Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uczysz innych jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i przyrodę?

Konkurs „Liderzy ESG" jest właśnie dla Twojej firmy!

liderzy esg
Organizatorzy
GPW logo NN logo PwC Polska logo
liderzy esg 1 liderzy esg 2 liderzy esg 3

O konkursie 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi, pozytywnie oddziałujące na środowisko, prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju. Specjalne wyróżnienie „Wizjonerki/Wizjonera Zielonej Transformacji" jest przyznawane osobom fizycznym, które swoją postawą i autorytetem wspierają odpowiedzialny biznes.

Dlaczego warto?

Większe możliwości pozyskania finansowania

Od zrównoważonego rozwoju Twojej firmy zależy koszt finansowania działalności. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" udowodnicie, że jesteście gotowi stawić czoła rosnącym wymaganiom inwestorów
i kredytodawców.

Ocena uwzględniająca
3 perspektywy

Formularze zgłoszeniowe do „Liderów ESG" tworzyli audytor (PwC), inwestor (NN Investment Partners TFI) oraz platforma obrotu papierów wartościowych (GPW), co sprawia, że wypełnienie ich jest nie lada wyzwaniem. Jeżeli Ty i Twoja firma się z nimi zmierzycie i wyjdziecie z tego starcia zwycięsko, to znaczy, że naprawdę jesteście gotowi na "zieloną rewolucję"!

Wzmocnienie wiarygodności
w oczach interesariuszy

Udowodnij klientom, partnerom biznesowym i inwestorom, że Twoja firma jest odpowiedzialna. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" potwierdzicie, że jesteście wiarygodną instytucją, nastawioną na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę.

Dedykowany warsztat w zakresie ESG

Wszystkie organizacje (a w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka” - osoby fizyczne), które wyślą zgłoszenie, otrzymają zaproszenie na dedykowany warsztat. Agenda zostanie opracowana na podstawie wniosków z formularzy zgłoszeniowych, tak aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku w zakresie ESG.

Promocja laureatów w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Liderzy ESG” oraz „Wizjonerzy/Wizjonerki Zielonej Transformacji” będą promowani zarówno w “Dzienniku Gazecie Prawnej”, jak i w kanałach organizatorów konkursu. Dzięki temu, zyskasz szansę na zwiększenie dotarcia do rynku ze swoją strategią, innowacją, programem edukacyjnym, czy innymi działaniami na rzecz ESG.

Kategorie konkursowe

„Lider ESG” to nagroda przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. W każdej kategorii Kapituła może przyznać pierwsze miejsce - diamentowe, drugie miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne, a także wyróżnienia specjalne.

Dodatkową kategorią jest „Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji”. To tytuł, który przyznamy osobom fizycznym. Zgłaszając taką kandydaturę musisz przedstawić tę osobę oraz opisać jej dokonania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które miały znaczący wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych i wydarzyły się w ostatnich dwóch latach. Również członkowie Kapituły mogą zaproponować swoich kandydatów. Regulamin wydarzenia znajdziesz tutaj

W tej kategorii ocenie Kapituły będą podlegać strategie ESG przyjęte w organizacji na rok 2020 lub/i następne lata.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą się ubiegać wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

W tej kategorii ocenie Kapituły podlegają innowacyjne rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój lub przyczyniające się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Kapituła będzie oceniać produkty, usługi, technologie oraz procesy, które zostały już wdrożone lub są przygotowane do wprowadzenia na rynek i komercjalizacji w latach 2021-2022.

W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

Tytuł „Lidera ESG” w tym obszarze może zdobyć instytucja prowadząca program, inicjatywę, lub akcję edukacyjną, kształtującą świadomość w obszarze ESG. W konkursie biorą udział programy przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w latach 2021-2022.

W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, których celem statutowym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Jest to wyróżnienie specjalne przyznawane przez Kapitułę w uznaniu indywidualnych zasług na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Kapituła może, ale nie musi wyłonić Wizjonera/Wizjonerkę Zielonej Transformacji.

W tej kategorii o wyróżnienie mogą się ubiegać osoby fizyczne, a nie firmy i instytucje.

Kapituła Konkursu

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor zarządzająca PSIK

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Prezydent Konfederacji Lewiatan

< Back

< Back
[+] Read More

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Regulamin Konkursu „Liderzy ESG” dostępny jest do pobrania tutaj.

Termin wysyłania aplikacji upływa 31 października 2021 roku o godzinie 23:59. Aplikacje wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród “Liderzy ESG”, 2 grudnia 2021 roku. Szczegóły na temat wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

  • - Wszystkie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” w trzech kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny.
  • - Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, których celem statutowym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” tylko w kategorii “Program edukacyjny”.
  • - Osoby fizyczne mogą przystąpić do Konkursu tylko w kategorii “Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji”.

Nie, Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane. Jeśli zakończysz wypełnianie formularza np. na pytaniu nr 8 i klikniesz przycisk “Dalej”, gdy ponownie wejdziesz w link z ankietą, zaczniesz wypełnianie od pytania nr 9.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • - strategie ESG przyjęte na lata 2020 lub/i 2021 lub/i następne. Strategia podlega ocenie jeśli obejmuje co najmniej dwa lata i cele objęte strategią będą realizowane przez co najmniej dwa lata.
  • - innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG wdrożone we własnym przedsiębiorstwie lub wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich 2 lat albo przygotowane do wdrożenia lub komercjalizacji w 2021 lub 2022.
  • - programy edukacyjne w obszarze ESG przeprowadzone w ciągu ostatnich 2 lat lub przygotowane do realizacji w roku 2021 lub 2022.

Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kandydat/ka do kategorii “Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji” może zostać zgłoszony/a:

  • - przez spółkę lub podmiot biorący udział w Konkursie,
  • - przez spółkę lub podmiot niebiorący udziału w Konkursie,
  • - przez członka Kapituły.

Nie, udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią i odeślą w formie elektronicznej formularz Konkursowy zamieszczony na stronie liderzyesg.pl.

Laureaci Konkursu otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Lider Strategii ESG ”, “Lider Innowacji ESG”, „Lider edukacji na rzecz ESG”, „Wizjoner(ka) Zielonej Transformacji” w celach promocyjnych przez 36 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

W pierwszej kolejności zgłoszenia oceni Zespół Analityczny, składający się pracowników Organizatorów i Partnerów, na co dzień zajmujących się analizą ESG i zrównoważonym rozwojem. Następnie, wyniki analizy ilościowej i jakościowej zostaną przekazane do oceny Kapitule, złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. Kapituła będzie podejmować decyzje większością głosów.