Edycja

2

Tech Minds

Zapraszamy zespoły uczniów i studentów do przygotowania projektu technologicznego w Waszej szkole lub na uczelni. Do wygrania granty finansowe na ich realizację.

Technologia + edukacja = równanie jutra

Konkurs grantowy

W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację? - to temat tegorocznej edycji.

Konkurs skierowany jest do zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych, średnich oraz do studentów.
9 stycznia 2023 zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do 2 edycji konkursu.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybraliśmy 10 Finalistów, którzy zaprezentowali swoje pomysły przed Kapitułą Konkursu. 9 marca ogłosiliśmy 3 zwycięskie projekty, które otrzymały granty po 25 tys. złotych na wdrożenie projektów. Poznaj je!

Rozmowy #TechMinds

Zobacz rozmowy o trendach technologicznych, nowościach ze świata technologii, przyszłości branży, kierunkach rozwoju oraz kompetencjach przyszłości.

Jest to forum wymiany wiedzy i doświadczeń łączące perspektywę liderów biznesu, cenionych członków zarządów odpowiedzialnych w swoich organizacjach za technologie cyfrowe i studentów, ludzi patrzących na świat okiem nowego pokolenia.

Zmieniamy pomysły i potrzeby w rozwiązania technologiczne

Udział w Tech Minds to szansa na lepsze zrozumienie technologii i efektywne połączenie jej z edukacją. To wsparcie dla uczniów, studentów a także nauczycieli w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, w dostarczaniu im inspiracji od ekspertów, a także w tworzeniu przestrzeni do działania. Tech Minds to też odkrywanie nowych talentów i docenianie pracy zespołowej.

Konkurs

Zadanie konkursowe:

W jaki sposób odpowiedzialnie wykorzystać technologię by wspierać edukację?

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej, średniej czy studentem i masz pomysł jak Twoja nauka lub strategie uczenia się mogą zostać wsparte przez nowe technologie - zbierz zespół i zgłoś się do 2. edycji konkursu Tech Minds.

Jeśli jesteś nauczycielem, opiekunem czy dyrektorem i dostrzegasz potrzebę wsparcia swoich metod nauczania poprzez nowe technologie, przygotuj wspólnie z uczniami czy studentami projekt, który umożliwi nowy, ciekawszy sposób nauki czy też dzielenia się wiedzą.

2 edycja konkursu Tech Minds została rozstrzygnięta.

Cel i założenia konkursu:

Celem konkursu grantowego jest wyróżnianie i nagradzanie talentów. Tech Minds to przestrzeń do działania oraz odkrywania i wzmacniania zdolności uczniów i studentów oraz docenianie pracy zespołowej.

Jeśli masz pomysł, jak nowe technologie mogą wesprzeć edukację, dzielenie się wiedzą i rozwój, przygotuj projekt - działanie, które przyczyni się do wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych lub wykorzystania już istniejącej technologii w Twojej szkole lub na uczelni.

Wszystkie informacje o założeniach konkursu znajdują się w regulaminie.


Formularz zgłoszeniowy jest cały czas otwarty dla uczestników, co oznacza, że można go uzupełniać i edytować aż do 9 stycznia 2023. Dopiero wtedy komisja konkursowa ma wgląd do zgłoszeń.

Regulamin konkursu grantowego Tech Minds

Kto może wziąć udział?

W konkursie Tech Minds mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, średnich i studenci, którzy we współpracy z osobą opiekującą się zespołem przygotują projekt edukacyjny wykorzystujący nowe technologie.

Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

W składzie zespołu powinny znaleźć się co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 10.


Dlaczego warto?

Bycie członkiem zespołu czy opiekunem pozwala podnieść umiejętności dotyczące wdrażania rozwiązania od pomysłu do realizacji. Buduje również kreatywność, zaangażowanie oraz umiejętność współpracy.

Trzy najlepsze pomysły otrzymają grant w kwocie 25 tys. zł każdy, na wdrożenie projektu w szkole lub na uczelni. Zwycięskie drużyny otrzymają również nagrody rzeczowe. Dodatkowo 10 finałowych zespołów otrzyma nagrody w wysokości 5 tys. złotych.

Wszyscy członkowie 10 finałowych drużyn otrzymają certyfikat uczestnictwa w programie Tech Minds.

Dla opiekunów wszystkich zespołów przygotowaliśmy cykl certyfikowanych webinarów dotyczących pracy projektowej. Biorąc w nich udział będziecie mogli m.in. poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie definiowania zadań projektowych, angażowania uczniów i uczennic i budowania w nich poczucia sprawczości, a także poznać inspirujące przykłady innowacyjnych działań. Uczestnicy i uczestniczki szkoleń otrzymają zaświadczenia Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Cyfrowy Dialog.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zgłoszenia zbierane są do dnia 9 grudnia 2022.

Wyniki pierwszego etapu - wybór 10 najlepszych pomysłów - ogłoszone zostaną najpóźniej w dniu 23.01.2023 na stronie internetowej www.pwc.pl/techminds. Do 10 finalistów zostanie wysłany również e-mail z informacją nt. spotkania i formy (stacjonarnie lub online) prezentacji przed Kapitułą Konkursu, która odbędzie się w dniu 28.02.2023.

Ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 07.03.2023.

Formularz przygotowany jest w technologii Google Forms, która pozwala na edytowanie zgłoszenia po jego wysłaniu. Wysyłający zgłoszenie automatycznie otrzyma na swój adres e-mail link do treści zgłoszenia, którą może dowolnie edytować. Formularz należy wysłać do 9 stycznia 2023 do 23:59 i wtedy kończy się możliwość edycji zgłoszenia.

Zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Osoba opiekująca się zespołem musi być pełnoletnia.

W składzie zespołu powinny znaleźć się co najmniej 3 osoby, nie więcej niż 10.

Zgłoszone pomysły przechodzą dwa etapy oceny:
1 etap: Wybór 10 projektów przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów w oparciu o następujące kryteria:
- Zgodność z zadaniem konkursowym;
- Innowacyjność – nowe spojrzenie na sytuacje, rozwój czy ulepszenie istniejącego rozwiązania;
- Wpływ na integrację społeczności szkoły lub uczelni oraz pomiędzy grupami zawodowymi (uczniowie/nauczyciele/rodzice etc.);
- Prawdopodobieństwo i realność wykonania Projektu;
- Odpowiedzialne wykorzystanie technologii;
- Powtarzalność (możliwość ponownego wdrożenia Projektu w innym miejscu bądź czasie);
- Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w miejscu realizacji Projektu;
- Inne czynniki zidentyfikowane przez Organizatora lub Partnerów.

2 etap: Prezentacja projektów przed Kapitułą konkursu. Wybrane w pierwszym etapie 10 najlepszych projektów, przejdzie do finału konkursu. Finaliści w dniu 28 lutego 2023 roku podczas spotkania online bądź stacjonarnego zaprezentują swoje pomysły przed Kapitułą konkursu. Czas prezentacji każdego projektu wynosi 7 minut. Następnie Kapituła Konkursowa ma prawo zadać Uczestnikom pytania dotyczące Projektu.

Komisja Grantowa dokona analizy Projektów z uwzględnieniem kryteriów z pierwszego etapu oraz dodatkowo weźmie również pod uwagę:
- Formę prezentacji Projektu;
- Zaangażowanie Zespołu Projektowego;
- Odpowiedzi udzielone na pytania podczas prezentacji;
- Adekwatność projektu do możliwości i wieku Zespołu projektowego (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa czy uczelnia wyższa).

Wszystkie projekty zostaną ocenione wg kryteriów:
- Zgodność z zadaniem konkursowym;
- Innowacyjność – nowe spojrzenie na sytuacje, rozwój czy ulepszenie istniejącego rozwiązania;
- Wpływ na integrację społeczności szkoły lub uczelni oraz pomiędzy grupami zawodowymi (uczniowie/nauczyciele/rodzice etc.);
- Prawdopodobieństwo i realność wykonania Projektu;
- Odpowiedzialne wykorzystanie technologii;
- Powtarzalność (możliwość ponownego wdrożenia Projektu w innym miejscu bądź czasie);
- Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w miejscu realizacji Projektu.
- Inne czynniki zidentyfikowane przez Organizatora lub Partnerów.

10 najlepiej ocenionych pomysłów zostanie zaproszonych do prezentacji podczas spotkania przed Kapitułą Konkursu. Wtedy dodatkowo, oprócz powyższych kryteriów, liczyć się będą:
- Forma prezentacji Projektu;
- Zaangażowanie Zespołu Projektowego;
- Odpowiedzi udzielone na pytania podczas prezentacji;
- Adekwatność projektu do możliwości i wieku Zespołu projektowego (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa czy uczelnia wyższa).

Grant powinien zostać wykorzystany na pokrycie kosztów realizacji projektu w danej szkole lub uczelni. Co ważne, nie więcej niż 40% Grantu może zostać przeznaczone przez Zwycięzcę na zakup urządzeń technicznych oraz nie więcej niż 40% Grantu może zostać przeznaczone przez Zwycięzcę na zakup oprogramowania (licencji).

Tak, osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun zespołu jest odpowiedzialny za zebranie tych zgód i załączenie ich skanów do formularza zgłoszeniowego. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Tak, zespół powinien składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczycielki, nauczyciela, wykładowczyni, wykładowcy, dyrektorki, dyrektora czy pracowniczki, pracownika szkoły lub uczelni.

Co pomoże przygotować projekt?

Zadeklaruj chęć uczestnictwa w projekcie do 15 listopada (wystarczy podać adres e-mail i wypełnić sekcję dane podstawowe), a otrzymasz dostęp do:

Indywidualnych konsultacji

Oferujemy godzinne, bezpłatne konsultacje projektowe, na których odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące konkursu. Podczas spotkania będzie można np. skonsultować pomysł na projekt.

Dedykowanego webinarium dla zespołów pracujących nad projektem

Podczas webinarium opowiemy o tym, jak: wypełnić formularz zgłoszeniowy, zaplanować budżet projektu, jak wykorzystać potencjał zespołu, aby opisany pomysł zyskał na kreatywności i innowacyjności. Będzie także czas na wyjaśnienie zapisów regulaminowych oraz wymogów formalnych.

Dedykowanej grupy na FB

Grupa powstała aby wzajemnie się inspirować, rozmawiać o pomysłach na projekt, otrzymywać wsparcie w realizacji projektu, informacje o webinarach oraz poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach.


Kapituła Konkursu

 

Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

CIO, ING Bank Śląski

CIO, VOX CAPITAL GROUP

Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.

CIO, Członek Zarządu w Leroy Merlin Polska

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor IT, Rossmann

Dyrektor Rozwiązań Bezobsługowych, Żabka Future

CIO, Netia S.A.

Dyrektor Strategii i Transformacji IT, Grupa Raiffeisen Bank International AG

CTO, członek zarządu, Agora S.A.

Partner PwC, lider Technology w CEE/CIS

< Back

< Back
[+] Read More

Partner PwC, Digital & Cloud Transformation

Marketing and Business Development Director, PwC

Partner PwC, Technology Consulting Leader

Wiceprezes ds. sprzedaży na region CEE, Salesforce

Dyrektor Kanału Partnerskiego, Microsoft Polska

Dyrektor Rynku Enterprise na Europę Środkowo-Wschodnią Amazon Web Services

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska

Head of Education Poland, Google for Education

Prezes Instytutu Lema, Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie

Prezeska Zarządu, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog

Managing Partner, CIONET

Prezes Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej

Współzałożyciel startup’u Maturalni oraz twórca największego edukacyjnego kanału na TikToku

< Back

< Back
[+] Read More

Start konkursu

Zakończenie zbierania wniosków

Analiza zgłoszeń

Ogłoszenie 10 finalistów

Zaprezentowanie projektu przez 10 finałowych drużyn

Ogłoszenie zwycięzców

Rozmowy #TechMinds

Zobacz rozmowy o trendach technologicznych, nowościach ze świata technologii, przyszłości branży, kierunkach rozwoju oraz kompetencjach przyszłości.

Odcinek 1

Jak tworzyć kulturę pracy sprzyjającą tworzeniu innowacji?

W odcinku:

 • Czego od studentów oczekują firmy innowacyjne?
 • Co jest hitem, a co mitem w innowacjach?
 • Czy kryptowaluty i blockchain są istotne dla banku?
 • Czym są innowacje?
 • Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo w bankowości
 • Czy w technologii jest miejsce dla ESG?

Goście odcinka:

 • Michał Plechawski Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.
 • Wojciech Drochomirecki student Informatyki i Matematyki, Politechnika Warszawska
 • Mateusz Runiewicz student Kryptologii i cyberbezpieczeństwa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Anna Sieńko Partner PwC, lider Technology w CEE/CIS

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 2

Jak nadążać z technologiami za dynamicznymi potrzebami biznesu?

W odcinku:

 • Czym jest technologia?
 • Prywatność kontra użyteczność
 • W których obszarach jest jeszcze duża przestrzeń do rozwoju technologii?
 • Czy istnieją kompetencje, które obecnie gwarantują pracę?
 • Czy technologia może być ekologiczna?
 • Czy w firmach technologicznych jest miejsce dla osób nietechnicznych?

Goście odcinka:

 • Andrzej Grochowalski Ekspert ds. technologii
 • Kamil Luchowski absolwent kierunku Informatyka, Politechnika Warszawska
 • Karol Wojsław student Elektroniki na Uniwersytecie w Manchesterze
 • Przemysław Galiński CEE Cloud & Digital Director, PwC Polska

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 3

Dlaczego zespół technologiczny może być dobrym miejscem dla rozwoju zawodowego dla kobiet?

W odcinku:

 • Kobiety w technologiach - jakie wnoszą cechy?
 • Dlaczego tak mało kobiet rozpoczyna kierunki technologiczne na uniwersytetach?
 • Jak obecnie pracodawcy mogą wspierać potencjał pracowników?
 • Co pokazują badania prowadzone wśród dziewczynek i kobiet w młodym wieku dotyczące pewności siebie?
 • Co przesądza o tym że pracodawca jest atrakcyjny?

Goście odcinka:

 • Agata Strzelecka Ekspertka ds. technologii w sektorze bankowym
 • Ada Klimczak Fundacja IT Girls
 • Wiola Klimczak Fundacja IT Girls
 • Przemysław Paprotny Partner PwC, lider usług dla sektora finansowego w Polsce

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 4

Jak budować organizacje zdolne do piekielnie szybkiej ewolucji?

W odcinku:

 • Jak budować organizacje zdolne do piekielnie szybkiej ewolucji?
 • Jak młodzi ludzie przygotowują się do wejścia na rynek pracy?
 • Agile - jak działa w ING, jak się zmienił w pandemii?
 • Waterfall czy Agile? Perspektywa młodych pracowników.
 • Na czym się opiera zdolność do "piekielnie szybkiej ewolucji" w ING?

Goście odcinka:

 • Sławomir Soszyński CIO, ING Bank Śląski
 • Natan Orzechowski Stowarzyszenie Studentów BEST, Politechnika Warszawska
 • Jakub Szpytko student SGH
 • Marek Młyniec Partner PwC, Partner, Technology Consulting Leader

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 5

Jak innowacje technologiczne pomagają nadążać za potrzebami klientów?

W odcinku:

 • Jak prawidłowo i skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową?
 • Jak przygotować się do pracy w firmie innowacyjnej? O znaczeniu pracy zespołowej.
 • VOXBOX - przykład innowacji Grupy VOX
 • O interdyscyplinarności zespołów
 • Znaczenie technologii chmurowych

Goście odcinka:

 • Lucyna Michniewicz-Ślaska CIO, VOX Capital Group
 • Paweł Dębowski student V roku, Politechnika Warszawska
 • Adam Kołodziej student IV roku, Politechnika Warszawska
 • Bartosz Górczyński Partner Zarządzający, CIONET Polska

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 6

Jak Żabka przygotowuje klientów do wykorzystania w pełni możliwości AI?

W odcinku:

 • Dlaczego zrozumienie sposobu w jaki odbieramy technologię jest ważne?
 • W jaki sposób nowoczesne technologie pomagają w obsłudze klienta?
 • Jak przygotować społeczeństwo do adopcji sztucznej inteligencji? Czy klienci oczekują innowacji?
 • Dlaczego warto łączyć środowisko akademickie z biznesem? Po co nam interdyscyplinarność?
 • Czy i jakie zagrożenia niesie AI?

Goście odcinka:

 • Paweł Grabowski Dyrektor Rozwiązań Bezobsługowych, Żabka Polska
 • Małgorzata Kaczmarek studentka Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Maciej Dmowski absolwent Informatyki, Politechnika Warszawska
 • Mariusz Chudy Partner, CEE Cloud & Digital Leader PwC Polska

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 7

Cyfryzacja w sektorze publicznym

W odcinku:

 • Jakie są wyzwania technologiczne dla administracji publicznej?
 • Czym zajmuje się Centrum Informatyki Resortu Finansów?
 • Jak Covid-19 wpłyną na działanie sektora publicznego oraz czy usługi cyfrowe administracji stały się bardziej popularne?
 • Czy narzędzia cyfrowe oferowane przez administrację są inkluzywne?
 • Blockchain - czy jest dla tej technologii miejsce w administracji publicznej?
 • Czy sztuczna inteligencja jest tematem, którym interesuje się administracja publiczna?

Goście odcinka:

 • Jarek Pyszkiewicz Dyrektor Centrum Informatyki, Resort Finansów
 • Agnieszka Lach absolwentka e-biznesu na SGH
 • Mateusz Wawrzeńczuk absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, student Prawa na ALK
 • Bartłomiej Kołodziejczyk Dyrektor, Technology Consulting, PwC Polska

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 8

Transformacja chmurowa na wielką skalę vs. technologiczne ‘legacy

W odcinku:

 • Jak wyglądałby świat bez chmury?
 • Jakie są głównie powody dla organizacji do wdrożenia chmury?
 • Jak postrzegane są banki i technologie bankowe?
 • Dlaczego technologia to obszar łączący wiele kompetencji?
 • Jak szybko można zbudować bank w chmurze?

Goście odcinka:

 • Marek Chlebicki Dyrektor Strategii i Transformacji IT, Grupa Raiffeisen Bank International AG
 • Ilona Biskup absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
 • Maciej Jabłoński absolwent Data Science, PJATK
 • Marek Młyniec Partner PwC, Technology Consulting Leader

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 9

Od Low Code do AI – jak automatyzuje się i optymalizuje procesy w banku?

W odcinku:

 • Czym są narzędzia low code? Jakich wymagają umiejętności?
 • Jakie kompetencje technologiczne są obecnie kluczowe?
 • Na czym polega hiperpersonalizacja? Jakiej wymaga technologii od organizacji?
 • Jakie projekty biznesowe są realizowane w banku? Czy istnieją projekty nietechnologiczne?

Goście odcinka:

 • Jarosław Hermann Członek Zarządu, Bank Millennium
 • Alicja Dobrzykowska absolwentka kognitywistyki, Uniwersytet Warszawski
 • Paweł Lisabsolwent informatyki, Politechnika Warszawska
 • Mariusz Chudy Partner, CEE Cloud & Digital Leader PwC Polska

ODCINEK

PODCAST

Odcinek 10

ESG wspierane przez technologię. Jaką rolę odgrywa CIO?

W odcinku:

 • Jak technologia może pomóc w ochronie klimatu?
 • Czy ważne dla studentów jest podejście przyszłego pracodawcy do ESG?
 • Jak wyglądały początki adaptacji technologicznej? Gdzie wtedy obecni eksperci zdobywali wiedzę?
 • Jakie rozwiązania i zielone technologie wprowadzają firmy by działać w zgodzie z ESG?
 • Jakie technologie zrewolucjonizują naszą najbliższą przyszłości?

Goście odcinka:

 • Konrad Kobylecki CIO Netia
 • Liliana Śmiech Koło Naukowe Wyzwań Zielonego Ładu, UEK Kraków
 • Szymon Polewka student UEK i UJ, członek Koła Naukowego Wyzwań Zielonego Ładu
 • Anna Sieńko Partner PwC, Technology Leader CEE/CIS

ODCINEK

PODCAST

Organizator

PwC Polska logo

Partner główny

Cionet logo

Partnerzy konkursu

Patronat technologiczny