poszczególnych jego etapów oraz umożliwienie Klientowi śledzenie ‘na żywo’ postępów prac oraz procesu gromadzenia niezbędnych dokumentów (PwC Engagement Center)

Skontaktuj się z nami

Michał Małkiewicz

Dyrektor, Warszawa, PwC Polska

+48 519 504 605

Email

Obserwuj nas