Uczysz innych jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i przyrodę?Konkurs „Liderzy ESG" jest właśnie dla Twojej firmy!

Sprawdź wyniki 1. edycji konkursu Pobierz raport z case studies laureatów I edycji liderzy esg
Organizatorzy
GPW logo NN logo PwC Polska logo
liderzy esg 1 liderzy esg 2 liderzy esg 3

O konkursie 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalne wyróżnienie „Wizjonera/Wizjonerki Zielonej Transformacji" jest przyznawane osobom fizycznym, które swoją postawą i autorytetem wspierają odpowiedzialny biznes.

Kapituła 1. edycji konkursu

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

CFA, Wiceprezes Zarządu Goldman Sachs TFI S.A.

Partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor zarządzająca PSIK

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej

< Back

< Back
[+] Read More

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

< Back

< Back
[+] Read More

Laureaci I edycji konkursu

Kategoria: Strategia

Ciech SA

Nagroda Diamentowa

 • Wymierne i ambitne cele z wysokim prawdopodobieństwem ich realizacji dzięki celom krótkoterminowym;
 • Obszerny i szczegółowy program nakładów inwestycyjnych skoncentrowany na dekarbonizacji i przetwarzaniu odpadów (kilkadziesiąt procent całkowitych nakładów inwestycyjnych);
 • Daleko idącą integrację praktyk ESG w procesach inwestycyjnych i zakupowych;
 • Systematyczne podejście do dostawców w walidacji ich praktyk biznesowych.

Lidl Polska

Nagroda Złota

 • Cel redukcji emisji gazów o 80% (w porównaniu z 2019 r.) do 2030 r.;
 • Zaawansowaną politykę i strategię gospodarowania odpadami (REset Plastik) - do 2025 r. redukcja zużycia tworzyw sztucznych o 20% w opakowaniach Lidl oraz maksymalizacja możliwości recyklingu opakowań w 100%;
 • Politykę konsumencką, tj. redukcję emisji CO2 m.in. poprzez promowanie żywności wegetariańskiej, a także cel redukcji soli i cukru w produktach marki Lidl o 20% do 2025 roku.

Grupa Kapitałowa
PKP Energetyka

Nagroda Srebrna

 • Strategię, która zawiera cele ilościowe i terminy ich realizacji, zgodnie z którymi PKP Energetyka ma przyczynić się do tego, iż za 5 lat polska kolej zasilana będzie czystą energią w 50%, a za 10 lat w 85%

Kategoria: Innowacja

Grupa Kapitałowa
PKP Energetyka

Nagroda Diamentowa

 • Jest to instalacja unikalna w skali europejskiej;
 • Jej główną zaletą jest znaczna poprawa wydajności przesyłu energii niezbędnej dla sieci kolejowej;
 • Zasobnik wykorzystuje innowacyjne rozwiązanie - konwektor energoelektroniczny, który wpływa na poprawę jakości energii elektrycznej, wydajności i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W kolejnych latach zasobnik będzie korzystać z farm fotowoltaicznych, co zapewni jeszcze większe ograniczenie emisji.

Contec S.A.

Nagroda Złota

 • Projekt polega na utylizacji zużytych opon samochodowych w procesie pirolizy;
 • Każdego roku na świecie 13 milionów ton odpadów generują zużyte opony samochodowe. Tylko niewielka ich część podlega recyklingowi przez wzgląd na brak kompleksowych i czystych metod utylizacji. Fabryka Contec pozwala poddać zużyte opony procesowi recyklingu pozyskując z nich dodatkowo sadzę i oleje.

Żabka Polska sp. z o.o.

Nagroda Srebrna

 • Sklep zasilany jest energią pochodzącą z 40 paneli fotowoltaicznych;
 • Jako jeden z niewielu sklepów na świecie, Żabka korzysta z naturalnej słonecznej iluminacji dzięki zainstalowaniu w witrynach sklepu fotowoltaicznych szyb z powłoką z kropek kwantowych;
 • Wdrożone rozwiązania mają charakter wysoce innowacyjny. Wspierają redukcję konsumpcji energii elektrycznej, zrównoważone korzystanie i ochronę zasobów wodnych oraz ograniczają emisję CO2 i zapobiegają zanieczyszczeniu powietrza.

Vertigo Farms

Wyróżnienie

 • Globalny rynek farm wertykalnych stanowi obecnie niewielki odsetek rynku produkcji rolnej. Jednak to właśnie w tym rozwiązaniu tkwi przyszłość wielu upraw, przede wszystkim przez wzgląd na oszczędność ziemi i możliwość przeniesienia produkcji rolnej w warunki miejskie.
 • Takie formy upraw wspierają wiele celów środowiskowych - recyrkulacja zużycia zasobów wody i składników odżywczych, eliminacja zanieczyszczenia powietrza i gleby składnikami chemicznymi itp.

Kategoria: Program edukacyjny

Velvet CARE Sp. z o.o.

Nagroda Diamentowa

 • Program edukacyjny dla dzieci (nauczycieli, pośrednio rodziców i całego środowiska szkolnego) wspierający edukację ekologiczną w szkołach i podnoszący świadomość ekologiczną uczniów;
Program jest częścią strategii zrównoważonego rozwoju Velvet CARE w ramach Eco Agenda 2025 i obejmuje 5 obszarów tematycznych zapewniając szeroki zakres oddziaływania poprzez dotarcie do ok. 14 000 szkół podstawowych w całym kraju.

Saint-Gobain w Polsce

Nagroda Złota

 • Innowacyjny i kompleksowy projekt edukacyjny dedykowany różnym grupom;
Głównym celem programu jest umożliwienie architektom, deweloperom, inwestorom, władzom polskich miast i mieszkańcom poznania perspektyw i możliwych scenariuszy rozwoju polskich miast we wszystkich kluczowych aspektach ich funkcjonowania (transport, infrastruktura, mieszkalnictwo, edukacja) w zakresie zrównoważonego rozwoju miast w ciągu najbliższych 30 lat.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Nagroda Srebrna

 • Program warsztatów, podczas których uczestnicy poznają: procesy uzdatniania wody, wpływ działalności człowieka na zasoby naturalne i zmiany klimatu oraz poznają prawidłowe postawy proekologiczne.
Program daje możliwość zmiany zachowań młodzieży i podnoszenia świadomości postaw proekologicznych wśród dzieci.

Wizjonerka Zielonej Transformacji

Dominika Bettman

Wizjonerka Zielonej Transformacji

Dominika Bettman od wielu lat swoimi działaniami udowadnia, że dzięki technologiom można zmienić świat na lepsze. Dominika Bettman aktywnie udziela się w inicjatywach, które mają na celu podniesienie publicznej świadomości o konieczności transformacji gospodarczej, politycznej i społecznej w celu poprawy stanu klimatu i środowiska.