Uczysz innych, jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i środowisko?


liderzy esg
Organizatorzy
GPW logo PwC Polska logo
liderzy esg 1 liderzy esg 3

O konkursie 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalne wyróżnienie „Wizjonera/Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju" jest przyznawane osobom fizycznym, które swoją postawą i autorytetem wspierają odpowiedzialny biznes.

Poznaj laureatów poprzednich edycji

Dlaczego warto?

Większe możliwości pozyskania finansowania

Od zrównoważonego rozwoju Twojej firmy zależy koszt finansowania działalności. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" udowodnicie, że jesteście gotowi stawić czoła rosnącym wymaganiom inwestorów
i kredytodawców.

Ocena uwzględniająca różne perspektywy

Formularze zgłoszeniowe w konkursie „Liderzy ESG" są kompleksowo oceniane przez Zespół analityczny oraz Kapitułę konkursu, złożoną z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, przedstawicieli nauki i biznesu. Jeżeli Ty i Twoja firma się z nimi zmierzycie i wyjdziecie z tego starcia zwycięsko, to znaczy, że naprawdę jesteście gotowi na zrównoważony rozwój!

Wzmocnienie wiarygodności
w oczach interesariuszy

Udowodnij klientom, partnerom biznesowym i inwestorom, że Twoja firma jest odpowiedzialna. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" potwierdzicie, że jesteście wiarygodną instytucją, nastawioną na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę.

Promocja laureatów w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Liderzy ESG” oraz „Wizjonerzy/Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju” będą promowani zarówno w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, jak i w kanałach organizatorów konkursu. Dzięki temu, zyskasz szansę na zwiększenie dotarcia do rynku ze swoją strategią, innowacją, programem edukacyjnym, czy innymi działaniami na rzecz ESG.

Kategorie konkursowe

„Lider ESG” to nagroda przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. W każdej kategorii Kapituła może przyznać pierwsze miejsce - diamentowe, drugie miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne, a także wyróżnienia specjalne.

Nowość w 3. edycji konkursu: w kategoriach „Strategia" oraz „Innowacja” Kapituła konkursu przyzna nagrody dla: małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Dodatkową kategorią jest „Wizjonerka/Wizjoner Zrównoważonego Rozwoju”. To tytuł, który Kapituła przyzna osobom fizycznym. Zgłaszając taką kandydaturę musisz przedstawić tę osobę oraz opisać jej dokonania i działania na rzecz zielonej transformacji lub zrównoważonego rozwoju społecznego w ostatnich dwóch latach. Nagrodę w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju” Kapituła przyzna osobie, której kandydatura: została zgłoszona przez spółkę/podmiot biorący udział w Konkursie lub została zgłoszona przez spółkę/podmiot niebiorący udziału w Konkursie. Również członkowie Kapituły mogą zaproponować swoich kandydatów. Regulamin wydarzenia znajdziesz tutaj

Podgląd nie stanowi formularza zgłoszeniowego

W tej kategorii ocenie Kapituły będą podlegać strategie ESG przyjęte w organizacji na lata 2022 lub/i 2023 lub/i następne.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

W tej kategorii ocenie kapituły podlegają nowe innowacyjne rozwiązanie lub istotna modyfikacja czy ulepszenie dotychczas stosowanego rozwiązania, które wspierają lub umożliwią prowadzenie zrównoważonej działalności, przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko czy do zrównoważonego rozwoju społecznego. Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające w Polsce, które finansują, współfinansują, wprowadzają lub przygotowują innowacyjne rozwiązanie.

Tytuł „Lidera ESG” w tym obszarze może zdobyć instytucja prowadząca program edukacyjny kształtujący świadomość oraz wywierający pozytywny wpływ na zachowania i działania, w tym podmiotów gospodarczych w obszarze ESG. Do Konkursu można zgłaszać programy przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2023 lub 2024.

W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające na terytorium Polski, których celem jest wspieranie działań na rzecz ESG oraz które finansują, współfinansują, przygotowują lub rozpowszechniają program edukacyjny.

Jest to wyróżnienie specjalne przyznawane przez Kapitułę w uznaniu indywidualnych zasług na rzecz zielonej transformacji lub zrównoważonego rozwoju społecznego. Kapituła może, ale nie musi wyłonić Wizjonera/Wizjonerkę Zrównoważonego Rozwoju.

W tej kategorii o wyróżnienie mogą się ubiegać osoby fizyczne, a nie firmy i instytucje.

Laureaci 3. edycji konkursu

Kategoria: Strategia

Orange Polska S.A.

Nagroda Diamentowa

logotyp
 • cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 roku. Zobowiązanie do redukcji emisji CO2 o 65% do 2025 roku, głównie poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii.
 • aktywnie wprowadzane rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Program RE Recykling, obejmujący skup i recykling używanych lub zepsutych smartfonów, oraz własna linia odnowy urządzeń - działania, które przyczyniają się do zrównoważonego zarządzania zasobami.
 • ocenę dostawców pod kątem ESG.
 • inicjatywy edukacyjne, obejmujące szkolenia dla seniorów, programy edukacyjne dla dzieci oraz szkolenia dla nauczycieli. Zaangażowanie w edukację społeczeństwa zwiększa kompetencje cyfrowe i wspiera rozwój różnych grup społecznych.
 • zaangażowanie się w promowanie równości płacowej i różnorodności w miejscu pracy. Wzmacnianie roli kobiet na różnych szczeblach zarządzania, od stanowisk managerskich po pozycje liderskie, to ważny aspekt strategii firmy.

Kategoria: Innowacja

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Diamentowa

logotyp
 • kalkulator Agroemisja - narzędzie do monitorowania emisji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej.

Jest to pierwsza na rynku niefinansowa usługa dla podmiotów z branży spożywczej i rolnej wspierająca ich przejście na zrównoważony rozwój.​

Kalkulator Agroemisja został stworzony dla uczestników łańcucha wartości żywności - rolników, przetwórców, producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców umożliwiając im samodzielne szacowanie śladu węglowego. Jest narzędziem dynamicznym, poszerzanym o kolejne moduły, jak choćby dla produkcji zwierzęcej, czy do szacowania śladu wodnego.

Żabka Polska sp. z o.o.

Nagroda Złota

logotyp
 • pilotażowy projekt „Zielona Odnowa” – zbiórka jednorazowych opakowań po napojach wraz z przekazaniem wysegregowanego surowca do procesów​ recyklingu
 • JW trakcie pilotażu w sklepach sieci Żabka w Bydgoszczy zebrano 1,9 mln szt. opakowań PET oraz ponad 1 mln szt. opakowań metalowych (również spoza asortymentu sieci). Inicjatywa włącza sklepy sieci w system kaucyjny na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa, co nie tylko zwiększa efektywność zbiórki odpadów, ale także wspiera rozwój zrównoważonej konsumpcji

OTCF S.A.

Nagroda Srebrna

logotyp
 • program Wear_Fair wdrażający ideę modelu cyrkularnego w branży odzieżowej.
 • Program Wear Fair, wprowadzony od stycznia 2022 roku we współpracy z Ubrania do Oddania, opiera się na kompleksowym podejściu do zbierania, odnawiania i ponownego wprowadzania tekstyliów do sprzedaży. Skrupulatnie realizuje model cyrkularny, obejmując zbiórki ubrań w sklepach, platformie online oraz ubraniomatach. Program nie tylko obejmuje sprzedaż odzieży w drugim obiegu, ale także naprawę ubrań oraz produkcję z materiałów używanych lub niewykorzystanych, eliminując jednocześnie problem utylizacji odzieży.​

  Od początku trwania projektu zebrano ponad 15 ton ubrań, z czego, po naprawie i wprowadzeniu do drugiego obiegu, klienci nabyli przeszło 2 tysiące sztuk ubrań.​

Kategoria: Program edukacyjny

Jeronimo Martins Polska S.A.

Nagroda Złota

logotyp
 • Program “Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką”, który wnosi znaczący wkład w kształtowanie świadomego podejścia do zdrowego stylu życia i angażuje społeczności szkolne w całej Polsce.

Program dociera do wszystkich szkół w kraju, co potwierdza jego ogromny zasięg. Kształtuje u dzieci i młodzieży świadomość dbania o zdrowie i środowisko naturalne. Olimpiada nie tylko sprawdza wiedzę uczestników na temat zdrowego stylu życia, ale także zachęca ich do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. ​

Program istotnie przyczynia się do wyrównywania szans uczniów w dostępie do wiedzy.​

W trakcie ostatnich 30 edycji, w programie uczestniczyło 1311 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z udziałem 17894 uczniów.​

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Srebrna

logotyp
 • Program “Misja Kieszonkowe” - inicjatywę o rozległym zasięgu, doskonałym stopniu realizacji celów oraz zaangażowaniu kluczowych podmiotów.

Program kieruje swoją komunikację do dwóch kluczowych grup docelowych mających wpływ na edukację dzieci, czyli rodziców dzieci w wieku 6-15 lat oraz nauczycieli klas I-VI.​

Bank BNP Paribas, poprzez projekt "Misja Kieszonkowe," nie tylko spełnia swoją misję jako instytucji odpowiedzialnej, ale również przyczynia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030, zwłaszcza Celu 4 dotyczącego dobrej jakości edukacji oraz Celu 10 związanego z redukcją nierówności.​

"Misja Kieszonkowe" jako pierwszy program w Polsce wykorzystuje kieszonkowe jako narzędzie edukacyjne. Program oferuje atrakcyjne i potrzebne kompendium wiedzy, porad i wskazówek dotyczących wprowadzania dzieci w świat finansów.

TAURON Polska Energia S.A.

Nagroda Srebrna

logotyp
 • Program “Zielone Laboratoria TAURONA” wyróżniający się stopniem realizacji celów, cyklicznym charakterem oraz znaczącym wkładem w rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości wśród młodzieży.​

Działając na rzecz szkół podstawowych i średnich z terenu działania Grupy TAURON, program skutecznie wspiera uczniów i nauczycieli, umożliwiając prowadzenie zajęć w nowoczesnych i dobrze wyposażonych klasopracowniach.​

Istotnym aspektem programu jest także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez równość szans w dostępie do nowoczesnych materiałów i pomocy dydaktycznych.

Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju

Martyna Zastawna

Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju

 • wyjątkowe zaangażowanie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i budowanie społeczeństwa opartego na odpowiedzialnym biznesie.

Martyna Zastawna jest jedną z pierwszych osób w Polsce, która nie tylko propaguje idee zrównoważonego rozwoju, ale także aktywnie działa w tej dziedzinie. Swą działalność rozpoczęła już w 2015 roku.​

Jako założycielka firmy woshwosh, Martyna Zastawna stworzyła autentyczne miejsce, które jest doskonały wzorem odpowiedzialnego biznesu. Poprzez szkolenia, warsztaty, akcje edukacyjne oraz profesjonalne usługi czyszczenia i dezynfekcji obuwia, wpływa na minimalizację ilości odpadów i emisji CO2.​

Organizatorka corocznych zbiórek obuwia dla osób potrzebujących, jesienią dla osób bezdomnych w kryzysie oraz wiosną dla potrzebujących.​

Kapituła Konkursu

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader

Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor zarządzająca PSIK

Prezes Centrum Łukasiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej

< Back

< Back
[+] Read More

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

< Back

< Back
[+] Read More

Press releases

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Regulamin Konkursu „Liderzy ESG” dostępny jest do pobrania tutaj.

Termin wysyłania aplikacji upływa 16 października 2023 roku o godzinie 23:59. Aplikacje wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród “Liderzy ESG”, 12 grudnia 2023 roku. Szczegóły na temat wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

 • - Wszystkie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” w trzech kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny.
 • - Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, których celem statutowym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” tylko w kategorii “Program edukacyjny”.
 • - Osoby fizyczne mogą przystąpić do Konkursu tylko w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju”

Nie, Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane. Jeśli zakończysz wypełnianie formularza np. na pytaniu nr 8 i klikniesz przycisk “Dalej”, gdy ponownie wejdziesz w link z ankietą, zaczniesz wypełnianie od pytania nr 9.

Do Konkursu można zgłaszać:

 • - strategie ESG przyjęte na lata 2022 lub/i 2023 lub/i następne. Strategia podlega ocenie jeśli obejmuje co najmniej dwa lata i cele objęte strategią będą realizowane przez co najmniej dwa lata.
 • - innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG wdrożone we własnym przedsiębiorstwie lub wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat albo przygotowane do wdrożenia lub komercjalizacji w 2023 lub 2024 roku.
 • - programy edukacyjne w obszarze ESG przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2023 lub 2024.

Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kandydat/ka do kategorii “Wizjoner(ka) Zrównoważonego Rozwoju” może zostać zgłoszony/a:

 • - przez spółkę lub podmiot biorący udział w Konkursie,
 • - przez spółkę lub podmiot niebiorący udziału w Konkursie,
 • - przez członka Kapituły.

Nie, udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią i odeślą w formie elektronicznej formularz Konkursowy zamieszczony na stronie liderzyesg.pl.

Laureaci Konkursu otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Lider Strategii ESG ”, “Lider Innowacji ESG”, „Lider edukacji na rzecz ESG”, „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju” w celach promocyjnych przez 24 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

W pierwszej kolejności zgłoszenia oceni Zespół Analityczny, składający się pracowników Organizatorów i Partnerów, na co dzień zajmujących się analizą ESG i zrównoważonym rozwojem. Następnie, wyniki analizy ilościowej i jakościowej zostaną przekazane do oceny Kapitule, złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. Kapituła będzie podejmować decyzje większością głosów.