Tech Minds

Zamieniamy pomysły i potrzeby w rozwiązania technologiczne
Program tworzący przestrzeń do dialogu i nawiązania relacji dla przyszłych i aktualnych liderów cyfrowych

Konkurs grantowy

Weź udział w konkursie grantowym, którego celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii do wymiany wiedzy i wzmocnienia relacji między uczniami czy studentami. Zgłoś projekt i wygraj grant na jego realizację!

Na zgłoszenia czekamy do 20 grudnia 2021.

Tech rozmowy

Zobacz rozmowy o trendach technologicznych, nowościach ze świata technologii, przyszłości branży, kierunkach rozwoju oraz kompetencjach przyszłości. Będzie to forum wymiany wiedzy i doświadczeń łączące perspektywę liderów biznesu, cenionych członków zarządów odpowiedzialnych za technologie cyfrowe i studentów, patrzących na świat okiem nowego pokolenia.

Program tworzący przestrzeń do dialogu i nawiązania relacji dla przyszłych i aktualnych liderów cyfrowych technologii

Celem projektu Tech Minds jest połączenie umiejętności, wiedzy oraz talentów przedstawicieli młodego pokolenia i liderów cyfrowych technologii, aby zamieniać pomysły i idee w rozwiązania technologiczne. To promocja kreatywności i umiejętności, a także umożliwienie podnoszenia kompetencji pod okiem profesjonalistów.

Konkurs

Zadanie konkursowe:

Jak wykorzystać nowoczesne technologie do wymiany wiedzy i wzmocnienia relacji między uczniami lub studentami?

Zaproponuj modyfikację fragmentu szkolnej lub akademickiej rzeczywistości wykorzystując narzędzia i dobre praktyki z czasów nauki zdalnej. Przy użyciu nowych technologii stwórz warunki do wymiany wiedzy i integracji społeczności szkolnej czy uczelnianej.

Jeśli:

  • masz pomysł na wykorzystanie nowych technologii w szkole i na uczelni
  • wiesz, jak cyfryzacja może pomóc w integracji, nauczaniu i rozwoju

Zbierz zespół i zgłoś się do Tech Minds!

Na zgłoszenia pomysłów czekamy do 20 grudnia 2021.

Cel i założenia konkursu:

Nauka zdalna wniosła nowe technologie do polskich szkół. Wykorzystajmy i rozwińmy technologię w szkole i na uczelni w czasie całego procesu edukacji.

Celem konkursu grantowego jest wyróżnianie i nagradzanie umiejętności, wiedzy oraz talentów i kreatywności młodych ludzi.

Jeśli masz pomysł:

  • Jak utrzymać używanie nowych technologii w szkole lub na uczelni?
  • Jak technologia może pomóc w integracji społeczności szkolnej czy uczelnianej?
  • Jak nowe technologie mogą wesprzeć nauczanie i rozwój?

Trzy najciekawsze koncepcje otrzymają grant o wartości 20.000 złotych na wdrożenie pomysłu w życie.

Regulamin konkursu grantowego Tech Minds znajdziesz tutaj.

Kto może wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół średnich i studentów, którzy we współpracy z kadrą pedagogiczną szkoły lub uczelni przygotują projekt oparty na nowych technologiach wspierających wymianę wiedzy i integrację społeczności szkolnej czy uczelnianej.

Zbierz zespół składający się co najmniej z 3 osób i dołącz do Tech Minds!

Zespół może składać się z uczniów lub studentów oraz kadry pedagogicznej: nauczyciel, profesor, pedagog, pracownik szkoły lub uczelni, a także rodziców. Zespołowi musi przewodzić Lider, który jest pełnoletni.

Wspólnie przygotujcie inicjatywę - działanie, które przyczyni się do wdrożenia technologii do Waszej szkoły czy uczelni. Projekt powinien zawierać krótki opis planowanej inicjatywy oraz jej wizualizację, plan czy prezentację.

Projekt powinien dotyczyć Twojej szkoły lub uczelni i tam zostać wdrożony.


Zgłoś się

Podgląd formularza zgłoszeniowego

Dlaczego warto?

Trzy najlepsze pomysły otrzymają grant w kwocie 20 000 zł każdy, na wdrożenie go w życie w szkole lub na uczelni.

Cyfryzacja polskiej szkoły powinna się utrzymać na stałe, nie może być stanem przejściowym tylko na czas nauki zdalnej. Wspólnie budujmy dobre praktyki edukacyjne i integracyjne w szkołach i na uczelniach z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Konkurs jest okazją do przyjrzenia się otaczającej Was przestrzeni, ale też relacjom. To okazja także do wysłuchania rówieśników i zebrania pomysłów na zmiany, które – dzięki grantom – mają realną szansę na realizację.

Grant powinien zostać wykorzystany na realizację projektu w danej szkole lub uczelni. Maksymalnie 40% kwoty grantu może dotyczyć zakupu sprzętu typu komputer, laptop czy zakupu licencji na oprogramowanie.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pwc.pl/pl/techminds/#

Zgłoszenia zbierane są do dnia 20 grudnia 2021. Następnie wszystkie zgłoszania są przeglądane przez ekspertów PwC, CIONET oraz Fundacji CoderDojo. 10 najlepszych projektów przechodzi do finału. Spotkania i prezentacje on-line przed Kapitułą Konkursu odbędą się w dniu 28.01.2022.

Wyniki pierwszego etapu - wybór 10 najlepszych pomysłów - ogłoszone zostaną najpóźniej w dniu 13.01.2022 na stronie internetowej www.pwc.pl/techminds. Do 10 finalistów zostanie wysłany również e-mail z informacją nt. spotkania i prezentacji on-line przed Kapitułą Konkursu, która odbędzie się w dniu 28.01.2022.

Ogłoszenie 3 zwycięzców nastąpi 1 marca 2022 podczas Gali finałowej konkursu.

Formularz przygotowany jest w technologii Google Forms, która pozwala na edytowanie zgłoszenia po jego wysłaniu. Wysyłający zgłoszenie automatycznie otrzyma na swój adres e-mail link do treści zgłoszenia, którą może edytować. Formularz należy wysłać do 20 grudnia do końca dnia i wtedy kończy się możliwość edycji zgłoszenia.

Zespół Projektowy to grupa uczniów, studentów szkoły czy uczelni wyższej zlokalizowanej na terenie RP i ich opiekuna/opiekunów. Zespół musi składać się minimum z 3 osób, w tym minimum dwóch uczniów lub studentów oraz minimum jednej osoby pełnoletniej będącej Liderem (np. nauczyciel, nauczyciel akademicki, pedagog, pracownik szkoły czy uczelni lub rodzic).

Zgłoszone pomysły przechodzą dwa etapy oceny:
1 etap: Analiza wszystkich zgłoszeń (w okresie 21.12 - 12.01.2022) Eksperci PwC, CIONET oraz Fundacji CoderDojo wybiorą 10 projektów, które w najwyższym stopniu spełnią poniższe kryteria:
- Innowacyjność – nowe spojrzenie na sytuacje, rozwój czy ulepszenie istniejącego rozwiązania;
- Wpływ na integrację społeczności szkoły lub uczelni oraz pomiędzy grupami zawodowymi (uczniowie/nauczyciele/rodzice etc.);
- Prawdopodobieństwo i realność wykonania Projektu;
- Powtarzalność (możliwość ponownego wdrożenia Projektu w innym miejscu bądź czasie);
- Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w miejscu realizacji Projektu.

2 etap: Prezentacja projektów przed Kapitułą - Komisją Grantową. (28.01.2022). Wybrane w pierwszym etapie 10 najlepszych projektów, przejdzie do finału konkursu. Finaliści w dniu 28 stycznia podczas spotkania on-line zaprezentują swoje pomysły przed Kapitułą konkursu. Czas prezentacji każdego projektu wynosi 7 minut.

Komisja Grantowa dokona analizy Projektów z uwzględnieniem kryteriów z pierwszego etapu oraz dodatkowo weźmie również pod uwagę:
- formę prezentacji Projektu,
- zaangażowanie Zespołu Projektowego,
- odpowiedzi udzielone na pytania podczas prezentacji.

Wszystkie projekty zostaną ocenione wg kryteriów:
- Innowacyjność – nowe spojrzenie na sytuacje, rozwój czy ulepszenie istniejącego rozwiązania;
- Wpływ na integrację społeczności szkoły lub uczelni oraz pomiędzy grupami zawodowymi (uczniowie/nauczyciele/rodzice etc.);
- Prawdopodobieństwo i realność wykonania Projektu;
- Powtarzalność (możliwość ponownego wdrożenia Projektu w innym miejscu bądź czasie);
- Wykorzystanie dostępnej infrastruktury w miejscu realizacji Projektu.

10 najlepiej ocenionych pomysłów zostanie zaproszonych do prezentacji podczas spotkania on-line przed Kapitułą Konkursu. Wtedy dodatkowo, oprócz powyższych kryteriów, liczyć się będą:
- forma prezentacji Projektu,
- zaangażowanie Zespołu Projektowego,
- odpowiedzi udzielone na pytania podczas prezentacji.

Grant powinien zostać wykorzystany na pokrycie kosztów realizacji projektu w danej szkole lub uczelni. Maksymalnie 40% kwoty grantu może dotyczyć zakupu sprzętu typu komputer, laptop czy zakupu licencji na oprogramowanie.

Tak, osoba niepełnoletnia potrzebuje pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Lider odpowiedzialny jest za zebranie tych zgód i załączenie ich skanów podczas Rejestracji. Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Wzór zgody znajdziesz tutaj

Nie, jednak w celu ułatwienia realizacji projektu udział pracownika instytucji, której dotyczy konkurs, może okazać się pomocny. Nauczyciel / Profesor zapewnia szerszą perspektywę w poszukiwaniu rozwiązań dotyczących szkoły / uczelni oraz dobrze zna procesy w nich zachodzące.

Kapituła Konkursu

 

Wiceprezes Zarządu ds. Technologii i Operacji, Alior Bank S.A.

Członek Zarządu, Bank Millennium S.A.

CIO, ING Bank Śląski

CIO, InPost

Dyrektor Zarządzający ds. Informatyki i Technologii, mBank S.A.

Dyrektor Centrum Informatyki, Resort Finansów

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor IT, Rossmann

CIO, VOX CAPITAL GROUP

Partner PwC, lider Technology w CEE/CIS

Partner PwC, Digital & Cloud Transformation

Marketing and Business Development Director, PwC

Managing Partner, CIONET

< Back

< Back
[+] Read More

Managing Partner, CIONET

Ekspertka ds. Edukacji, Fundacja CoderDojo Polska

Country Manager, Google Cloud Poland

Wiceprezes ds. sprzedaży na region CEE, Salesforce

Dyrektor Kanału Partnerskiego, Microsoft Polska

General Manager CEE, Amazon Web Services

Wiceprezes i Dyrektor Sprzedaży, SAP Polska

< Back

< Back
[+] Read More

Start konkursu

Zakończenie zbierania wniosków

Analiza zgłoszeń

Ogłoszenie 10 finalistów

Zaprezentowanie projektu w formie online

Ogłoszenie zwycięzców - gala finałowa

Organizator

PwC Polska logo

Partner główny

Cionet logo

Partner konkursu

Patronat technologiczny